Meknijská spisovná čeština

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Meknijský dialekt češtiny (nissiisky sīnsegyenī Robeugmal, meknijským dialektem "meknijská čestina") je dialekt českého jazyka, založený na podkrkonošském a severovýchodočeském dialektu s mnoha výjpučkami z nissiištiny. Z většiny se podobá obecné češtině, rozdíly jsou nejvíce patrné v pravopisu podobného 19. století. V se píše uprostřed věty jako W a vyslovuje se jako U, místo ou a oj se píše au, kde au uprostřed slove se vyslovuje normálně a na konci jako oj (k doktorau - doktoroj, maudrý - moudrý). Také je

Rozdíly se spisovnou češtinou a spisovnou hovorovou češtinou

W se čte jako v angličtině

Meknijská čeština Spisovná čeština Hovorová čeština Nissiiština
meknočeská abc. alpabaeto meknočeská abc. alpabaeto
hwokno (chvokno) hweokn okno vokno lojko loēko
nowý (nouý / nojí) neuī nové nový šobojný sīeoboyī
sejo syō ahoj ahoj sejo seyo
cejtit caeititī cítit cítit ajcadije aeoccaddiyaen
k doktorau (doktoroj) k doktoroī k doktorovi k doktorovi ana ammédojděk ana amMēdodiēk
tříbrnej trībearneī stříbrný stříbrnej árhinosonuj ārginoseonūī
mollej meollaeī modlí modlej ízchedzí īsXedssae
prawda (prauda) praeuda pravda pravda óbron ōberon
k sausedom (sousedom) k saīsaedom k sousedům k sousedům ana anerpročigal ana anerProcīgal
lepčejší laepcīeisī lepší lepší hejdanoný haedanonī
oubor eoobor úbor úbor oubor eōbor


Příklad věty
Česky Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Meknijská čeština Ari galau sie rojej svobonný a sobě rovný co do daustojnostě i dekter. Sau nadaný rozeumem i svěnomím i maj spalu jennati v duchu brotriány.
Meknijská čeština (alpabaeto) Ari galaeo sīe royīī sveobonnī i seobyae ronnī co do deostoinostyae i txektxer. Seoī nadanī rosseumem i svyaenomīm i maīī spaleu yennatti v deuxu broteariann.
Nissiisky Ara cxomyaineul nguotkii lēudderonī i someu in pxellomēī i txekterol. Sa dekersokii kaati rtinnaemēī i kōmvisoyeoteutinnaen i bbīnn mojitti saa in ēno ban dea brotearianēī.