Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Mezinárodní organizace

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Přejít na: navigace, hledání

Mezinárodní organizace je organizace s mezinárodním členstvím, nejčastěji států. V širším slova smyslu mezinárodní organizace sice zahrnuje i mezinárodní nevládní organizace, což jsou nevládní organizace (NGO), které působí v mezinárodním měřítku (např. Mezinárodní Výbor Červeného kříže, Amnesty International nebo Lékaři bez hranic), v užším a častějším slova smyslu jde ale jen o mezivládní organizace. V tomto pohledu je mezinárodní organizace trvalým společenstvím alespoň tří států, které bylo založeno mezinárodní smlouvou, má vlastní orgány a neustále usiluje o dosažení cíle, kvůli němuž bylo založeno. Taková organizace má také mezinárodní subjektivitu, odvozenou od zakládajících států, která je ale omezena pouze účelem dané mezinárodní organizace. Tím může být udržování míru, rozvoj hospodářské, vědecké, kulturní spolupráce aj.


Související články