Vyrlejsko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Vyrlejské knížectví)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vyrlejské knížectví
Země Koruny svatého Astolfa (čeština)
Fejedelemség Vyrleyoszág (vyrlejština)
Koronája földje a Szént Astolfo (vyrlejština)
Vlajka Vyrlejského knížectví.png
Vlajka
Státní znak Vyrlejského knížectví.png
Znak
MottoBůh ochraňuj Vyrlejskou zem
Národní hymnaTautašias diesme
Mapa Vyrlejské republiky.png
Mapa Vyrlejska
Szankt Femboyvár
vyrlejština, čeština
Uznávané jazyky
němčina, bohujiština
Vyrlejci
evangelická církev a římskokatolická církev
Vláda
osvícená absolutní monarchie (regentská)
• Kníže
neobsazen
• regent
János Peter Szesekoven
• Zemský kancléř
Dytautas Šemdiagas (VS)
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
4. března 2022
• Nárokované
0,67 km²
• Držitelů občanství k 2023
9
česká koruna (CZK)
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
.vy
Astolfo
Národní sport
lyžování
Národní zvíře
Sova pálená
Předcházející
Česká republika

Vyrlejsko (ve vyrlejštině Vyrleyoszág), úředně Vyrlejské knížectví, je vnitrozemský mikronárod ve střední Evropě s rozlohou 0,67 km². Nachází se na sídlišti u Jána v Kolíně. Hlavním městem je Szankt Femboyvár s 2 obyvateli. Vzniklo 1.7.2021, avšak ve dnešním stavu vzniklo 25.3.2022. Jedná se o osvícenou absolutní monarchii, avšak post knížete není obsazen, tudíž zde vládne regent.

Historie

Před založením mikronárodu

Idea založit mikronárod vznikla v první polovině roku 2021, kdy současný regent objevil stránku MicroWiki. To ho zaujalo, a přišel s nápadem založit si vlastní mikronárod, konkrétně na konci června roku 2021.

Amrálsko

První pokus o založení mikronárodu se uskutečnil tentýž měsíc. Mikronárod se jmenoval Amrálsko, nacházel se u hranic s Polskem a měl fiktivní historii. Mikronárod zaniknul o pár dní později.

Východočeská spolková republika

Tento geofiktivní mikronárod, nacházející se na území Východních Čech, vznikl transformací Amrálska v tento geofiktivní výplod. Opět, existence tohoto geofiktivního výplachu byla krátká, ani ne dva dny. Východočesko se rozpadlo kvůli diplomatické roztržce, jelikož si nárokovalo území hned několika mikronárodů, zejména Kybistán, Firburk a Království Nekonečné moudrosti. Zajímavostí je, že v tomto geofiktivním výplodu žil pouze jeden občan, samotný zakladatel. Určitou bizarností bylo, že parlament VSR měl údajně 130 poslanců a každý občan musel povinně odsloužit základní vojenskou službu a měl doma samopal.

Kolínsko

Tento mikronárod také vznikl určitou transformací, a to právě z Východočeska. Mikronárod nejdříve byl malý, prakticky zabíral malé okolí bydliště zakladatele. Později se však také přesunulo k geofikci, což poté začalo regentovi vadit.

Vyrlejsko

První zmínky o použití názvu "Vyrlejsko" se objevily v únoru 2022. V té době byl mikronárod stále geofiktivní, to se však mělo změnit. V březnu, kdy regent onemocněl a měl spoustu času rozvíjet svůj mikronárod, začalo být Vyrlejsko opravdovým mikronárodem. Nejdříve se přesunulo do Prahy, kam regent dojíždí za svým otcem. Poté našel dalšího občana, svého spolužáka, který je nyní zemským kancléřem. Tato změna se u komunity přijala pozitivně. Multavský regent přišel i s nápadem vytvoření tzv. Pražského spolku, kde mělo být i Vyrlejsko. V té době se i zrodil určitý fenomén koního guláše. Mikronárod se nacházel na ploše, kde byl výběh pro koně. To regentovi, tehdy prezidentovi vadilo, a tak prohlásil, že všechny koně dá do guláše. Tím se zrodil tzv. vyrlejský byznys, který spočívá v tom, že prodáváte koní guláš. Mikronárod se však ale brzy přesunul zpět do Kolína, jelikož v té době regent neměl mikronárod pod plnou kontrolou. Navíc probíhala Kybistánsko-firburská krize, která byla zejména hlavním důvodem pro přesun. V té době se Vyrlejsko diplomaticky angažovalo, stalo se podporovatelem firburské strany. Angažovalo se v mikronacionální politice, a celkově tato éra byla pro Vyrlejsko zlatá. Později v dubnu, si změnilo Vyrlejsko vlajku a státní znak a reorganizovalo administrativní dělení. Na přelomu června a července se Vyrlejsko proslavilo tím, že regent je femboy a měl partnerský vztah s velkovévodou Klitzibürku, vztahy s Klitzibürkem se ale od té doby ochladily, regent doufá o znovuobnovení, v minulosti pozitivních vztahů mezi Vyrlejskem a Klitzibürkem. O měsíc později se Vyrlejsko stalo monarchií bez monarchy. V září si Vyrlejsko našlo nového spojence, Sendersko, se kterým má Vyrlejsko nejlepší diplomatické vztahy. Tyto dva mikronárody aktivně spolupracují na různých vojenských a dopravních projektech. V té době i na plno odstartoval projekt Vyrlejské televize společně s Meknijskem. O pár měsíců později se pro Vyrlejsko udál velký úspěch, občanství získala regentova kamarádka, což je na české mikronacionální poměry výjimka. V současné době se Vyrlejsku velmi daří, patři mezi ekonomicky rozvinuté mirkonárody, a patří mezi nejliberálnější mirkonárody, co se týče v právech LGBT komunity.

Vyrlejská mytologie

Vyrlejská mytologie je mytologie ugrofinského typu, upírá se velmi o femboye, které tvoří neodmyslitelnou součást vyrlejské historie, kultury a životního stylu. Existuje mnoho pověstí o vzniku Vyrlejska, které jsou však mýtus, jelikož skutečná historie vzniká až na začátku 21. století.

Stvoření světa, polyteismus a posmrtný život

Podle vyrlejské mytologie vznikl svět jako rostoucí strom, kde na každé části koruny stromu byl každý živel (oheň, voda atd.). Následně zmizel kmen stromu a koruna stromu s různými živly se proměnila v planetu, na které dnes žijeme. Vyrlejci původně věřili ve vyrlejský polyteismus, kde femboyové představovali bohy. Není znám počet bohů, ale víme že podle mytologie bohové seděli na koruně posvátného stromu. Každý bůh měl dohled nad určitým aspektem života. Například bůh Feliks byl bohem řemesel a rybolovu, bůh Astolfo byl zase bohem vojenské strategie. Vyrlejci také věřili v posmrtný život, věřili, že pokud se bude člověk chovat dobře, dostane se do lesa, kde najde vstup do ráje. Když se člověk choval špatně, podle mytologie se reinkarnoval do jakéhokoliv hmyzu.

Kmen Vyrlejců

Kmen Vyrlejců žil na území dnešního severního Uralu, kde se převážně živili lovem divoké zvěře. U každé vyrlejské rodiny bylo běžné, že měli svého koně a každý měl své lyže, na kterých se přepravovali na kratší vzdálenosti. Kmenu vládl náčelník, který musel být femboy a homosexuál. Náčelník měl svůj velký stan ze zvířecí kůže, zhruba o třech místnostech velký a uspořádaný do trojúhelníku. První pokoj sloužil jako vladařská místnost, druhý jako místnost pro schůze kmenu a třetí pokoj sloužil jako ložnice náčelníka. Stan přitom musel být přenositelný, tudíž se dá předpokládat, že Vyrlejci byli velmi manuálně zruční lidé. Vyrlejské rodiny žili také v stanech, ale v dvoupokojových. První místnost sloužila jako rodinná, jídelní a uvítací místnost, druhá sloužila jako ložnice. Děti vyrlejských rodin nebyly většinou biologicky jejich, Vyrlejci neuznávali pohlavní styk muže se ženou, uznávali pouze stejnopohlavní. Děti museli odmalička umět lyžovat a lovit, aby přežili a ochránili svojí rodinu. Podmínky, ve kterých kmen žil, byly kruté, nemohli vůbec nic pěstovat. Jediná strava, která byla bezmasá, byly různé plodiny z místních šeříků. Tyto podmínky nakonec zapříčinily migraci Vyrlejců do Evropy. Vyrlejci mluvili původně úplně jiným ugrofinským jazykem, tzv. protovyrlejština měla mnoho společného s finšitnou, ale stále měla větší podobnost s maďarštinou.

Příchod Vyrlejců do Evropy

Podle vyrlejských legend Vyrlejci žili na severním Uralu, kde žil femboy Feliks se svým koněm, který se jmenoval Szobód. Jelikož náčelníkem kmenu se mohl stát pouze nejzženštilejší femboy, byl Feliks vůdcem kmenu. Jak šel čas, kmen začal uvažovat o přesunu, jelikož chtěl pěstovat plodiny, které však kvůli podmínkám severního Uralu nebylo možné pěstovat. To se však brzy mělo změnit, jelikož na kolektivní poradě kmenu se mělo stát toto téma hlavním. Když byla kolektivní porada a začalo se řešit toto téma, Feliks vyskočil a řekl: serem tady na to, přesuneme se jinam. Jakmile toto členové kmenu uslyšeli, začali se radovat, konečně mohli pěstovat vytoužené plodiny, protože předtím se živili lovem divokých zvířat. Všichni si sbalili své věci, a jelikož každý Vyrlejec měl svého koně, nasedli na koně a migrovali směrem do Evropy. Mezitím Feliks si také sbalil své věci, také nasedl na svého milovaného koně a vyrazil v čele kmenu. Celý kmen směřoval k dnešnímu území severního Polska přes dnešní území Lotyšska a Litvy, kde také došlo k zázraku. Když kmen měl přestávku od dlouhé a vyčerpávající cesty, kůň Szobód zničehonic vzlétnul směrem k nebesům, kmen nejdříve byl v šoku, za chvíli se však kůň Szobód snesl zpátky na zem, a řekl: mám Místní pochutinu. Najednou celý kmen byl šťastný, jelikož neměli dostatek jídla. O pár dní později dorazili na dnešní území severního Polska, kde byly úrodné nížiny. Feliks zastavil a prohlásil: Hleďte, to je ta zem vyvolená! Celý kmen se zde usadil, a žil pokojný život, naplněný prací na poli. Mezitím Feliks vychovával svého potomka Astolfa, kterého našel opuštěného u litevské vesnice.

Boj s Přemyslem Otakarem II.

Kůň Szobód brzy zemřel, zabili ho polští obyvatelé nedaleké vesnice, kterého si dali poté do jídla. Poté, co Feliks zemřel, Astolfo se stal náčelníkem kmenu. Zanedlouho začaly spory mezi Astolfem a českým králem Přemyslem Otakarem II. Spory vyvrcholily bojem, když však bitva měla začít. Přijel Astolfo na svém koni za Přemyslem, a řekl: Mám železo, které ti chci dát, ale slib mi, že necháš Vyrlejce být! Přemysl překvapivě souhlasil, a nabídku přijal. Astolfo se po neuskutečněné bitvě stal mezi vyrlejským lidem velmi populární, dokonce ho zvolili knížetem vyrlejského lidu. Panovník to byl vskutku dobrý a mezi ostatními panovníky velmi vážený. Astolfo však brzy zemřel, zřejmě ho zabil furrík. Dodnes ho Vyrlejci berou jako svého národního patrona a mučedníka.

Pozdní gotika, rozkvět a pád

Po vraždě knížete Astolfa nastoupil na trůn jeho syn, jmenoval se Feliks II. a pokračoval v úspěšných krocích svého předchůdce. Nechal stavět kostely, města a také větrné mlýny. Během jeho vlády byl zavražděn Václav III. což Feliks II. vycítil jako možnost ovládnout tehdejší České království, avšak to se nepovedlo. Podle kronik vládl až do roku 1327, kdy zemřel. Po jeho smrti usedl na trůn Feliks III., který se zasloužil o povýšení ze statusu knížectví na království, a to díky službě vůči Karlu IV. Jeho vláda byla považována za dobu rozkvětu Vyrlejska, avšak brzy opět zemřel, a po jeho smrti bylo Vyrlejské království dobyto a území nyní mělo pod kontrolou Polsko.

Vyrlejské národní obrození a nezávislost

Jak šel čas, Vyrlejci nebyli s nadvládou Polska, později Pruska spokojeni. Vše začalo na začátku 2. poloviny 19. století, kdy se začala formovat skupina vyrlejských intelektuálů, kteří požadovali uvolnění poměrů v tehdějším Prusku, později z boje o uvolnění režimu se stalo Vyrlejské národní obrození skutečným bojem o nezávislost Vyrlejska. Boje nakonec s překvapením mnohých, vyhráli Vyrlejci, a tak v roce 1862 se Vyrlejsko vrátilo na mapu světa. Na trůn se dostal Astolfo II., významný vyrlejský šlechtic a osvícený panovník, který nechal vytvořit ústavu, jenž na tehdejší světové poměry patřila mezi nejmodernější. Astoflo II. rozvíjel Vyrlejsko jak se dalo, zejména stavěl přístavy, jenž se staly domovem vyrlejského námořnictva. Po smrti Astolfa II. se na trůn dostal jeho syn Ryuji Felikszén I., ten se zejména angažoval v diplomacii, což však Vyrlejsko přivedlo do první světové války, která dopadla pro Vyrlejsko katastrofálně, a po roce 1918 nebyla Vyrlejská říše obnovena.

Geografie

Poloha

Kolínská část

Kolínská část Vyrlejska se nachází na sídlišti u Jána v Kolíně. Směrem na jih od hranic se nachází čtvrť Na Patnácti kopách, na sever zase můžeme dostat do centra Kolína. Směrem na západ se nachází vilová čtvrť a na východ můžeme dojít na ulici Polepská. Zajímavostí je i to, že Vyrlejsku patří jeden ostrov na Labi, který se nachází u Masarykova mostu.

Szankt Femboyvár

Szankt Femboyvár je hlavním městem Vyrlejska. Náchází se v kolínské části Vyrlejska. Město tvoří hlavně panelové domy z konce 80. let. Tři z nich jsou výškové, zbytek jsou klasického nižšího typu. Je zde i výcviková plocha pro Vyrlejské ozbrojené síly a opuštěný proti-chemický bunkr, kde probíhají výslechy VBIS.

Nový Kolín

Nový Kolín byl k Vyrlejsku připojen poměrně nedávno, a to na konci prosince roku 2022 pomocí vojenského obsazení. Tuto část tvoří moderní panelové domy nazývané „Za Jízdárnou", většina domů jsou ve výstavbě. Nedaleko se nachází i střelnice a nevyužitý areál, kde se údajně vytváří produkt s názvem Místní pochutina.

Typický dům v Novém Kolíně

Pražská část

Pražská část Vyrlejska se nachází na sídlišti Velká Ohrada. Území tvoří jeden panelový blok, ve kterém se nachází výcviková plocha armády a neznámé křoviny, kde podle legendy našel regent krabici od vysavače, tudíž se místo považuje za posvátné ve vyrlejské historii.

Krkonošská část

Vyrlejské území Krkonoš tvoří hlavně východní část obce Benecko, kam regent jezdí v zimě za lyžováním. V létě je zde možné využít bazén, který se zde považuje za místo relaxace a odpočinku. V této části se nachází i nejvyšší bod Vyrlejska, Kelvesztén.

Křivoklátská část

Tuto část Vyrlejska tvoří obec Skryje a její okolí. Většina tohoto území tvoří budoucí národní park, známý pro svá malá jezírka a krásnou přírodou.

Příroda a geografie

Povrch země je tvořen rovinou. Ale území Vyrlejských Krkonoš je velmi hornaté. průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 210 m n. m. Nejvyšší přírodní bod Vyrlejska je Kelvesztén s nadmořskou výškou 1027 metrů.

Klima

Vyrlejsko se nachází v mírném pásu, kde se střídají všechna 4 období. Průměrná teplota zde dosahuje kolem 12°C, protože v zimě zde dochází k velmi velkým mrazům, což je vidět v hlavně ve Vyrlejských Krkonoších, které je svými sněžnými bouřemi a krutou zimou proslaveno.

Fauna a flóra

Vyrlejsko je velmi zalesněné (zhruba 80% procent území jsou lesy). Lesy jsou z velké většiny tvořené smrky. Daří se zde dvouděložným rostlinám, jako je například pampeliška atd. Národní květinou je Svlačec rolní.

Legislativa

Vláda

Současným regentem je János Peter Szesekoven a zemským kancléřem je Dytautas Šemdiagas. Dytautas Šemdiagas je člen Vlasteneckého svazu. Vyrlejský regent totiž nesmí být v žádné politické straně na území Vyrlejska, to se však má brzy změnit. Zákonodárnou moc ve Vyrlejsku patří Národnímu shromáždění Vyrlejského knížectví, což je jednokomorový parlament. Vyrlejsko je osvícená absolutní monarchie bez monarchy. Hlavou státu a je regent, který zároveň řídí výkonnou moc. Vláda je jeho poradní orgán. Současná vláda je však provizorní, jelikož není dostatek občanů na to, aby byly vyhlášeny volby do Národního shromáždění. Vyrlejsko má šanci být demokratickým národem, problém je neexistující parlament.

Vyrlejský regent

Podle ústavy je Vyrlejsko knížectvím. Realita je však taková, že nejvyšším představitelem je regent. Tato situace vznikla jako recesistická reference na situaci v meziválečném Maďarsku, které bylo podle ústavy královstvím, ale moc držel regent Miklós Horthy. Regent tvrdí, že Vyrlejsko v nejbližší době nebude mít knížete, protože se nenašel ideální kandidát. Sídlo regenta je de iure na zámku v Ratboři, ale de facto je sídlo regenta panelový dům v Kolíně. Pozice regenta je dědičná, a podle tradic vyrlejské historie se následníkem trůnu stane nejzženštilejší femboy z rodu. Regent má silné pravomoci, rozpustit parlament, vyhlásit válku, měnit státní symboly a má přístup ke státní pokladně, která vždy čítá na základě finanční situace regenta, tím pádem je Vyrlejsko jeden z nejbohatších mikronárodů.

Zemský kancelář

Zemský kancléř je defacto poradce regenta a předseda vlády, je volen Národním shromážděním a je jmenován regentem. Místo o druhého nejvyššího představitele se jedná spíše o loutku regenta, která ho musí poslouchat, jinak je odvolán. Zemským kancléřem je předseda Vlasteneckého svazu Dytatutas Šemdiagas.

Politické strany

Ve Vyrlejsku fungují prozatím 2 politické strany: Vlastenecký svaz a Strana středu. Vlastenecký svaz je stranou konzervativního typu, tak Strana středu je liberální a silně zemědělsky založená strana. V budoucnosti je i možnost, že Stefan Kutnix založí svojí vlastní stranu. Dokonce je zde i šance založení ze strany regenta justicialistické ideologie.

Politické strany ve Vyrlejsku
Strana Logo Předseda Politický směr Ideologie Vláda X Opozice Křesla v Národním shromáždění
Vlastenecký svaz Vlastenecky svaz.png Dytautas Šemdiagas Autoritativní pravice Národní konzervatismus Vláda
1 / 5
Strana středu Strana stredu.png Radkász Szilágyi Střed Liberalismus, agrarismus Opozice
1 / 5

Státní zřízení

Státním zřízením je tzv. osvícená absolutní monarchie, známá taktéž pod jménem benevolentní diktatura. I když regent má zde největší moc a de facto rozhoduje o všem, tak země lpí na dodržování lidských práv. Díky tomu je Vyrlejsko považováno za jednu z nejdemokratičtějších mikronárodů.

Právo a soudní moc

Právo a soudní moc ve Vyrlejsku vůbec neexistuje, sice je v plánu vytvořit soudní systém, ale to je v nedohlednu, protože není dostatek občanů. Regent by teoreticky mohl být soudce, ale nechce ovlivňovat justici, jelikož již ovládá politiku.

Tajná služba

Plánuje se vznik kontrarozvědky, Vyrlejské bezpečnostně-informační služby, v současnosti vzniká systém trestání, VBIS bude mít velice přísné výslechy, v případě pachatelů teroristického činu i silně brutální, například mlácení teleskopickým obuškem.

Administrativní dělení

Vyrlejsko si prošlo hned několika reformami administrativního dělení, které však k ničemu nepomohly. Co se týče budoucnosti, v plánu úplně není zavedení administrativního dělení. Vyrlejsko se tedy spíše dělí na etnografické a kulturní oblasti. Celkově se dá tento mikronárod považovat za centralistický.

Etnografické a kulturní oblasti

  • Středovyrlejsko - Jedná se okolí hlavního města Jászmekény. Spíše se dá považovat za hlavní průmyslovou oblast.
  • Západovyrlejsko - Oblast Prahy a vesnice Skryje na Křivoklátsku. Tato oblast není tak rozvinutá jako Středovyrlejská. Přírodou však nestrádá. Nachází se zde národní park.
  • Vyrlejské Krkonoše - Nejhornatější a přírodně nejzajímavější oblast. Nachází se zde nejvyšší bod Vyrlejska. Místo je velmi populární v zimě, kdy se zde lyžuje.

Kultura

Národnostní situace

Ve Vyrlejsku žijí 3 národnosti: Vyrlejci, Češi a Romové. Češi defacto tvoří většinu, avšak obyvatelé se sami označují za Vyrlejce. Na území Vyrlejska žijí i Romové, avšak nejsou počítáni jako občané, jelikož Romové nemají zájem o občanství.

Vyrlejci

Vyrlejci jsou ugrofinský národ blízký k Maďarům. Vypadají podobně, z hlediska mentality se chovají stejně a celkově si rozumí. V některých věcech jsou ale podobní Čechům, někdy i východoasijským národům. Z hlediska psychologie můžeme říct, že Vyrlejci jsou podezřívaví, dobrosrdeční, velmi rádi vám pomohou a velmi rádi lyžují, což je také důvod, proč je lyžování národním sportem. Zajímavostí je, že Vyrlejci často patří do femboy komunity. To je také důvod, proč je Vyrlejsko tolerantní vůči LGBT. Mezi nejpoužívanější věty Vyrlejců patří: nya <3, mám chuť na koňský guláš, pičo to je zima (neznámější věta Krkonošského Vyrlejce) a jdu stavět iontové reaktory.

Češi žijící ve Vyrlejsku

Češi žijící ve Vyrlejsku, nebo také Vyrlejští Češi jsou si s Čechy velmi podobní, ne-li stejní. Jediné co je odlišuje od klasických Čechů je to, že Vyrlejští Češi jsou více rasističtější vůči Romům. S Vyrlejcemi vychází velmi dobře a nejsou mezi nimi národnostní problémy.

Kuchyně

Co se týče kuchyně, vyrlejským národním jídlem je tzv. Fokhagymás kenyér, což je česneková polévka podávaná v chlebu. Avšak na stole nechybí ani Tseresznyegombóc (třešňové knedlíky), Vízforraló gulyás (kotlíkový guláš), Paprikás csirke (kuře na paprice), Lángos (Langoš) a Místní pochutina (koňský guláš v konzervě). Velmi populární je i pizza, kebab, sushi a fastfoodové jídlo (KFC, Burger King, McDonald's atd.)

Jazyk

Ve Vyrlejsku se mluví většinou česky, ale i Vyrlejsko má vlastní jazyk. Vyrlejština je jeden ze ugrofinských jazyků. Není zde problém se dorozumět anglicky nebo německy, protože většina občanů se tyto jazyky učí v škole.

Náboženství

Většina lidí vyznává ateismus nebo křesťanství. Ve Vyrlejsku se křesťanství na dvě skupiny: na katolicismus a reformní katolicismus. Reformní katolicismus je typ římskokatolického vyznání, který však má částečné rysy s utrakvismem a evangelismem. Reformní římskokatolické vyznání je proto unikátní a čistě vyrlejské vyznání. Každý občan má právo na svobodu náboženství, kromě Islámu. Islám je zde považován jako náboženství šířící nenávist vůči ostatním (např. ženám, homosexuálům, ateistům, křesťanům atd.) Co se týče judaismu, tak vláda Vyrlejska má k judaismu pozitivní vztah a podporuje Izrael v konfliktech na Středním Východě.

Lyžování

Lyžování je nejoblíbenějším sportem Vyrlejců, obecně mají nejraději velké sjezdovky červené barvy. Tento sport má velmi velký vliv na život Vyrlejců, pokud se občan chce stát členem Sněžné brigády, tak se musí naučit právě lyžovat.

Média

Svoboda tisku

Na to, že Vyrlejsko je absolutní monarchií, je zde nezávislost a objektivita médií na velmi dobré úrovni. Média jsou veřejnoprávní, mají úplnou svobodu nad tím, co vydávají nebo vysílají. Mezi veřejnoprávní služby patří Vyrlejský rozhlas a Vyrlejská televize, které spadají pod jednu společnost: Vyrley mősorszúró szolgálvátarás (Vyrlejská vysílací společnost), která spadá pod MBS-Naraeji Media.

Rozhlasové vysílání

Rozhlasové vysílání se ve Vyrlejsku zatím plánuje. V plánu jsou dvě rozhlasové stanice. První bude založena na zpravodajství a druhá na kulturu. Tyto dvě stanice budou spadat pod Vyrlejský rozhlas.

Televizní vysílání

Televizní vysílání je na tom lépe, sice je také ve vývoji plánování, ale byly učiněny kroky k zahájení televizního vysílání. Pod taktovkou společné spolupráce Vyrlejské vlády a MBS-Naraeji Media se Vyrlejsko dočká televizního vysílání zhruba v roce 2023. V plánu jsou 2 kanály, první bude založen na zpravodajství a zábavě, a druhý na žánrově vyhraněnější věci: dokumenty, staré filmy, vážná hudba atd. V minulosti byl i vypracován projekt, že by vznikla mezimikronacionální zpravodajská televizní síť, sjednocená pod obchodní značkou Z1 (neplést si s bývalou českou televizní stanicí).

Tisk

Zatím jediným realizovatelným médiem v brzké době je tisk. Avšak se s ním moc nepočítá, jelikož papírové noviny čte dnes málokdo, natož v mikronárodě. Sice je zde Vyrlejská tisková kancelář, ale je velmi málo aktivní.

Ozbrojené síly

Vyrlejské ozbrojené síly

Armáda má ve Vyrlejsku velmi vysoké postavení a dlouhou tradici. V současné době tvoří armádu Vyrlejské ozbrojené síly, které se skládají z pozemních a vzdušných sil. Počet členů pozemních sil je neznám, odhaduje se na pár jedinců. Vzdušné síly tvoří jeden dron a stíhací letoun SL23. V budoucnosti armáda projde velkou reformou, vzniknou jednotlivé pluky a nakoupí se zbraně. Regent je hlavní velitel ozbrojených sil. V počítačových však existuje vyrlejské letectvo, vybavené letouny MiG-21.

Výzbroj Vyrlejských ozbrojených sil

Výzbroj vyrlejské armády budou v budoucnu nejspíše tvořit zbraně typu M4 nebo M16 ve verzi určené pro airsoft. Další zajímavostí je vývoj prototypu stíhacího letounu pod názvem SL23, u kterého se plánuje vývoz do ostatních mikronárodů.

Ekonomika a průmysl

Měna

V současné době Vyrlejsko nemá měnu, ale jsou plány na vytvoření vlastní měny: vyrlejské koruny. V současné době lze platit ve Vyrlejsku českou korunou a pravděpodobně v budoucnosti i eurem.

Průmysl

Vyrlejsko je velmi zaběhlé v průmyslu. Těží se zde např. bahenní plyn, velmi rozvinutý je zde chemický průmysl a výroba armádních letounů. Zdá se, že Vyrlejsko je jeden z nejrozvinutějších mikronárodů, co se týče průmyslu. Nedá se však říci, že Vyrlejsko je nezávislé na České republice, je velmi závislé na dovozu z ČR. Většina průmyslu se nachází kolem hlavního města Szankt Femboyvár a Nového Kolína.

Těžba bahenního plynu

Státní firma Vyrlejské bahenní těžby, založená v lednu 2023, těží na území Vyrlejska bahenní plyn. Těží ho v speciálně určené průmyslové zóně kousek od Nového Kolína. Většina zisku VBT jdou do státní pokladny Vyrlejska, zbytek jde na provoz. Způsob získávání plynu z bahna je tajemstvím firmy a státu. Plánuje se masivní vývoz tohoto produktu. Speciálním odvětvím VBT je pak těžba bahna určeného pro provoz iontových elektráren, které budou postupně stavěny na území Vyrlejska.

Logo společnosti VBT.

Chemický průmysl

Chemický průmysl tvoří firma Szyntézia, která je také majetkem státu. Areál firmy se nachází kousek od hlavního města Szankt Femboyvár. Szyntézia vyrábí nejrůznější chemikálie. Většina zisku firmy také putuje do státní pokladny, zbytek jde na provoz a charitu.

Logo společnosti Szyntézia.

Výroba armádních letounů

V současnosti se pracuje na vzniku výroby armádních letounů. Vyrábí se prototyp stíhacího letounu pod označením SL23. Letoun je vyroben z ruliček toaletního papíru a plánuje se jeho sériová výroba. V budoucnosti je možné, že se bude i vyvážet do ostatních mikronárodů. Armádní letadla vyrábí firma ALZV, která sídlí v Szankt Femboyváru.

Energetika

Speciální záležitostí, kterou můžete potkat ve Vyrlejsku je iontová energetika, která vznikla při hodině chemie, kdy spolusedící regenta řekl, že iontová vazba funguje tak, že jeden atom k sobě přitáhne proton druhého atomu, avšak takto funguje jaderná reakce. Při přestávce tak regenta napadlo, že by ve Vyrlejsku mohla být iontová elektrárna společně s výzkumným institutem iontové energetiky. Iontová energetika funguje úplně stejně jako jaderná energetika, tudíž se to dá považovat za převlečenou jadernou energetiku, jenže jako jaderné palivo se používá bahno, nikoli uran a plutonium. Celkově se jedná o vtip ze strany vyrlejské vlády, parodizující vládu Krležska, když oznámila, že je technologický průkopník, co se týče mikronárodů. Místo o skutečně fungující byznys jde o silnou recesi, která je defacto pilířem Vyrlejska, které je tak vlastně skoro celé jedna velká recese. Výrobu iontových reaktorů nejspíše bude v budoucnosti zajišťovat speciální oddělení Szyntéziy.

Infrastruktura

Doprava

Ve Vyrlejsku je velmi málo silničních komunikací, jejich počet se odhaduje zhruba na 5 a jsou velmi málo využívané, což je vidět na jejich stavu. Hlavní páteří dopravy je tak chůze. Mnoho Vyrlejců také používají MHD, jelikož kousek od území Vyrlejska je autobusová zastávka.

Vyrlejské metro

Ve videohře Minecraft vzniká určitý projekt metra. Systém metra je velmi inspirován systémem metra v Budapešti. Tento projekt tvoří 2 trasy, červenou a modrou. Na projektu se podílí i Sendersko a stavební společnost Stavoprojekt.

Občanská vybavenost

Většina Vyrlejců bydlí v panelových domech nebo v rodinných domech. V Kolínské části jsou pozoruhodné tři výškové panelové domy, nazývané jako "Trojčata". V těchto výškových domech sídlí většina vyrlejských úřadů.

Školství

V plánu je založení polytechnické univerzity sídlící v hlavním městě Szankt Femboyvár. Studenti si budou moci vybrat převážně z technických oborů, jako například: Fakulta leteckého inženýrství, Fakulta technologie výstavby metra, Fakulta architektury a stavebnictví a Fakulta elektrotechniky. Zatím s největší pravděpodobností bude nejdříve zřízená Fakulta elektrotechniky, jelikož je v plánu oslovit učitele fyziky, který učí na škole, kam chodí většina vyrlejských občanů. Výhoda tohoto řešení, že již zde zmiňovaný učitel je velmi zaběhlý v elektrotechnice. Dále se plánuje zřízení vojenské akademie, kde se bude učit kartografie, historie vojenské techniky, vojenské lékařství a velitelská organizace.

Mezinárodní vztahy

Diplomacie

Vyrlejsko zahájilo diplomatické styky 5.3. 2022 s dvěma mikronárody: Majerovskem a Firburkem.

Postavení v mikronacionální komunitě

Co se týče tohoto tématu, Vyrlejsko nikdy nemělo vysoké postavení v mikronacionalismu. To, že by ale bylo neznámé, se říci nedá. Dá se tak říci, že Vyrlejsko je na prostředních příčkách mikronacionálního postavení.

Diplomacie Vyrlejska s ostatními mikronárody
Stát Datum zahájení styků Poznámka
Svobodné království dynastie Majerů 5.3.2022
Firburské vévodství 5.3.2022
Radoslávie 2.7.2022
Klitzibürg 31.7.2022
Patrovice 21.8.2022
Sendersko 4.9.2022
Lepské císařství 8.11.2022