Ústava Moravskoslezské republiky

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ústava Moravskoslezské republiky ze dne 24. listopadu 2019 (1/2020 ZRM) je současná ústava a hierarchicky nejvýše postavený právní předpis platný v Moravskoslezsku.

Přijata byla 24. listopadu 2019. V Zákoníku republiky Moravskoslezské byla vyhlášena téhož dne pod číslem 1/2020 ZRM. Účinnosti nabyla dnem vyhlášení. Její výklad a kontrolu jejího dodržování zabezpečuje Ústavní soud Moravskoslezské republiky.

Byla jednou novelizována, a to ústavním zákonem č. 1/2021 ZRM.

Charakteristika ústavy

Ústava Moravskoslezské republiky může být charakterizována jako ústava psaná, rigidní, polylegální, unitaristická, republikánská a demokratická.

Členění ústavy

Text Ústavy Moravskoslezské republiky je členění na hlavy, oddíly, články, odstavce a písmena. Skládá se z hlav. Některé hlavy jsou rozděleny do oddílů. Ty se člení na články, které se mohou ještě dále členit na odstavce nebo písmena.

 • Hlava první - Základní ustanovení (čl. 1 až 6)
 • Hlava druhá - Základní práva a svobody
  • Oddíl první - Obecná ustanovení (čl. 7 až 10)
  • Oddíl druhý - Lidská práva a základní svobody (čl. 11 až 29)
  • Oddíl třetí - Práva národnostních a etnických menšin (čl. 30 až 31)
  • Oddíl čtvrtý - Hospodářská, sociální a kulturní práva (čl. 32 až 41)
  • Oddíl pátý - Právo na soudní a jinou právní ochranu (čl. 42 až 46)
  • Oddíl šestý - Ustanovení společná (čl. 47 až 50)
 • Hlava třetí - Sněm (čl. 51 až 76)
 • Hlava čtvrtá - Referendum (čl. 77 až 83)
 • Hlava pátá - Vláda (čl. 84 až 98)
 • Hlava šestá - Prezident republiky (čl. 99 až 107)
 • Hlava sedmá - Územní samospráva (čl. 108 až 115)
 • Hlava osmá - Soudy (čl. 116 až 117)
  • Oddíl první - Ústavní soud (čl. 118 až 127)
  • Oddíl druhý - Obecné soudy (čl. 128 až 134)
  • Oddíl třetí - Prokuratura a veřejný ochránce práv (čl. 135 až 140)
 • Hlava devátá - Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 141 až 144)
 • Hlava desátá - Obecná ustanovení (čl. 145 až 148)
 • Hlava jedenáctá - Ustanovení přechodná a závěrečná (čl. 149 až 151)