Jakub von Schlackenwerth

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Jakub Rapant)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jakub von Schlackenwerth
Jakub ze Schlackenwerthu (česky)
Jákob Schlackenwerthből (maďarsky)
Jacueb von Schlegweart (mendersky)
Mayor obce West Schlackenwerth v NRR
Ve funkci od:
2. prosince 2023
Předchůdce: Funkce vznikla
Nástupce: Stále ve funkci
Lidový poslanec Národního shromáždění
Ve funkci od:
13. června 2024
Svěřenec pro věci zahraniční Radbuzské junty
Ve funkci od
8. května 2024
Předchůdce Funkce vznikla
Nástupce Stále ve funkci
Vůdce Radbuzska
Ve funkci od
4. června 2024 - 6. května 2024
Předchůdce David Plaček
Nástupce Stále ve funkci
Občanství Česká republika Česko

Radbuzská junta Radbuzská junta
Mendersko Mendersko
Frýmensko Frýmensko
New Rubix Republic [en]

Národnost Maďar, Rakušan
Náboženství Pravoslaví
Vojenská služba
Sloužil Radbuzská branná moc
Ozbrojené síly Nové Republiky Rubix
Složka Pozemní síly (Branná moc)
Letecké síly Nové Republiky Rubix
Doba služby 2024 - dodnes
Hodnost Polní Maršál (branná moc)
Podplukovník (NRAF)
Jednotka Průzkumné vojsko (Branná moc)

Jakub von Schlackenwerth, známý pod internetovou přezdívkou Mersfitz, nebo pod celým šlechtickým jménem Jakub Luboš Stanislav František ze Schlackenwerthu I., je český mikronacionalista a mikronacionální politik. Aktuálně zastává funkci starosty (anglicky: Mayor) obce Západní Schlackenwerth (anglicky: West Schlackenwerth Township) v australském mikronárodě New Rubix Republic [en] (česky: Nová Republika Rubix). V českém mikronacionálním prostředí je vysoce postaveným vojenským činitelem v Radbuzské juntě, kde s jeho hodností Polního maršála zastává funkci Svěřence pro zahraniční věci Radbuzské junty. Dříve byl politicky aktivní ve Frýmensku, tam se stal 1. a 2. předsedou Sněmu Národa, později také 3. předsedou vlády. Téže byl aktivní Mendersku, kde vedl stranu Progresivní Mendersko, dříve Stranu koruny menderské.

Mikronacionální kariéra

Kotovice a následná Radbuzská junta

Jakub von Schlackenwerth se nikdy netajil svojí podporou pro Kotovickou juntu a následnou Národní frontou za osvobození Kotovic. Ještě předtím, nežs e David Plaček rozhodl vzdát funkce velitele NFZOK, jej Jakub von Schlackenwerth navštívil v Kotovicích, kde proběhl summit mezi skupinou RSS a zmíněnou Národní frontou za osvobození Kotovic. Po té, co se vzdal funkce, byla založena Radbuzská junta, kde se von Schlackenwerth stal vysokým vojenským a politickým s hodností Polního Maršála.

Frýmenské království

Jakub von Schlackenwerth získal frýmenské občanství 19. května 2023 a hned 23. května podal kandidaturu do Frýmenského parlamentu, později Sněmu Národa Frýmenského království. V té době spolupracoval s Frýmenskou demokratickou stranou, dokonce se stal 3. ministrem zahraničí Frýmenska v jejich vládě. Když se 30. června téhož roku rozhodl založit Frýmenskou stranu DOMOV, stále chtěl spolupracovat s Frýmenskou demokratickou stranou, ta ho okamžitě odsoudila na základě toho, že mezi body strany DOMOV patřil republikanismus a cíl přejít na republiku. Jakub von Schlackenwerth byl bezprostředně označen Janem Zeleným za neonacistu. Toto období bylo velkým zlomem pro frýmenskou politiku, která do té doby byla velmi klidná a založena na vzájemném respektu. To se ale mělo změnit. FDS začalo dezinformační kampaň, kde se snažilo zničit von Schlackenwerthovu dobrou pověst. Vše vyvrcholilo výhrou DOMOVu a jmenování Schlackenwertha na předsedu vlády. Situace byla dost napjatá a von Schlackenwerth toho mnoho nasliboval, ovšem téměř nic z toho nesplnil. Obhajuje to jeho osobními problémy v té době, školou a dalšími čas omezujícími činnostmi. Po nějaké době rezignoval na post, stranu předal do rukou ostatních členů, kteří následně stranu sloučili se Frýmenskými svobodnými demokraty, čímž vznikla Národní strana.

Mendersko

Mersfitzova politická kariéra v Mendersku začala vznikem SKM, což byla promonarchistická progresivní strana, založená Jakubem von Schlackenwerthem a Arthurem von Schlackenwerthem. Strana se příliš neangažovala, až do momentů soudu klitzibürgského velkovévody a následnému zrušení jeho občanství. Celá tato krize byla známá jako Mendersko-klitzibürgská krize. Později se SKM dostala do Rady Národa a s poměrně dobrým výsledkem ve volbách se stala i stranou ve vládní koalici, v takzvané Progresivní koalici. Po pár měsících se ovšem Jakub von Schlackenwerth podobně jako ve Frýmensku vzdal mandátu.

Galenolie, Klitzibürg, Schwarzwald

Politická kariéra Mersfitze v Galenolii začala získáním občanství pár dní po vzniku Galenolie a následným založením Liberální strany Galenolie, která hned po oznámení datumu voleb podala svojí kandidaturu, na které byl von Schlackenwerth jediný kandidát. Do Galenolijského senátu se strana dostala a byla poměrně aktivní, co se týče diskuzí a hlasování v senátu. Strana zanikla s rezignací Jakuba von Schlackenwertha na senátora dne 19. ledna 2024. V Klitzibürgu mu byla nabídnuta pozice kancléře, pod podmínkou vytvoření ústavy pro Klitzibürgské velkovévodství. Ústavu však nevytvořil a kancléřem se nestal. Občanství v KLAR se po delší době nakonec vzdal. Jakub byl aktivním i ve Schwarzwaldském arcivévodství, kde se stal na jistou dobu Vrchním konzulem (obdoba hlavního delegáta) a ředitelem Arcivévodské výzvědné služby, tuto pozici nevykonával příliš dlouho a po několika týdnech až měsících se funkce vzdal.

Mersfitzovy mikronárody

Jakobínské velkovévodství

Jakobínské velkovévodství, zkráceně Jakobínsko, byl krátce existující mikronárod, který byl předchůdcem Karlovarského císařství. Existovalo 17 dní a během své existence nebylo příliš aktivní. Velkovévoda Jakub von Schlackenwerth podepsal s několika mikronárody smlouvu o uznání. Území Jakobínska se za tu dobu velmi měnilo. Střídaly se myšlenky stanovení jakobínského území jen na Borecké rybníky v Ostrově nad Ohří a nebo stanovení rozlohy na celé město. Rozloha po celou dobu tedy nebyla přímo dána. Jurisdikce a zákony Jakobínska také nebyly velmi propracované a vznikl pouze Volební zákon [1] který byl nepopíratelně z části okopírovaný od toho menderského, nebyl však ani nikdy využit, neboť v Jakobínsku nikdy neproběhly žádné volby.

Karlovarské císařství

Karlovarské císařství vzniklo 16. března po té, co se Jakub korunoval císařem. Karlovarsko bylo tzv. polo-konstituční monarchií, ovšem spíše by mělo být označováno za absolutní monarchii, neboť, i přestože získala v Indexu demokracie vytvořeném Tomášem Falešníkem skóre 4,01, téměř veškerou moc držel sám císař Jakub, moc měl podloženou i Ústavou, která se na první pohled demokratickou a svobodu zaručujíc jevila. I tak ale Karlovarsko bylo vedeno benevolentně a z dnešního pohledu by se mohlo označovat za benevolentní diktaturu. Několikrát za svojí existenci bylo císařství neaktivní, to zejména z důvodů neaktivity samotného monarchy. Proběhly i svobodné volby do Karlovarského sněmu, které vyhrála Národní demokratická strana Karlovarska. Území Karlovarska sestávalo z Boreckých rybníků, Zaniklé obce Borek nazývané Odboretz, a několika dalších lokací, z nichž i jedné kolonie, která se nacházela v Plzeňském kraji v obci Žilov. Císařství na jeho výročí 3 měsíců vzniku zaniklo vydáním Jáchymovského dekretu dne 16. června 2023.

Nezrealizované projekty

Návrh vlajky Scientokratického království Victoria

Po zániku Karlovarska Jakub sliboval, že s mikronárody neskončil a že je silně pravděpodobné, že nějaký někdy opět založí. Takových projektů bylo mnoho, z nichž nejméně známými byla takzvaná Republika Barák, na které se podílelo pár dalších mikronacionalistů, zejména Matěj Svoboda a Eric Šmidor. Po projektu Republiky Barák, která nevznikla, nastoupil projekt Knížectví Rottenland/Republka Rottenland, ta zase měla být na území Jakubova bytu. Nejvíce nadějným projektem bylo Scientokratické království Victoria, které si mělo nárokovat kráter Victoria na Marsu. O Victorii se poměrně dost mluvilo a mělo i velkou podporu, neboť by se stala prvním českým mikronárodem na Marsu. Vznikly i státní symboly a vše napovídalo tomu, že mikronárod vznikne. Důvod, proč Victoria nevznikla, není příliš jasný, neboť to ovlivňovalo mnoho faktorů. Mezi ty patřila von Schlackenwerthova lenost, lokace mikronárodu, která by znemožňovala fyzickou kontrolu nad územím a tehdejší málem zdařený vstup Mersfitze do Kybistánské cizinecké legie.

Firmy

Menderský institut fyzikálně-chemický

Menderský institut fyzikálně-chemický byl Schlackenwerthův první projekt zaměřený na popularizaci vědy, řízený společně s Ericem Šmidorem. Cílem institutu bylo vzdělávání menderského obyvatelstva v oblastech fyziky a chemie a informovat o novinkách v obou oborech. Institut byl ale rozpuštěn po vydání několika článků.

Star X

Star-X byla akciová společnost ve Frýmensku, která se zabývala popularizací astronomických věd, kosmického výzkumu a popularizaci her o vesmíru. Během své existence napsalo článek o Venuši,, sdílelo několik obrázků z her a psalo mnoho krátkých příspěvků, například o ruské misi Luna 25, která dopadla katastrofou, tedy roztříštěním o povrch Měsíce. Star-X existovalo poměrně dlouho, před jeho zánikem však bylo velmi neaktivní. Dalo by se považovat za předchůdce Frýmenského a menderského astronomického institutu. Star-X totiž zaniklo den před před vznikem FMAI.

Frýmenský a menderský astronomický institut

Znak FMAI

Frýmenský a menderský astronomický institut byl institut v Mendersku a Frýmenském království, který se zabýval výzkumem vesmíru, astronomií a přidruženým vědám. Byl nástupnickou společností Star-X. Za svojí existenci vydala pouze jeden článek, který se zabýval měsícem Saturnu Titanem. Jako jedna z mála firem v tehdejším Frýmensku byla uznána za oficiální institut. Byla poměrně populární ve Frýmensku, v Mendersku tomu tak nebylo. Jakub von Schlackenwerth měl s institutem velké plány, dokonce plánoval dělat různé studie a analýzy. Ovšem k tomu nikdy nedošlo. Institut zanikl 1. ledna 2024.