Přidružená organisace (UMSE)

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přidružená organizace je typ mezinárodní organizace spadající pod Unii mikronárodů střední Evropy, které jsou řízeny Radě UMSE. Poprvé byly určeny 7. listopadu 2017 revidovanou Smlouvou o založení UMSE. Dnes jsou definovány sedmou hlavou Smlouvy o fungování. Přidružené organizace jsou zakládány mezinárodními smlouvami za účelem plnění nějakého cíle. V čele všech přidružených organizací stojí tajemník, ten má ale právo pověřit vedením organizace jinou osobu. Členství v přidružených organizacích je dobrovolné a je založeno na podpisu mezinárodní smlouvy, která danou organizaci stanovuje. Kromě členských států UMSE se členy přidružených organizací mohou stát i pozorovatelské státy a státy, které nejsou členy Unie v žádné kapacitě, k tomu ovšem musí dát Rada UMSE souhlas.

Seznam přidružených organisací UMSE

Centrální standardizační organizace

Logo Centrální standardizační organizace

Centrální standardisační organisace je přidruženou organizací pověřenou tvorbou a uchováváním nezávazných standardů. Standardy vydává CSO neperiodicky na základě návrhů členů. Navazuje na bývalou Coronskou standardizační organisaci, která vykonávala podobnou činnost v Coronsku. Jejím vedením je pověřen Praeniy Naemal Seok.

Mikronacionální poštovní a telekomunikační asociace

Unijní kartografická asociace mikronárodů střední Evropy

Unijní kartografická asociace mikronárodů střední Evropy (UKAMSE) byla založena 21. července 2019 za účelem mapování území členských mikronárodů. Vedením UKAMSE je v současné době pověřený János Szesekoven.

Vzdělávací a historiografická asociace středoevropských mikronárodů

Vzdělávací a historiografická asociace středoevropských mikronárodů (VHSEM) je přidružená organizace založená 21. července 2019 za účelem rozvoje mikronacionální historiografie, mikropatriologie a mikronacionálních kultur. V současnosti je vedením VHSEM pověřen Eric Šmidor.

Seznam bývalých přidružených organisací UMSE

Monetární a ekonomická unie Corony

Monetární a ekonomická unie Corony (MEUC) byla monetární unie v rámci UMSE, fungující na způsobu Eurozóny. Členské státy MEUC měly společnou měnu Corona, pro kterou byl vyvíjen transakční systém Aurum. Vznikla 7. listopadu 2017 při obnově UMSE. V listopadu 2020, kdy poslední existující členský stát MEUC bylo Meknijsko-Lurk, odhlasovala Rada UMSE převod organizace pod správu Meknijského ministerstva financí.

Logo UMSE Bank

MEUC byla druhým ekonomickým projektem Unie mikronárodů střední Evropy. Prvním pokusem o vytvoření vlastního bankovního systému pro své členské státy byla UMSE Bank, vytvořená 27. září 2014. Pod UMSE Bank spadal vývoj systému, vydávání a přerozdělování corony a přidělování povolení na výrobu platebních karet. UMSE Bank běželo na lurkské doméně lxo.cz. UMSE Bank byla koncipovaná jako akciová společnost, ve které by každý zúčastněný stát měl rovný podíl na vlastnictví.

Středoevropská astronomická asociace mikronárodů

Unie volného pohybu a obchodu