Moravskoslezsko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Moravskoslezská republika)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Moravskoslezská republika
Republika Morawijo-Ślůnsk (slezština)
Vlajka
Znak
MottoGenius Loci
Olomouc
moravština, slezština
Uznávané jazyky
čeština
ateismus, agnosticismus, křesťanství
Vláda
parlamentní republika
• Prezident republiky
nezvolen
• Předseda vlády
Bratslav Šťasten
Vznik
• Vyhlášení Státu Morava
1. květen 2012
• Nárokované
24553 km²
• Vodní plochy
zanedbatelná
moravskoslezský kirát (MSK)
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
Předvolba
+0451
MZ, MSR
.msl
Předcházející
Československá socialistická republika

Moravskoslezsko (mor. Moravskoslezsko, dlouhý tvar Moravskoslezská republika) je vnitrozemský mikronárod ve střední Evropě, který sousedí s Polskem, Slovenskem, Rakouskem a Čechami. Hlavním městem je Olomouc, největším městem je Brno, další velká města jsou Ostrava, Zlín, Havířov a Opava.

Oblast Moravskoslezska byla osídlena Slovany na přelomu 5. a 6. století. První politickou entitou byla Sámova říše (7. století), později bylo na jižní Moravě centrum Velkomoravské říše. Na přelomu 11. století se Morava dostala pod nadvládu českých Přemyslovců. V roce 1526 se stalo území dnešního Moravskoslezska součástí habsburské monarchie a v roce 1867 součástí Rakousko-Uherska. V roce 1948 byla zrušena země Moravskoslezská a Morava tak přestala být po více než tisíci letech správní jednotkou. V roce 1993 se po rozdělení Československa stala součástí České republiky. Dne 1. května 2012 vznikl Stát Morava jako první moravistický mikronárod. Mezi lety 2014-2017 byla členem federací. V roce 2017 vznikla Moravská republika, která se v roce 2018 přejmenovala na Moravskoslezskou republiku.

Moravskoslezsko bylo od svého vzniku (předchůdci od roku 2016) členem Společnosti mikronárodů. Moravskoslezsko je parlamentní demokracií s demokratickými institucemi. Z okolních mikronárodů má Moravskoslezsko pevné svazky především s Meknijskem a Lurkem.

Moravskoslezsko má bohatou kulturní i vědeckou tradici i množství přírodních a historických památek.

Etymologie

Název státu je složeninou názvů historických zemí Moravy a Slezska. Název země Morava pochází od pojmenování řeky Moravy a je zřejmě předkeltského původu - vznikl zřejmě z indoevropského kořene -mar s významem velká voda, močál.[1] Název Slezsko pochází buďto od germánského kmene Silingů, kteří zde do 6. století sídlili, nebo podle řeky Ślęzy či hory Ślęża.[2]

Dějiny

Podrobnější informace naleznete v článcích Stát Morava, Moravská sovětská socialistická republika a Moravská socialistická republika.

V květnu 2011 se ustavil první moravský mikronárod, Stát Morava, v okolí města Šumperka. Později rozšířil svoji působnost na nejprve celé území Moravy a později i Slezska. V létě roku 2012 Morava jako samostatný mikronárod zanikla a stala se nejprve součástí obnoveného SSSR a následně Československa. Ve snaze rozvíjet moravskou kulturu, především moravský jazyk a literaturu, podporovala moravská vláda obor nazývaný moravistika.

V létě 2017 sílil národnostní tlak v Československu, načež byla federace zrušena. Zatímco Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika zanikly, Moravská socialistická republika se přetvořila v Moravskou republiku.

Nová republika dlouho bojovala s problémy národní a jazykové identity, administrativního uspořádání i ochotou občanů účastnit se politického života mikronároda. Proto bylo v říjnu 2018 rozhodnuto o transformaci v Moravskoslezskou republiku a 28. října 2018 byla přijata Ústava.

Politika

Hlavní články: Politický systém Moravskoslezska, Seznam předsedů vlád Moravskoslezska a Seznam prezidentů Moravskoslezska

Politický systém

Podle ústavy z roku 2019 je Moravskoslezsko parlamentní demokratickou republikou. Hlavou státu je prezident, který je volen na pětileté funkční období. Orgánem moci zákonodárné je Sněm. Výkonnou moc země vykonává vláda Moravskoslezska v čele s předsedou vlády. Občané se mohou podílet na vládě prostřednictvím politických stran. Vznik a zánik politických stran upravovuje zákon o politických stranách. Evidenci politických stran vede Ministerstvo vnitra.

Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Vláda jmenovaná prezidentem musí do 30 dnů od svého jmenování předložit Sněmu svůj politický program a požádat o důvěru Sněmu. Kromě toho může kdykoli požádat Sněm, aby vyjádřil svou důvěru a v zásadě spojila každé hlasování s otázkou důvěry. Sněm může odmítnout důvěru vládě nebo některému z jejích členů. To vyžaduje absolutní většinu všech poslanců, ale o hlasování o důvěře vládě se rozhoduje prostou většinou. Důsledkem nevyslovení důvěry vládě Sněmem je odvolání vlády prezidentem.

Funkce Jméno Strana Poznámka
Prezident republiky nezvolen Volby se mají konat v dubnu 2020.
Předseda vlády Bratslav Šťasten SP Ve funkci od roku 2018.
Předseda Sněmu Bratslav Šťasten SP Ve funkci od roku 2019.

Moravskoslezským parlamentem je Sněm Moravskoslezské republiky, který působí jako jednokomorový parlament s celkem 51 poslanci a je volen každé čtyři roky.

Územní členění

Hlavní článek: Administrativní členění Moravskoslezska

Územní členění Moravskoslezska se v průběhu dějin často měnilo. Nové územní a správní uspořádání je výsledkem několikaletého úsilí o změnu prostorového uspořádání státní správu v Moravskoslezské republice.

Samosprávné územní celky MSR jsou obce a župy. Počet obcí není stabilní, díky územním změnám se mění; v poslední době dochází k integraci menších obcí. Od 1. ledna 2022 se Moravskoslezsko dělí na 47 žup.

Území Moravskoslezska lze také podle používání místních zvyků, nářečí nebo krojů na národopisné regiony. Těmi jsou:

 • na východě Moravy: Lašsko, Valašsko, Slovácko
 • na severu Slezsko
 • na jihu Moravy: Hanácké Slovácko, Brněnsko, Podhorácko
 • na střední Moravě: Haná
 • na západní Moravě: Horácko

Zaniklými národopisnými regiony v Moravskoslezsku, zejména z důvodu odsunu Moravských Němců po druhé světové válce, jsou Hřebečsko

Moravskoslezsko také ustanovovalo jeden národní park a několik chráněnýc krajinných oblastí, které ale korespondovaly s chráněnými oblastmi ustanovenými Českou republikou.

Kultura

Moravskoslezsko patří do evropského kulturního regionu a moravskoslezskou kulturu tvoří svébytné kultury moravská a slezská. Přestože se místní kultura vyvíjela souběžně s kulturou ostatních slovanských národů, zachovala si svoji originalitu. S výjimkou Sudet má každý moravskoslezský region své pestré lidové zvyky a tradice, které se vázaly k životu a práci člověka. Pro všechny jsou společné křesťanské a v některých případech i předkřesťanské svátky a obřady. Nejvýznamnější jsou vánoční tradice, tříkrálové svátky, Hromnice, velikonoční svátky, Dušičky a jiné. V jednotlivých regionech se připravovala typická jídla, nápoje, zpívaly se svérázné písně a tancovaly jedinečné tance. I dnes na mnohých místech nalezneme lidové kroje, které běžně nosí hlavně starší obyvatelé.

Moravskoslezská vláda se moravskou kulturu snaží propagovat různými způsoby, například pomocí minecraftového serveru MC Moravia.[3]

Státní vyznamenání

Státní vyznamenání Moravskoslezské republiky jsou vyznamenání udělovaná Moravskoslezskou republikou. Udělením nebo propůjčením státních vyznamenání Moravskoslezské republiky stát oceňuje vynikající občanské zásluhy za výsledky práce, úsilí o obranu vlasti a hrdinské a výjimečné činy.

Vyznamenání jsou řády, medaile, státní ceny a čestné tituly. Konkrétně jde o:

 • Mojmírův řád (Mojmírova čina)
 • Rostislavův řád (Rostislavova čina)
 • Medaile Hrdiny Moravskoslezské republiky (Medňica Hrďini Moravošlunské republiki)
 • Medaile Za službu vlasti (Medňica Za službeňá mateřiňe)

Externí odkazy

Zdroje

 1. Přispěvatelé Wikislovníku, Morava [online], Wikislovník: Otevřený slovník, c2022, Datum poslední revize 25. 10. 2022, 07:27 UTC, [citováno 3. 12. 2022] <https://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=Morava&oldid=1232261>
 2. Přispěvatelé Wikipedie, Slezsko [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2022, Datum poslední revize 17. 11. 2022, 09:24 UTC, [citováno 3. 12. 2022] https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slezsko&oldid=21901371
 3. ŠŤASTEN, Bratslav. Vláda připravuje novou propagační politiku. Moravskoslezská republika [online]. 2022 [cit. 2023-11-19].