Sněm Moravskoslezské republiky

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sněm Moravskoslezské republiky (zkráceně Sněm MSR, akronym SMSR) je jediný ústavodárný a zákonodárný orgán v Moravskoslezsku.

Je orgánem státní moci a od jeho primárního postavení v republice je odvozeno postavení ostatních státních orgánů. Jako volený orgán reprezentuje suverenitu státu a lidu. Poslanci Sněmu jsou voleni přímou volbou podle všeobecného a rovného volebního práva a zásady poměrného zastoupení tajným hlasováním. Počet poslanců je 51 a volební období je čtyřleté.

Působnost

Zákonodárná působnost

Sněm:

  • přijímá ústavu a ústavní zákony,
  • přijímá ostatní zákony.

Zákonodárnou iniciativu mají poslanci, výbory sněmu a vláda.

Kontrolní působnost

Sněm:

  • usnáší se na vyslovení důvěry nebo nedůvěry vládě,
  • schvaluje zákonem státní rozpočet a schvaluje státní závěrečný účet.

Na žádost Sněmu nebo jeho orgánu se člen vlády nebo vedoucí ústředního státního orgánu musí zúčastnit schůze Sněmu nebo jeho orgánu.

Kreační působnost

Sněm ustavuje podle zásady poměrného zastoupení nejvýše sedmičlenný Stálý výbor, který tvoří předseda, místopředsedové a další poslanci Sněmu.

Sněm může zřizovat výbory a komise jako své iniciativní, pracovní a kontrolní orgány. Pro objasnění závažných skutečností veřejného zájmu může zřizovat vyšetřovací komise.

Poslanci

Poslanci Sněmu jsou volení zástupci lidu Moravskoslezské republiky, stát se jím může moravskoslezský občan starší 18 let. Mandát vykonávají podle svého osobního svědomí a přesvědčení, nejsou při jeho mandátu vázáni příkazy.

Na první schůzi Sněmu, které se poslanec účastní, skládá slib: "Slibuji věrnost Moravskoslezské republice. Budu zachovávat její ústavu a ostatní zákony a vykonávat mandát posle svého svědomí a nejlepšího přesvědčení a pro blaho lidu." Odepřením slibu nebo slibem s výhradou poslanec ztrácí mandát.

Funkce poslance je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, soudce Ústavního soudu a soudce, prokurátora, vojáka, příslušníka veřejného ozbrojeného sboru, jako i s výkonem funkcí ve veřejné správě.