Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Federální úřady Meknijska

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Federální úřady, nissiisky 山卜丰卜日卜丨니 卜久匸巳룰 [vakanaiNi aduuhrhLul/vakanaiNi adūrhLul]. Podle zákona §KMV_2701(CNST)91 (Ústava Meknijského mékství) se ustanovují federální úřady. Federální úřady jsou součástí výkonné moci, tzn. přímo se podílejí na vládě Meknijského mékství. Opakem federálního úřadu je regionální, či státní úřad.

Federální úřady mají celostátní působnost, výjímky jsou stanoveny zákonem. Federální úřady jsou spravovány ministry, pokud federální úřad ministra nemá, je přímo řízen Nejvyšíím sekretariátem/kongeresem Meehkkxu.

 Federální úřady jsou analogií k ministerstvům.

Název Ministr Obor Abbr
Federální úřad vlády Naemal Namul-den DgKv. Národní symboly, mezinárodní politika, občanství, územní členění MEEHKKXU
Federální úřad pro vyšetřování a bezpečnost Darasatan Tyran-ur Monitorování terorismu, policie, hasiči, armáda MIZE/FBIS
Federální úřad pro telekomunikace a poštu není Národní číslovací plán, poštovní komunikace, státní internetové stránky TEPO/TELNIY
Federální úřad pro ekonomii (Paedr.) Inutxaya Wang-na  Vydávání Coron, rozpočet státu, kontrola na dary MEKO
Federální úřad pro životní prostředí (Mgr.) Aimi Ipxi-den  Standardy pro ochranu ŽP, spolupráce s FUMS DDORA
Federální úřad pro standardizaci Inutxa Seul-den Národní standardy, vydávání zákonů (řazení, archivace) FUMS
Federální úřad pro meteorologii a geografii/kartografii není Tvorba map, meteorologie, z částí územní členění FBGM
Federální úřad pro astronautiku a letectví není Astronautika, letectví, výzkum vesmíru, spolupráce s MIZE při řešení UFO případů FUAL/FBAAM

Federální úřad vlády (KXU)

FÚ vlády je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro: jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a CoroID, sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem, veřejné sbírky, archivnictví, cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, územní členění státu, státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla, státní symboly, státní, hospodářské a služební tajemství.

Federální úřad pro vyšetřování a bezpečnost (MIZE)

MIZE má na starost monitorování terorismu a bezpečnosti občanů Meknijska. Pod MIZE patří i policie a hasiči.

Federální úřad pro telekomunikace a poštu (TEPO)

TEPO má na starost telekomunikace a poštu, je přímo spojena s MPTA. Navrhuje národní číslovací plán.

Federální úřad pro ekonomii (MEKO)

MEKO je přímo spojeno s MEUC. Vydává meknijské Corony.

Federální úřad pro životní prostředí (DDORA)

DDORA spolupracuje s FUMS a zavádí standardy na ochranu životního prostředí.

Federální úřad pro standardizaci (FUMS)

FUMS zavádí národní standardy, spolupracuje s CSO.

dostupné na gov.mekniygov.ml