Vyrlejsko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Vyrlejské knížectví)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Říšské femboyistické země koruny svatého Astolfa
Koronajának birodálmi fembojista földjei St. Astolfo (vyrlejština)
Imperial Femboyist Länder der Krone von St. Astolfo (němčina)
Imperial Femboyist Lands of the Crown of Saint Astolfo (angličtina)
Vlajka
Znak
MottoBůh ochraňuj Vyrlejskou zem
Národní hymnaTautašias diesme
Nový zámek v Ratboři.
Mapa Vyrlejska
Szankt Femboyvár
vyrlejština, čeština
Uznávané jazyky
němčina, bohujiština
Vyrlejci
evangelická církev a římskokatolická církev
Vláda
osvícená absolutní monarchie (regentská)
János Peter Szesekoven
• říšský kancléř
Dytautas Šemdiagas (VS)
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
4. března 2022
• Nárokované
19,97 km²
• Držitelů občanství k 2023
13
česká koruna (CZK)
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
.vy
Astolfo
Národní sport
lyžování
Národní zvíře
Sova pálená
Předcházející
Česká republika

Vyrlejsko (ve vyrlejštině Vyrleyország), úředně Říšské femboyistické země koruny svatého Astolfa, je vnitrozemský mikronárod ve střední Evropě s celkovou rozlohou 19,37 km². Nachází se na sídlišti u Jána v Kolíně. Hlavním městem je Szankt Femboyvár s 2 obyvateli. Vzniklo 1.7.2021, avšak ve dnešním stavu vzniklo 25.3.2022. Jedná se o unitárně-osvícenou absolutní monarchii, avšak post knížete není obsazen, tudíž zde vládne regent.

Historie

Před založením mikronárodu

Idea založit mikronárod vznikla v první polovině roku 2021, kdy současný regent objevil stránku MicroWiki. To ho zaujalo, a přišel s nápadem založit si vlastní mikronárod, konkrétně na konci června roku 2021.

Amrálsko

První pokus o založení mikronárodu se uskutečnil tentýž měsíc. Mikronárod se jmenoval Amrálsko, nacházel se u hranic s Polskem a měl fiktivní historii. Mikronárod zaniknul o pár dní později.

Východočeská spolková republika

Tento geofiktivní mikronárod, nacházející se na území Východních Čech, vznikl transformací Amrálska v tento geofiktivní výplod. Opět, existence tohoto geofiktivního výplachu byla krátká, ani ne dva dny. Východočesko se rozpadlo kvůli diplomatické roztržce, jelikož si nárokovalo území hned několika mikronárodů, zejména Kybistán, Firburk a Království Nekonečné moudrosti. Zajímavostí je, že v tomto geofiktivním výplodu žil pouze jeden občan, samotný zakladatel. Určitou bizarností bylo, že parlament VSR měl údajně 130 poslanců a každý občan musel povinně odsloužit základní vojenskou službu a měl doma samopal.

Kolínsko

Tento mikronárod také vznikl určitou transformací, a to právě z Východočeska. Mikronárod nejdříve byl malý, prakticky zabíral malé okolí bydliště zakladatele. Později se však také přesunulo k geofikci, což poté začalo regentovi vadit.

Vyrlejsko

První zmínky o použití názvu "Vyrlejsko" se objevily v únoru 2022. V té době byl mikronárod stále geofiktivní, to se však mělo změnit. V březnu, kdy regent onemocněl a měl spoustu času rozvíjet svůj mikronárod, začalo být Vyrlejsko opravdovým mikronárodem. Nejdříve se přesunulo do Prahy, kam regent dojíždí za svým otcem. Poté našel dalšího občana, svého spolužáka, který je nyní zemským kancléřem. Tato změna se u komunity přijala pozitivně. Multavský regent přišel i s nápadem vytvoření tzv. Pražského spolku, kde mělo být i Vyrlejsko. V té době se i zrodil určitý fenomén koního guláše. Mikronárod se nacházel na ploše, kde byl výběh pro koně. To regentovi, tehdy prezidentovi vadilo, a tak prohlásil, že všechny koně dá do guláše. Tím se zrodil tzv. vyrlejský byznys, který spočívá v tom, že prodáváte koní guláš. Mikronárod se však ale brzy přesunul zpět do Kolína, jelikož v té době regent neměl mikronárod pod plnou kontrolou. Navíc probíhala Kybistánsko-firburská krize, která byla zejména hlavním důvodem pro přesun. V té době se Vyrlejsko diplomaticky angažovalo, stalo se podporovatelem firburské strany. Angažovalo se v mikronacionální politice, a celkově tato éra byla pro Vyrlejsko zlatá. Později v dubnu, si změnilo Vyrlejsko vlajku a státní znak a reorganizovalo administrativní dělení. Na přelomu června a července se Vyrlejsko proslavilo tím, že regent je femboy a měl partnerský vztah s velkovévodou Klitzibürku, vztahy s Klitzibürkem se ale od té doby ochladily, regent doufá o znovuobnovení, v minulosti pozitivních vztahů mezi Vyrlejskem a Klitzibürkem. O měsíc později se Vyrlejsko stalo monarchií bez monarchy. V září si Vyrlejsko našlo nového spojence, Sendersko, se kterým má Vyrlejsko nejlepší diplomatické vztahy. Tyto dva mikronárody aktivně spolupracují na různých vojenských a dopravních projektech. V té době i na plno odstartoval projekt Vyrlejské televize společně s Meknijskem. O pár měsíců později se pro Vyrlejsko udál velký úspěch, občanství získala regentova kamarádka, což je na české mikronacionální poměry výjimka. V současné době se Vyrlejsku velmi daří, patři mezi ekonomicky rozvinuté mirkonárody, a patří mezi nejliberálnější mirkonárody, co se týče v právech LGBT komunity. Plánuje se obrovská editace stránek Vyrlejska a celkově reforma života a politické situace ve Vyrlejsku. která začne na přelomu března a dubna tohoto roku.

Etymologie

Přesný původ názvu Vyrlejska není znám, ale název pravděpodobně pochází z předchůdce současného vyrlejského jazyka, který se jmenoval protovyrlejština, která byla podobná i s finštinou. Slovo tak možná pochází z protovyrlejského slova Vihreät, což znamená zelená země, jelikož území, kde se kmen Vyrlejců nacházel, byl v hustých zelených lesích severního Uralu.

Vyrlejská mytologie

Vyrlejská mytologie je mytologie ugrofinského typu, upírá se velmi o femboye, které tvoří neodmyslitelnou součást vyrlejské historie, kultury a životního stylu. Existuje mnoho pověstí o vzniku Vyrlejska, které jsou však mýtus, jelikož skutečná historie vzniká až na začátku 21. století.

Stvoření světa, polyteismus a posmrtný život

Podle vyrlejské mytologie vznikl svět jako rostoucí strom, kde na každé části koruny stromu byl každý živel (oheň, voda atd.). Následně zmizel kmen stromu a koruna stromu s různými živly se proměnila v planetu, na které dnes žijeme. Vyrlejci původně věřili ve vyrlejský polyteismus, kde femboyové představovali bohy. Není znám počet bohů, ale víme že podle mytologie bohové seděli na koruně posvátného stromu. Každý bůh měl dohled nad určitým aspektem života. Například bůh Feliks byl bohem řemesel a rybolovu, bůh Astolfo byl zase bohem vojenské strategie. Vyrlejci také věřili v posmrtný život, věřili, že pokud se bude člověk chovat dobře, dostane se do lesa, kde najde vstup do ráje. Když se člověk choval špatně, podle mytologie se reinkarnoval do furríka.

Kmen Vyrlejců

Kmen Vyrlejců žil na území dnešního severního Uralu, kde se převážně živili lovem divoké zvěře. U každé vyrlejské rodiny bylo běžné, že měli svého koně a každý měl své lyže, na kterých se přepravovali na kratší vzdálenosti. Kmenu vládl náčelník, který musel být femboy a homosexuál. Náčelník měl svůj velký stan ze zvířecí kůže, zhruba o třech místnostech velký a uspořádaný do trojúhelníku. První pokoj sloužil jako vladařská místnost, druhý jako místnost pro schůze kmenu a třetí pokoj sloužil jako ložnice náčelníka. Stan přitom musel být přenositelný, tudíž se dá předpokládat, že Vyrlejci byli velmi manuálně zruční lidé. Vyrlejské rodiny žili také v stanech, ale v dvoupokojových. První místnost sloužila jako rodinná, jídelní a uvítací místnost, druhá sloužila jako ložnice. Děti vyrlejských rodin nebyly většinou biologicky jejich, Vyrlejci neuznávali pohlavní styk muže se ženou, uznávali pouze stejnopohlavní. Děti museli odmalička umět lyžovat a lovit, aby přežili a ochránili svojí rodinu. Podmínky, ve kterých kmen žil, byly kruté, nemohli vůbec nic pěstovat. Jediná strava, která byla bezmasá, byly různé plodiny z místních šeříků. Tyto podmínky nakonec zapříčinily migraci Vyrlejců do Evropy. Vyrlejci mluvili původně úplně jiným ugrofinským jazykem, tzv. protovyrlejština měla mnoho společného s finštinou, ale stále měla větší podobnost s maďarštinou.

Příchod Vyrlejců do Evropy

Podle vyrlejských legend Vyrlejci žili na severním Uralu, kde žil femboy Feliks se svým koněm, který se jmenoval Szobód. Jelikož náčelníkem kmenu se mohl stát pouze nejzženštilejší femboy, byl Feliks vůdcem kmenu. Jak šel čas, kmen začal uvažovat o přesunu, jelikož chtěl pěstovat plodiny, které však kvůli podmínkám severního Uralu nebylo možné pěstovat. To se však brzy mělo změnit, jelikož na kolektivní poradě kmenu se mělo stát toto téma hlavním. Když byla kolektivní porada a začalo se řešit toto téma, Feliks vyskočil a řekl: serem tady na to, přesuneme se jinam. Jakmile toto členové kmenu uslyšeli, začali se radovat, konečně mohli pěstovat vytoužené plodiny, protože předtím se živili lovem divokých zvířat. Všichni si sbalili své věci, a jelikož každý Vyrlejec měl svého koně, nasedli na koně a migrovali směrem do Evropy. Mezitím Feliks si také sbalil své věci, také nasedl na svého milovaného koně a vyrazil v čele kmenu. Celý kmen směřoval k dnešnímu území severního Polska přes dnešní území Lotyšska a Litvy, kde také došlo k zázraku. Když kmen měl přestávku od dlouhé a vyčerpávající cesty, kůň Szobód zničehonic vzlétnul směrem k nebesům, kmen nejdříve byl v šoku, za chvíli se však kůň Szobód snesl zpátky na zem, a řekl: mám Místní pochutinu. Najednou celý kmen byl šťastný, jelikož neměli dostatek jídla. O pár dní později dorazili na dnešní území severního Polska, kde byly úrodné nížiny. Feliks zastavil a prohlásil: Hleďte, to je ta zem vyvolená! Celý kmen se zde usadil, a žil pokojný život, naplněný prací na poli. Mezitím Feliks vychovával svého potomka Astolfa, kterého našel opuštěného u litevské vesnice.

Boj s Přemyslem Otakarem II.

Kůň Szobód brzy zemřel, zabili ho polští obyvatelé nedaleké vesnice, kterého si dali poté do jídla. Poté, co Feliks zemřel, Astolfo se stal náčelníkem kmenu. Zanedlouho začaly spory mezi Astolfem a českým králem Přemyslem Otakarem II. Spory vyvrcholily bojem, když však bitva měla začít. Přijel Astolfo na svém koni za Přemyslem, a řekl: Mám železo, které ti chci dát, ale slib mi, že necháš Vyrlejce být! Přemysl překvapivě souhlasil, a nabídku přijal. Astolfo se po neuskutečněné bitvě stal mezi vyrlejským lidem velmi populární, dokonce ho zvolili knížetem vyrlejského lidu. Panovník to byl vskutku dobrý a mezi ostatními panovníky velmi vážený. Astolfo však brzy zemřel, zřejmě ho zabil furrík. Dodnes ho Vyrlejci berou jako svého národního patrona a mučedníka.

Pozdní gotika, rozkvět a pád

Po vraždě knížete Astolfa nastoupil na trůn jeho syn, jmenoval se Feliks II. a pokračoval v úspěšných krocích svého předchůdce. Nechal stavět kostely, města a také větrné mlýny. Během jeho vlády byl zavražděn Václav III. což Feliks II. vycítil jako možnost ovládnout tehdejší České království, avšak to se nepovedlo. Podle kronik vládl až do roku 1327, kdy zemřel. Po jeho smrti usedl na trůn Feliks III., který se zasloužil o povýšení ze statusu knížectví na království, a to díky službě vůči Karlu IV. Jeho vláda byla považována za dobu rozkvětu Vyrlejska, avšak brzy opět zemřel, a po jeho smrti bylo Vyrlejské království dobyto a území nyní mělo pod kontrolou Polsko.

Vyrlejské národní obrození a nezávislost

Jak šel čas, Vyrlejci nebyli s nadvládou Polska, později Pruska spokojeni. Vše začalo na začátku 2. poloviny 19. století, kdy se začala formovat skupina vyrlejských intelektuálů, kteří požadovali uvolnění poměrů v tehdějším Prusku, později z boje o uvolnění režimu se stalo Vyrlejské národní obrození skutečným bojem o nezávislost Vyrlejska. Boje nakonec s překvapením mnohých, vyhráli Vyrlejci, a tak v roce 1862 se Vyrlejsko vrátilo na mapu světa. Na trůn se dostal Astolfo II., významný vyrlejský šlechtic a osvícený panovník, který nechal vytvořit ústavu, jenž na tehdejší světové poměry patřila mezi nejmodernější. Astoflo II. rozvíjel Vyrlejsko jak se dalo, zejména stavěl přístavy, jenž se staly domovem vyrlejského námořnictva. Po smrti Astolfa II. se na trůn dostal jeho syn Ryuji Felikszén I., ten se zejména angažoval v diplomacii, což však Vyrlejsko přivedlo do první světové války, která dopadla pro Vyrlejsko katastrofálně, a po roce 1918 nebyla Vyrlejská říše obnovena.

Geografie

Rozloha

Rozloha se několikrát měnila, v dubnu 2022 činila velikost území zhruba 0,04 km². Po poslední úpravě hranic, která proběhla 31.3. 2023 se velikost zvětšila na 19,37 km². Takto velmi velká velikost území je kvůli roztroušení Vyrlejska po celé ČR, a také kvůli velikosti části na Křivoklátsku, která činí skoro 10 km².

Poloha

Kolínská část

Kolínská část Vyrlejska se nachází na sídlišti u Jána v Kolíně. Směrem na jih od hranic se nachází čtvrť Na Patnácti kopách, na sever zase můžeme dostat do centra Kolína. Směrem na západ se nachází vilová čtvrť a na východ můžeme dojít na ulici Polepská. Zajímavostí je i to, že Vyrlejsku patří jeden ostrov na Labi, který se nachází u Masarykova mostu.

Szankt Femboyvár

Szankt Femboyvár je hlavním městem Vyrlejska. Nachází se v kolínské části Vyrlejska. Město tvoří hlavně panelové domy z konce 80. let. Tři z nich jsou výškové, zbytek jsou klasického nižšího typu. Je zde i výcviková plocha pro Vyrlejské ozbrojené síly a opuštěný proti-chemický bunkr, kde probíhají výslechy VBIS. Vedle sídliště je také pole, kde se pěstuje řepka olejka. Hlavní město také tvoří větší, ale méně obydlené předměstí, které je tvořené z rodinných domů. V současnosti probíhá mapování území pro účely vytvoření map, které by pomohly pro orientaci občanů.

Nový Kolín a Štítarsko

Nový Kolín byl k Vyrlejsku připojen poměrně nedávno, a to na konci prosince roku 2022 pomocí vojenského obsazení. Celé město se nachází podél ulice Žižkova v jižní části Kolína, a je kousek od městského obchvatu. Nedaleko se nachází i střelnice a nevyužitý areál, kde se údajně vytváří produkt s názvem Místní pochutina. Město tvoří moderní panelové domy, které jsou stále ve výstavbě. Kousek od města je také mnoho polí, a také cesta na tzv. Výfuk, což je malá obytná část vedle místního hypermarketu. Výfuk hraničí přímo vedle městského obchvatu, přesto je zde malý hluk, takže se jedná o velmi klidnou oblast. Směrem na severozápad je tzv. Peklo, což je místní rekreační rybník a kousek od něho je i rozsáhlá zahrádkářská kolonie a pár rodinných domů. Zhruba 150 metrů od Výfuku na jihozápad se nachází malá obec Štítary, která je taky součástí Vyrlejska. Štítary jsou taktéž velmi klidnou oblastí, akorát jsou větší a dá se zde dělat více volnočasových aktivit. Kousek od Štítar se taky nachází fotbalové hřiště, které je také sídlem místního fotbalového týmu a výběh pro daňky, což je taková místní turistická atrakce. Dále směrem na jih leží malá část obce Radovesnice, celá anexe vesnice se neplánuje, jelikož není opravdový důvod. Kousek od této vesnice je malý památník npor. Ondřeje Soviny, který zahynul při letecké nehodě v listopadu 2012.

Ratbořsko

Ratboř je malou vesnicí, ale pro vyrlejskou smetánku je to velmi významné místo. Nachází se zde dva zámky, Starý a Nový, přičemž Nový zámek slouží de iure jako sídlo regenta, místo si vybral kvůli tomu, aby měl klid narozdíl od relativně hlučného hlavního města. Starý zámek je menší a slouží jako turistická atrakce a je proslavený svojí zimní zahradou z dob 1. světové války. Nový zámek je mnohem větší a je postaven ve funkcionalistickém stylu. V okolí obce je mnoho rybníku, největší z nich je Hrázský. Kousek od tohoto rybníka je mnoho polí, na kterých se pěstuje ledacos. Ratbořsko zasahuje i do nedaleké vesnice Bořetice, tuto část tvoří hlavně místní rybník, a také zasahuje do vesnice Sedlov, ale pod vyrlejské území patří pouze pár rodinných domů.

Typický dům v Novém Kolíně
Ostrov sv. Felikse

Na řece Labi, kousek od centra města Kolína, se nachází Ostrov sv. Felikse. Jedná se o hlavní přístav ve Vyrlejsku, koneckonců, kvůli tomu byl také připojen k vyrlejskému území. Je to velmi malý ostrov na Labi, kdy i jeho část funguje zdymadlo. Slouží i jako sídlo vyrlejského námořnictva, a také malá část ostrova se plánuje k pronájmu jinému mikronárodu.

Pražská část

Západopražsko

Západopražsko se nachází na území sídliště Velká Ohrada, které se nachází na západě této části. Na východ od toho sídliště leží malá kolonie rodinných domů Nová Ves. Místo je známé pro svou skálu, Červený lom a také pro svou malou studánku. Celou oblastí pak vede Prokopský potok a nachází se zde i atletický okruh, opuštěný tenisový kurt, komunitní zahrádka a fotbalové hřiště. Sídliště je příkladem typického brutalistického ghetta, kde bydlí různá etnika od Vietnamců až po Romy.

Východopražsko

Toto území se nachází ve východní části Prahy 5, na vrchu Děvín. V minulosti se zde nacházelo původní území Vyrlejska. Toto území bylo přičleněno k Vyrlejsku jako památné místo, kde se Vyrlejsko stalo opravdovým mikronárodem. Leží zde proslavená vodárenská věž z dob komunismu, výběh pro koně, vyhlídka Dívčí Hrady a kousek od hranic je také další vyhlídkové město a Radlický hřbitov. Území hraničí s vilovou zástavbou a malým sídlištěm. Celé území leží zhruba v nadmořské výšce 300 m.n.m. Jedná se o neobydlenou oblast, známá jako Náhorní Vyrlejsko.

Krkonošská část

Vyrlejské území Krkonoš tvoří hlavně východní část obce Benecko, kam regent jezdí v zimě za lyžováním. V létě je zde možné využít bazén, který se zde považuje za místo relaxace a odpočinku. V této části se nachází i nejvyšší bod Vyrlejska, Kelvesztén. Jedná se o centrum zimních sportů, a také domovské sídlo tzv. Sněžné brigády, což je vojenská jednotka, která slouží v případě nouze jako obranná a záchranná složka Vyrlejských ozbrojených sil.

Křivoklátská část

Tuto část Vyrlejska tvoří obec Skryje a její okolí. Většina tohoto území tvoří budoucí národní park, známý pro svá malá jezírka a krásnou přírodou. Místo je také známé jako naleziště trilobitů, kde slavný francouzský inženýr a paleontolog Joachim Barrande, který se stal celosvětově známým vědcem svým průzkumem geologických útvarů a zkamenělin ve středních Čechách. Místo je také známé pro svůj most, postavený po 2. světové válce, mnoho táborišť a je zde místní mlýn. Podle legendy je zde i prokletá restaurace, kde si objednáte jídlo, ale nikdy ho nedostanete. Celou částí pak protéká řeka Berounka. Místním národním pokladem jsou tzv. Skryjská jezírka, kde se vyskytuje Mlok skvrnitý. Přes národní park zakázáno jezdit motorovými vozidly, kvůli turistické stezce. Vůbec nejkrásnější období v této oblasti je pak zima.

Rozdíly mezi oblastmi

Kvůli tomu, že průmyslná oblast se nachází pouze kolem hlavního města a jeho okolí, je zbytek Vyrlejska proto na rozdíl do bohatého středu technologicky zaostalejší a trochu chudší. Zbytek území je tak odkázán na agrární průmysl, to taky zapříčiňuje větší úspěch agrárních stran v politice. Mezi obyvateli hlavního města a vesnice ale nenastávají konflikty, což je dodnes záhadou. Technologická zaostalost venkovských částí Vyrlejska se projevuje například ve farmaření. Takové setí probíhá pomocí tří lidí, první řídí automobil, který táhne přívěs, na kterém stojí dva lidé, jeden z nich má v ruce hrábě a hrabe půdu, druhý poté hází na půdu semínka. Dalším zajímavým aspektem života na vesnici je kutilství a snaha si zjednodušit práci. Tato "snaha" se projevuje i ne moc namáhavém čištění toalety, kdy Vyrlejci zpravidla přimontují štětku k vrtačce, kterou následně zapnou a pomocí ní čistí záchod mnohem rychleji, než by to dělali ručně. V horských oblastech, zejména v zimě, je možné vidět auta, které však mají ke kolům přimontované lyže, které jsou vyrobeny ze dřeva. Kutilství se projevuje i v domácnosti, v koupelně nenajdete typický držák na kartáčky vyrobený z plastu, nebo porcelánu, místo toho najdete držák vyrobený zpravidla z kelímku na nápoj z fastfoodu. Pokud si po ulici zase chcete dát nějaké jídlo, je zde následující řešení: Vezměte si toaletní prkénko, nasaďte si ho na krk, a část prkénka, která leží vodorovně využijte jako podtácek na jídlo.

Příroda a geografie

Povrch země je tvořen rovinou. Ale území Vyrlejských Krkonoš je velmi hornaté. průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 300 m n. m. Nejvyšší přírodní bod Vyrlejska je Kelvesztén s nadmořskou výškou 1027 metrů.

Klima

Komijské pralesy, konkrétně Sablinský hřbet je území, kde kmen Vyrlejců kdysi žil.

Vyrlejsko se nachází v mírném pásu, kde se střídají všechna 4 období. Průměrná teplota zde dosahuje kolem 12°C, protože v zimě zde dochází k velmi velkým mrazům, což je vidět v hlavně ve Vyrlejských Krkonoších, které je svými sněžnými bouřemi a krutou zimou proslaveno.

Fauna a flóra

Vyrlejsko je velmi zalesněné (zhruba 60% procent území jsou lesy). Lesy jsou z velké většiny tvořené smrky a listnatými stromy. Daří se zde dvouděložným rostlinám, jako je například pampeliška atd. Národní květinou je Svlačec rolní. Původní území, které Vyrlejci obývali se nacházelo na území Komijských pralesů, což jsou pralesy zapsané na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO.

Legislativa

Vláda

Současným regentem je János Peter Szesekoven a zemským kancléřem je Dytautas Šemdiagas. Dytautas Šemdiagas je člen Vlasteneckého svazu. Vyrlejský regent totiž nesmí být v žádné politické straně na území Vyrlejska, to se však má brzy změnit. Zákonodárnou moc ve Vyrlejsku patří Národnímu shromáždění Vyrlejského knížectví, což je jednokomorový parlament. Vyrlejsko je osvícená absolutní monarchie. Hlavou státu a je regent, který zároveň řídí výkonnou moc. Vláda je jeho poradní orgán. Současná vláda je však provizorní, jelikož není dostatek občanů na to, aby byly vyhlášeny volby do Národního shromáždění. Vyrlejsko má šanci být demokratickým národem, problém je neexistující parlament. Vláda je také silně unitární, jelikož není dostatek občanů na decentralizaci.

Vyrlejský regent

Vyrlejsko mělo být knížectvím. Realita byla však taková, že nejvyšším představitelem byl regent. Tato situace vznikla jako recesistická reference na situaci v meziválečném Maďarsku, které bylo podle ústavy královstvím, ale moc držel regent Miklós Horthy. To se však změnilo s reformami, kdy titul knížete byl plně nahrazen titulem regenta. Sídlo regenta je de iure na zámku v Ratboři, ale de facto je sídlo regenta panelový dům v Kolíně. Pozice regenta je dědičná, a podle tradic vyrlejské historie se následníkem trůnu stane nejzženštilejší femboy z rodu. Regent má silné pravomoci, rozpustit parlament, vyhlásit válku, měnit státní symboly a má přístup ke státní pokladně, která vždy čítá na základě finanční situace regenta, tím pádem je Vyrlejsko jeden z nejbohatších mikronárodů.

Zemský kancelář

Zemský kancléř je defacto poradce regenta a předseda vlády, je volen Národním shromážděním a je jmenován regentem. Místo o druhého nejvyššího představitele se jedná spíše o loutku regenta, která ho musí poslouchat, jinak je odvolán. Zemským kancléřem je předseda Vlasteneckého svazu Dytatutas Šemdiagas.

Politické strany

Ve Vyrlejsku fungují prozatím 3 politické strany: Vlastenecký svaz, Strana středu, Vyrlejská liberální strana. Vlastenecký svaz je stranou konzervativního typu, Strana středu je liberální a silně zemědělsky založená strana a Vyrlejská liberální strana je konzervativně-liberální až národně libertariánská.

Politické strany ve Vyrlejsku
Strana Logo Předseda Politický směr Ideologie Vláda X Opozice Křesla v Národním shromáždění
Vlastenecký svaz Dytautas Šemdiagas Autoritativní pravice Národní konzervatismus, vyrlejský nacionalismus Vláda
1 / 5
Strana středu Radkász Szilágyi Střed Liberalismus, agrarismus, zelený konzervatismus Opozice
1 / 5
Vyrlejská liberální strana János Peter Szesekoven Střed až středopravice Konzervativní liberalismus, liberalismus, národní libertarianismus Opozice
2 / 5
Strana spojeného vyrlejského dělnictva Hana Árvay Levice Anarchosyndikalismus , Anarchismus, Syndikalismus, Socialismus Opozice
1 / 5

Státní zřízení

Státním zřízením je tzv. osvícená absolutní monarchie, známá taktéž pod jménem benevolentní diktatura. I když regent má zde největší moc a de facto rozhoduje o všem, tak země lpí na dodržování lidských práv. Díky tomu je Vyrlejsko považováno za jednu z nejdemokratičtějších mikronárodů.

Právo a soudní moc

Právo a soudní moc ve Vyrlejsku vůbec neexistuje, sice je v plánu vytvořit soudní systém, ale to je v nedohlednu, protože není dostatek občanů. Regent by teoreticky mohl být soudce, ale nechce ovlivňovat justici, jelikož již ovládá politiku, tento krok učinil jako ochranu demokracie ve Vyrlejsku.

Tajná služba

Plánuje se vznik kontrarozvědky, Vyrlejské bezpečnostně-informační služby, v současnosti vzniká systém trestání, VBIS bude mít velice přísné výslechy, v případě pachatelů teroristického činu i silně brutální, například mlácení teleskopickým obuškem.

Administrativní dělení

Vyrlejsko si prošlo hned několika reformami administrativního dělení, které však k ničemu nepomohly. Co se týče budoucnosti, v plánu úplně není zavedení administrativního dělení. Vyrlejsko se tedy spíše dělí na etnografické a kulturní oblasti. Celkově se dá tento mikronárod považovat za centralistický.

Etnografické a kulturní oblasti

  • Středovyrlejsko - Jedná se okolí hlavního města Jászmekény. Spíše se dá považovat za hlavní průmyslovou oblast.
  • Západovyrlejsko - Oblast Prahy a vesnice Skryje na Křivoklátsku. Tato oblast není tak rozvinutá jako Středovyrlejská. Přírodou však nestrádá. Nachází se zde národní park.
  • Vyrlejské Krkonoše - Nejhornatější a přírodně nejzajímavější oblast. Nachází se zde nejvyšší bod Vyrlejska. Místo je velmi populární v zimě, kdy se zde lyžuje.

Kultura

Národnostní situace

Ve Vyrlejsku žijí 3 národnosti: Vyrlejci, Češi a Romové. Češi defacto tvoří většinu, avšak obyvatelé se sami označují za Vyrlejce. Na území Vyrlejska žijí i Romové, avšak nejsou počítáni jako občané, jelikož Romové nemají zájem o občanství.

Vyrlejci

Vyrlejci jsou ugrofinský národ blízký k Maďarům. Vypadají podobně, z hlediska mentality se chovají stejně a celkově si rozumí. V některých věcech jsou ale podobní Čechům, někdy i východoasijským národům. Z hlediska psychologie můžeme říct, že Vyrlejci jsou podezřívaví, dobrosrdeční, velmi rádi vám pomohou a velmi rádi lyžují, což je také důvod, proč je lyžování národním sportem. Zajímavostí je, že Vyrlejci často patří do femboy komunity. To je také důvod, proč je Vyrlejsko tolerantní vůči LGBT. Mezi nejpoužívanější věty Vyrlejců patří: nya <3, mám chuť na koňský guláš, pičo to je zima (neznámější věta Krkonošského Vyrlejce) a jdu stavět iontové reaktory. Mimo tyto podivné věty jsou také velmi kutilsky založení, to se projevuje naprosto zbytečnými "zlepšováky".

Češi žijící ve Vyrlejsku

Češi žijící ve Vyrlejsku, nebo také Vyrlejští Češi jsou si s Čechy velmi podobní, ne-li stejní. Jediné co je odlišuje od klasických Čechů je to, že Vyrlejští Češi jsou více rasističtější vůči Romům. S Vyrlejcemi vychází velmi dobře a nejsou mezi nimi národnostní problémy, avšak navzájem si někdy ze sebe utahují.

Vyrlejská kultura

Vyrlejská kultura byla odjakživa spojována s femboy komunitou. Většina Vyrlejců jsou femboyové a patří často LGBT komunity, proto je také Astolfo národním patronem. Femboyové jsou zde považováni jako nadřazení lidé, a také mají větší pravděpodobnost angažovat se ve vyšších postech. V kultuře byl odjakživa taky upřednostňován pouze stejnopohlavní styk, heterosexuální byl pouze provozován za účelem plození dětí. Díky tomu je zde homosexualita naprosto akceptována, jelikož jsou Vyrlejci na homosexualitu zvyklí odjakživa. Také kočky jsou považovány za neodmyslitelnou součást vyrlejské kultury, zejména pro jejich roztomilost a mazlivost. To stejné platí u femboyů. Mnoho Vyrlejců sleduje anime, a čte různé mangy, takže mnoho lidí hledá zábavu i v různých médiích z různých kultur.

Symbolika femboyů a myšlení

Femboyové jsou ve Vyrlejsku považováni jako součást tamější kultury, již v historii bylo úplně jedno, jak se kdo obléká, důležitější bylo, co člověk v životě dokázal. Většinou femboyové byli opravdu významní, co se týče vyrlejské historie, odjakživa veleli vojskům, protože femboyové měli z nějakého důvodu strategické myšlení. Byli také považováni za velmi technicky založené lidi, proto byli považováni za vyšší společnost, která se podílela na vládě kmenu. Proč tomu tak bylo, je prosté. Mnoho vyrlejských femboyů mělo poruchu podobnou poruše s názvem Aspergerův syndrom, což mohl být také důvod k tomu, že byli v některých věcech extrémně nadaní. Femboyové také nikdy najevo nedávali své emoce, vždycky se chovali chladně a odtažitě. Tento gen se projevuje viditelně dodnes, kdy Vyrlejci nedávají najevo své emoce, mají rádi svůj klid a v mnohých věcech jsou nadaní, dlouhou dobu se taky s vámi nebudou bavit, po dlouhé době si však k vám vytvoří silné pouto, a považují vás jako za člena jejich rodiny.

Kuchyně

Co se týče kuchyně, vyrlejským národním jídlem je tzv. Fokhagymás kenyér, což je česneková polévka podávaná v chlebu. Avšak na stole nechybí ani Tseresznyegombóc (třešňové knedlíky), Vízforraló gulyás (kotlíkový guláš), Paprikás csirke (kuře na paprice), Lángos (Langoš) a Místní pochutina (koňský guláš v konzervě). Velmi populární je i pizza, kebab, sushi a fastfoodové jídlo (KFC, Burger King, McDonald's atd.) Zejména KFC a McDonald's patří mezi nejpopulárnější, zkrátka vždycky, když je příležitost, tak si Vyrlejci dají k jídlu fastfoodové pokrmy. Přesto je běžné, že Vyrlejci doma vaří, zejména pokrmy z brambor a nebo hranolky ponořené do sýrové omáčky se slaninou a trhaným vepřovým masem.

Jazyk

Ve Vyrlejsku se mluví většinou česky, ale i Vyrlejsko má vlastní jazyk. Vyrlejština je jeden ze ugrofinských jazyků. Není zde problém se dorozumět anglicky nebo německy, protože většina občanů se tyto jazyky učí v škole.

Náboženství

Většina lidí vyznává ateismus nebo křesťanství. Ve Vyrlejsku se křesťanství na dvě skupiny: na katolicismus a protestantismus. U protestantismu ve Vyrlejsku je úplně jedno, jaký směr vyznáváte, protože všechny směry protestantismu jsou zde nazývané jako kališnictví. Každý občan má právo na svobodu náboženství, kromě Islámu. Islám je zde považován jako náboženství šířící nenávist vůči ostatním (např. ženám, homosexuálům, ateistům, křesťanům atd.) Co se týče judaismu, tak vláda Vyrlejska má k judaismu velmi pozitivní vztah a podporuje Izrael v konfliktech na Středním Východě.

Lyžování

Nový zámek v Ratboři.

Lyžování je nejoblíbenějším sportem Vyrlejců, obecně mají nejraději velké sjezdovky červené barvy. Tento sport má velmi velký vliv na život Vyrlejců, pokud se občan chce stát členem Sněžné brigády, tak se musí naučit právě lyžovat.

Architektura

Ve Vyrlejsku se nachází mnoho zajímavých staveb, od venkovských až po funkcionalistické stavby. Nejznámějším příkladem funkcionalistické stavby je Nový zámek v Ratboři, který slouží de iure jako sídlo regenta, který však de facto žije v paneláku. Další mezi zajímavé stavby patří tzv. Trojčata, což jsou tři výškové panelové domy ze začátku 90. let, které se nachází v Szankt Femboyváru. V Novém Kolíně se zase nachází moderní bytové domy, které jsou ve výstavbě. Pražská část zase disponuje Vodárenskou věží Děvín, která pochází z dob komunismu. Skyrje zase mají ikonický most přes Berounku.

Vodárenská věž Děvín.

Média

Svoboda tisku

Na to, že Vyrlejsko je absolutní monarchií, je zde nezávislost a objektivita médií na velmi dobré úrovni. Média jsou veřejnoprávní, mají úplnou svobodu nad tím, co vydávají nebo vysílají. Mezi veřejnoprávní služby patří Vyrlejský rozhlas a Vyrlejská televize, které spadají pod jednu společnost: Vyrley mősorszúró szolgálvátarás (Vyrlejská vysílací společnost), která spadá pod MBS-Naraeji Media.

Rozhlasové vysílání

Rozhlasové vysílání se ve Vyrlejsku zatím plánuje. V plánu jsou dvě rozhlasové stanice. První bude založena na zpravodajství a druhá na kulturu. Tyto dvě stanice budou spadat pod Vyrlejský rozhlas.

Televizní vysílání

Televizní vysílání je na tom lépe, sice je také ve vývoji plánování, ale byly učiněny kroky k zahájení televizního vysílání. Pod taktovkou společné spolupráce Vyrlejské vlády a MBS-Naraeji Media se Vyrlejsko dočká televizního vysílání zhruba v roce 2023. V plánu jsou 2 kanály, první bude založen na zpravodajství a zábavě, a druhý na žánrově vyhraněnější věci: dokumenty, staré filmy, vážná hudba atd. V minulosti byl i vypracován projekt, že by vznikla mezimikronacionální zpravodajská televizní síť, sjednocená pod obchodní značkou Z1 (neplést si s bývalou českou televizní stanicí). V březnu 2023 proběhl zkušební test televizního vysílání, který proběhl úspěšně.

Tisk

Zatím jediným realizovatelným médiem v brzké době je tisk. Avšak se s ním moc nepočítá, jelikož papírové noviny čte dnes málokdo, natož v mikronárodě. Sice je zde Vyrlejská tisková kancelář, ale je velmi málo aktivní. Přesto se plánuje určité vydávání klasický velkých papírových novin.

Ozbrojené síly

Vyrlejské ozbrojené síly

Armáda má ve Vyrlejsku velmi vysoké postavení a dlouhou tradici. V současné době tvoří armádu Vyrlejské ozbrojené síly, které se skládají z pozemních a vzdušných sil. Počet členů pozemních sil je neznám, odhaduje se na pár jedinců. Vzdušné síly tvoří jeden dron a stíhací letoun SL23. V budoucnosti armáda projde velkou reformou, vzniknou jednotlivé pluky a nakoupí se zbraně. Regent je hlavní velitel ozbrojených sil. V počítačových však existuje vyrlejské letectvo, vybavené letouny MiG-21.

Výzbroj Vyrlejských ozbrojených sil

Výzbroj vyrlejské armády budou v budoucnu nejspíše tvořit zbraně typu M4 nebo M16 ve verzi určené pro airsoft. Další zajímavostí je vývoj prototypu stíhacího letounu pod názvem SL23, u kterého se plánuje vývoz do ostatních mikronárodů.

Ekonomika a průmysl

Měna

V současné době Vyrlejsko nemá měnu, ale jsou plány na vytvoření vlastní měny: vyrlejské koruny. V současné době lze platit ve Vyrlejsku českou korunou a pravděpodobně v budoucnosti i eurem., díky jeho praktičnosti. Vyrlejská koruna bude sloužit jako turistický suvenýr, kdy v budoucnosti bude možné si na území Vyrlejska něco i koupit, například jídlo.

Průmysl

Vyrlejsko je velmi zaběhlé v průmyslu. Těží se zde např. bahenní plyn, velmi rozvinutý je zde chemický průmysl a výroba armádních letounů. Zdá se, že Vyrlejsko je jeden z nejrozvinutějších mikronárodů, co se týče průmyslu. Nedá se však říci, že Vyrlejsko je nezávislé na České republice, je velmi závislé na dovozu z ČR. Většina průmyslu se nachází kolem hlavního města Szankt Femboyvár a Nového Kolína.

Těžba bahenního plynu

Státní firma Vyrlejské bahenní těžby, založená v lednu 2023, těží na území Vyrlejska bahenní plyn. Těží ho v speciálně určené průmyslové zóně kousek od Nového Kolína. Většina zisku VBT jdou do státní pokladny Vyrlejska, zbytek jde na provoz. Způsob získávání plynu z bahna je tajemstvím firmy a státu. Plánuje se masivní vývoz tohoto produktu. Speciálním odvětvím VBT je pak těžba bahna určeného pro provoz iontových elektráren, které budou postupně stavěny na území Vyrlejska.

Logo společnosti VBT.

Chemický průmysl

Chemický průmysl tvoří firma Szyntézia, která je také majetkem státu. Areál firmy se nachází kousek od hlavního města Szankt Femboyvár. Szyntézia vyrábí nejrůznější chemikálie. Většina zisku firmy také putuje do státní pokladny, zbytek jde na provoz a charitu.

Logo společnosti Szyntézia.

Výroba armádních letounů

V současnosti se pracuje na vzniku výroby armádních letounů. Vyrábí se prototyp stíhacího letounu pod označením SL23. Letoun je vyroben z ruliček toaletního papíru a plánuje se jeho sériová výroba. V budoucnosti je možné, že se bude i vyvážet do ostatních mikronárodů. Armádní letadla vyrábí firma ALZV, která sídlí v Szankt Femboyváru.

Zemědělství

Absolutní bizarní částí průmyslu je zemědělství. Na první pohled vypadá zde zemědělský průmysl normálně, avšak když vidíte Vyrlejce obdělávat půdu, z největší pravděpodobností se zhrozíte, protože způsob obdělávání půdy je naprosto bizarní. Místo kombajnu a traktoru zemědělci používají svůj osobní automobil (nejčastěji Wartburg) a přívěs. Pěstují se tu podivné rostliny, Vyrlejci rádi říkají, že pěstují cokoliv, co ani pěstovat nejde, třeba šmirglpapír. Avšak tyto svérázné řeči jsou vtip ze strany Vyrlejců.

Energetika

Speciální záležitostí, kterou můžete potkat ve Vyrlejsku je iontová energetika, která vznikla při hodině chemie, kdy spolusedící regenta řekl, že iontová vazba funguje tak, že jeden atom k sobě přitáhne proton druhého atomu, avšak takto funguje jaderná reakce. Při přestávce tak regenta napadlo, že by ve Vyrlejsku mohla být iontová elektrárna společně s výzkumným institutem iontové energetiky. Iontová energetika funguje úplně stejně jako jaderná energetika, tudíž se to dá považovat za převlečenou jadernou energetiku, jenže jako jaderné palivo se používá bahno, nikoli uran a plutonium. Celkově se jedná o vtip ze strany vyrlejské vlády, parodizující vládu Krležska, když oznámila, že je technologický průkopník, co se týče mikronárodů. Místo o skutečně fungující byznys jde o silnou recesi, která je defacto pilířem Vyrlejska, které je tak vlastně skoro celé jedna velká recese. Výrobu iontových reaktorů nejspíše bude v budoucnosti zajišťovat speciální oddělení Szyntéziy.

Cestovní ruch

Cestovní ruch ve Vyrlejsku je vcelku rozvinutý, a to díky tamní přírodě. Mezi místa, kde turisté často navštěvují je vyrlejská část Krkonoš a NP Skryjská jezírka a NP Štítarské údolí. Jedná se, co se týče rozlohy o opravdu malé národní parky, ale jedná se o krásná území stojící za návštěvu.

Infrastruktura

Doprava

Ve Vyrlejsku je mnoho silničních komunikací, jejich počet se odhaduje zhruba na 20 a jsou velmi celkem dosti využívané, takže některé jsou rekonstruované. Zrekonstruované silniční komunikace se zde označují jako magistrály, které slouží jako cesty mezi jednotlivými vesnicemi. Průměrná délka takové jedné silnice je zhruba 2-5 kilometrů. Hlavní páteří dopravy je tak chůze, u bohatších vrstev je to pak automobil. Mnoho Vyrlejců také používají MHD, jelikož kousek na území Vyrlejska je mnoho autobusových zastávek.

Automobilismus

Určitým národním symbolem Vyrlejska je zde automobil značky Wartburg, který je považován za takový malý národní poklad. U Vyrlejců platí, že nepoužívají drahá auta, platí u nich zásada: Dobrý auto je takový, který jezdí. Tuto zajímavou zásadu Wartburg splňuje více než dobře, jedná se o totiž velmi jednoduché auto na ovládání, údržbu a případnou opravu. Nejčastějším modelem Wartburgu je Wartburg 1.3 a Wartburg 353, konkrétně v karosériovém provedení sedan.

Vyrlejské metro

Ve videohře Minecraft vzniká určitý projekt metra. Systém metra je velmi inspirován systémem metra v Budapešti. Tento projekt tvoří 2 trasy, červenou a modrou. Na projektu se podílí i Sendersko a stavební společnost Stavoprojekt.

Občanská vybavenost

Většina Vyrlejců bydlí v panelových domech nebo v rodinných domech. V Kolínské části jsou pozoruhodné tři výškové panelové domy, nazývané jako "Trojčata". V těchto výškových domech sídlí většina vyrlejských úřadů.

Školství

V plánu je založení polytechnické univerzity sídlící v hlavním městě Szankt Femboyvár. Studenti si budou moci vybrat převážně z technických oborů, jako například: Fakulta leteckého inženýrství, Fakulta technologie výstavby metra, Fakulta architektury a stavebnictví a Fakulta elektrotechniky. Zatím s největší pravděpodobností bude nejdříve zřízená Fakulta elektrotechniky, jelikož je v plánu oslovit učitele fyziky, který učí na škole, kam chodí většina vyrlejských občanů. Výhoda tohoto řešení, že již zde zmiňovaný učitel je velmi zaběhlý v elektrotechnice. Dále se plánuje zřízení vojenské akademie, kde se bude učit kartografie, historie vojenské techniky, vojenské lékařství a velitelská organizace.

Mezinárodní vztahy

Diplomacie

Vyrlejsko zahájilo diplomatické styky 5.3. 2022 s dvěma mikronárody: Majerovskem a Firburkem.

Postavení v mikronacionální komunitě

Co se týče tohoto tématu, Vyrlejsko nikdy nemělo vysoké postavení v mikronacionalismu. Je členem UMSE a Imperiální ligy. To, že by ale bylo neznámé, se říci nedá. Dá se tak říci, že Vyrlejsko je na prostředních příčkách mikronacionálního postavení.

Diplomacie Vyrlejska s ostatními mikronárody
Stát Datum zahájení styků Poznámka
Svobodné království dynastie Majerů 5.3.2022
Firburské vévodství 5.3.2022
Radoslávie 2.7.2022
Klitzibürg 31.7.2022
Patrovice 21.8.2022
Sendersko 4.9.2022
Lepské císařství 8.11.2022