Albert Flinkmann

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Siwil Ara-den)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Albert Flinkmann
Hlava státu v Radoslávii
V úřadě
15. únor 2017 - 1. února 2023
Předchůdce Pozice vznikla
Nástupce Pozice zanikla
Místotajemník UMSE
V úřadě
2. červenec 2022 – 25. leden 2023
Tajemník Jan Šťastný
Předchůdce Jan Šťastný
Nástupce David Reiský
Předseda vlády Meknijska-Lurku
V úřadě
1. únor 2018 – 13. duben 2021
15. červen 2021 – 7. srpen 2021
Meehk Praeniy Naemal Seok
Předchůdce Úřad založen
Erik Hab-den
Nástupce Praeniy Naemal Seok
Naemal Pxal-den[en]
Hlava státu v Darthsku
V úřadě
cca 20. září 2014 – 10. únor 2017
Předchůdce Pozice vznikla
Nástupce Pozice zanikla
Nejvyšší Vševidoucí
V úřadě
2016 – 12. listopadu 2020
Panovník Ladislav Jan
Předchůdce Ladislav Jan (jako císař)
Nástupce Pozice zanikla
Občanství bobanské, meknijské, české
Národnost česká
Politická strana Konzervatisté
Další spojitosti
s politikou
DSD (20142015)
JSD (20162017)
JSR (2017)

JSČ (2015–2017)
DS (2017–2018)


Republikáni (2018–2021)

Bydliště Bruntál

Albert Flinkmann (nissiisky Siwil Ara-den) je český mikronacionalista, bývalý politik v několika mikronárodech a učitel, který mezi lety 2014 a 2017 sloužil jako hlava státu v Darthsku a posléze do roku 2023 v Radoslávii. V minulosti taktéž zastával pozice předsedy vlády v Meknijsku, a od roku 2018 do 2021 a pak ve stejném roce krátce znovu, místotajemníka UMSE od 2022 do začátku 2023 a v letech 2016 až 2020 Nejvyššího Vševidoucího, přičemž v té souvislosti od roku 2017 rovněž sloužil jako předseda vojenské junty v Bobánii. Vedle těchto pozic rozvněž stál jako předseda několika politických stran a často taktéž zastával členství v legislativních institucích mikronárodů, ve kterých se angažoval.

Mikronacionální činnost

Darthsko

Mikronacionalismu se začal Albert Flinkmann věnovat v roce 2014, kdy v září založil Darthsko, tehdy pod názvem Darth knížectví, v němž se prohlásil ve stejný den panovníkem. V knížecí roli se na přelomu let 2014 a 2015 zůčastnil propagandistické války, v nichž Darthsko, společně s Avangarem a Bobánií, bojovalo proti Sovětskému svazu, mikronárodu nárokojící si historické území Moravy. Po ukončení této války v roce 2015 a následnému kolapsu SSSR se Flinkmann zapojil do vytvoření a budování Coronská konfederace, nadnárodní konfederace složené z několika českých mikronárodů, v níž bylo Darthsko členem. Po vystoupení Darthska z Coronska Flinkmann zreformoval politické uspořádání Darthska, formálně rozšířil darthské území a vyhlásil Darthský majorismus, nový typ politického zřízení v praxi podobný konstituční monarchii. Zároveň se Flinkmannův knížecí titul změnil na pozici majora, ve které zůstal až do zániku Darthska v roce 2017.

Radoslávie a Bobánie

Po zániku Darthska vznikla na jeho základech Radoslávská republika a Flinkmann byl prohlášen prezidentem. Prakticky hned po nástupu nechal taktéž sepsat její ústavu a základní zákony, ovšem v důsledku chyb v těchto zákonech a přílišné složitosti politického systému vzhledem k počtu občanů byl ústavní pořádek v průběhu existence republiky několikrát měněn. Ve stejném roce taktéž provedl, po oznámení zahájení invaze ze strany tehdejšího mikronacionálního Československa, státní převrat, přebírajíc moc v zemi jakožto vůdce Řádu Vševidoucích a prakticky ukončujíc invazi. V roce 2018 sehrál minoritní roli v průběhu Gymnaziální-českomoravské krize, kdy diplomaticky podpořil Stát Gymnázium jakožto delegát UMSE. Ve stejném roce rozvněž vedl Radoslávii do boje proti Moravě během Moravsko-radoslávské krize, nejprve diplomatický a posléze i formálně vojenský konflikt, který byl ukončen sepsáním mírové smlouvy a upadnutím Radoslávie do neaktivity.

V roce 2020 předložil radoslávskému senátu, ve snaze "probudit" Radoslávii a její občany, návrh o přeměně země na monarchii. Po sérii diskuzí mezi senátory byl návrh přijat, a 8. června 2020 oficiálně vzniko Radoslávské království. Sám Flinkmann, jakožto úřadující prezident, se stal regentem nově vzniklého zřízení a o pár dnů později byl Senátem zvolen a slavnostně prohlášen králem. Za jeho vlády, nyní již jakožto absolutního panovníka, došlo k několika důležitým reformám, například přijmul nové státní symbolů. Ve stejném roce nechal rovněž vyhlásit Post-bobanskou správu, formálně samosprávný územní celek pod ochranou Radoslávie, který vznikl po rozpadu Bobánie. Od roku 2022 se z něj taktéž stal místopředseda UMSE.

Meknijsko

V meknijské politice se začal Flinkmann angažovat v roce 2018, kdy se z něj stal guvernér meknijského senátu a s touto pozicí i faktickým předsedou vlády. Tato pozice byla z počátku spíše ceremoniální a spoustu z jejich povinností vykonával meknijský mék, nicméně postupem času, zvláště od roku 2019 po obnovení UMSE začala nabírat na skutečné autoritě a od senátních voleb 2020 se stala jednou z nejdůležitějších pozic meknijské politiky. Flinkmann v průběhu svého, na mikronacionální poměry dlouhého, úřadování se podílel na tvorbě a vyhlášení dvou meknijských ústav a dalších důležitých meknijských zákonů, vytvoření demokratického prostředí v zemi a podílel se na připojení Lurku k Meknijsku. Flinkmann předčasně rezignoval z funkce v dubnu 2021 z důvodu časového nedostatku a osobních problémů. Do funkce se ovšem krátce vrátil v červenci stejného roku, kdy vedl vládu do srpnových voleb.

Ukončení činnosti a současnost

V lednu 2023 Flinkmann rezignoval z většiny svých pozic, fakticky se omezujíc čistě na vládnutí v Radoslávii, a oznámil svůj záměr přestat se věnovat mikronacionalismu. Ve stejný den rovněž vydal Zákon, na jehož základech byl naplánovat zánik Radoslávie a obnova Bobánie, z čehož obojí se stalo 1. února. V současné době Flinkmann nezastává žádné politické funkce a sám se zatím neplánuje mikronacionalismu plnohodnotně věnovat, nicméně občasně pomáhá s vládnutím Bobánie jakožto poradce vévody.