Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Přechodná autorita na území Vznešené republiky Lurkské a asociovaných zemí

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Přechodná autorita na území Vznešené republiky Lurkské a asociovaných zemí
vlajka Lurku
vlajka
znak Lurku
znak
Hymna: Hymna Ravensburgu
Motto: Aurora Nova, Nova Victoria
Geografie

Mapa Lurku.png Poloha Lurku

Hlavní město: Ravensburg
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Jazyk: čeština
Státní útvar
Státní zřízení: přechodná autorita
Vznik: 25. června 2011 ()
Správce: Alex White
Měna: Corona (CRN)
Mezinárodní identifikace
Telefonní předvolba: +0452

Přechodná autorita na území Vznešené republiky Lurkské a asociovaných zemí, krátce jen Lurk (lorynsky: ψΔᛘ Σέσ, doslova Soustátí Aeeru), je přechodná autorita na území bývalé Vznešené republiky Lurkské. Byla vytvořena 15. srpna 2017, navazující na Vznešenou republiku lurkskou, založenou 25. června roku 2011. Lurk je obklopen Prahou v České republice.

Vznešená republika lurkská byla konfederální demokratickou republikou s prvky přímé demokracie, založena 25. června 2011. Mnoha změnami vlád a státních zřízení se dostal až k Přechodné autoritě, jejímž správcem je dlouhodobý president Lurku Alex White. Cílem přechodné autortiy bylo přepsat ústavu Lurku na konzistentnější právní dokument, zbavit se právní platnosti starých zákonů a jejich případné znovupřijetí Národním shromážděním, až bude nutné. Ústavní změny se nemají týkat politického zřízení, ale mají přinést nové články zaručující chod státu s co nejnižní nutnou populací vytvářením alternativních zákonodárných orgánů v případě nedostatečné populace pro ustanovení Národního shromáždění.

Název

První doložené použití názvu Lurk je doložitelné do června 2011 v konverzací budoucích presidentů Lurku, R. Lindena a Alexe Whitea. Bylo odvozeno od nepřesného překladu názvu nejdominantějšího přírodního útvaru, tzv. Lurkských kopců (známé též jako Čihadla), z anglického slovesa lurk (česky: číhat). Později, 25. června, byla založena Lurk Republic (oficiálním jazykem v té době byla pouze angličtina). Oficiální název státu se později jen měnil dle státního zřízení. Název Vznešená republika lurkská byl zaveden v roce 2013, s vydáním Třetí lurkské ústavy.

Státní symboly

Mezi státní symboly Lurku patří státní vlajka a standarta presidenta, státní znak, národní hymna, národní barvy a národní květina. Tyto symboly byly vytvořeny v roce 2011 zakladately Lurku a neprocházely žádnou významnou změnou, s výjimkou krátké doby využívání jiné hymny a jiné vlajky.

Vlajka

Vlajka Lurku je dvojbarevná trikolóra tří horizontálních pruhů, kde krajní pruhy jsou modré. Oficiálně pruhy nemají přisouzený význam, ale spodní pruh bývá ztotožňován s řekou Nek, vrchní pruh bývá ztotožňován s čístým nebem nebo loajalitou k zakládajícím ideálům. Střední bílý pruh bývá ztotžňován s mraky, nebo s heraldickou stříbrnou tinkturou, reprezentující čistotu a vznešenost. Vlajka byla vytvořena a přijata 26. června 2011.

Státní znak

Státní znak se skládá ze zlaté dvouhlavé korunované orlice (štítonoš), štítu, žezla, jablka, modré stužky a vrchní koruny. Dvouhlavá orlice reprezentuje Slovansko-Rakouskou tradici dvojhlavých orlic. Levá hlava orlice symbolizuje moc vlády a pohled zpět, pravá hlava vyobrazuje moc lidu a pohled do budoucnosti. Žezlo reprezentuje moc světskou a je odkazem do monarchistické historie Lurku, která byla a bude zanechána v historii. Jablko symbolizuje pevný základ Lurkské kultury v křesťanských tradicích. Štít obsahuje obdobu vlajky Lurku, ale střední pruh je tenčí a modrá barva je oproti vlajce tmavší. Štít dosud nemá žádný význam. Stužka obsahuje národní barvu a spojuje orlice vlády a lidu pod jednu korunu, korunu reprezentující stát Lurk.

Hymna

Hymna Lurku se nazývá Aurora Nova, Nova Victoria. Pod tímto názvem se historicky skrývají dvě hymny, hymna první republiky a hymna druhé a třetí republiky. Současná hymna je bez textu a je určena především pro klavír a doplňující roli může hrát orchestr. Skladba byla složene Modestem Musorgským a nazývá se Promenáda, z Obrazků z výstavy. Jako hymna je hrána rychleji než originální skladba.
Vlajka Lurku v Kantonu Lurk.

Historie

Historie Lurkské oblasti

Prvním zaznamenaným mikronárodem v oblasti Lurkských kopců byl stát vystupující pod zkratkou PKP vedený R. Dreslerem. Jednalo se spíše o geofiktivní stát (fiktivní entitu nárokující si území několika národních států), ale dal předpoklady k základům budoucí kultury Lurku. Z historie PKP se nedochovalo téměr nic, pouze pár záznamů o rozdělení sfér vlivu s jinou geofiktivní entitou.

Redwoodské území

V Redwoodu byl v létě roku 2008 z recese založen rodinný mikronárod. Členové rodiny byly dosazeny do ministerských pozic dle jejich zkušeností, ale stát byl zanedlouho zapomenut jeho zakladatelem. Později byl na sousedním pozemku založen další mikronárod, ale vrcholem jeho úspěchu bylo vytvoření vlajky, která se později ztratila.

Lurkská republika

Lurkská republika byla založena 26. června 2011 Alexem Whitem spolu s R. Lindenem. Lurk byl z počátku virtuální entitou bez území, ale později si začal nárokovat neobydlené území kopců a louk poblíž bydliště zakladatelů. Za dob Lurkské republiky byly položeny základy nadcházející kultury, např. pojmenování řeky Nek, vybrání vlajky a státního znaku a prvopočátky jazyku Aerian. Lurk také v této době navázal první kontakty s anglofonními mikronárody New Jonesland, Flatland, Monovia a Grunkia, které hrály v jeho zahraniční politice roli nejbližších spojenců až do roku 2013, kdy tyto mikronárody začaly postupně mizet. Lurk se také v této době poprvé objevil na anglické MicroWiki.

Lurkská federace

Lurkská federace vznikla při anektování území Akrestu, rozsáhlého území lesů poblíž dosavadního území Lurku. Z Lurkské republiky se stala Lurkská částečně autonomní republika (LurkSAR) a nárokovala si největší území v historii. Stát byl rozdělen na kraje a na jeho území nevědomě žilo 40 tisíc obyvatel České republiky. V této době Lurk také zintenzivnil své diplomatické aktivity. Federace skončila vstupem do federace slovanských mikronárodů Slevanie a oddělením Akrestu.

Kultura

Lurkská federace propagovala v Lurku kulturu inspirovanou Pruskem. Národní barvy byly černá a bílá, jazyk Aerian se přetransformoval na jazyk germánský, později se od tohoto odklonil a inspiroval se staršími jazyky Mezopotámie. Byl též ustanoven kult osobnosti Dreslera a presidenta Whitea, dle kterých byly přejmenovány ulice v hlavním městě Luxor City.

Jediný doložený zápis třetí fáze Aerian, znaky vyznačeny barevně.

Arcivévodství lurkské

Po pádu Slevanie byl Lurk obnoven jako samostatná entita pod vládou arcivévody Karla Friedricha. Lurk později vstoupil do Spojených provincií Utopie s Monovií a dalšími státy. V této federaci Lurk hrál roli vedoucího státu, Karl Friedrich byl později zvolen císařem. Utopie se rozpadla v roce na jaře roku 2013. Poslední z aktů arcivévody byl Akční plán Arcivévodství lurkského, který dal vzniknout Vznešené republice lurkské.

Vznešená republika lurkská

Prozatím nejdelší období v historii Lurku byl období VRL. Vznešená republika vznikla v listopadu roku 2013 a navázala na odkaz Československa a adoptovala upravenou ústavu ČSR z roku 1920. Dále byly přidány elementy přímé demokracie a svobody informací. V roce 2015 byla VRL reorganizována z krajského systému na kantonální, tzn. z Lurku se stal asymetricky konfederální stát, resp. z Lurku samotného zůstala jen centrální vláda bez území. V této době se Lurk připojil do Coronska, kde zpočátků pomáhalo na tvorbě technologí Coronetu, CoroWiki, Stemmy, online platebního systému, Coron a standardů CSO.

Přechodná autorita

Geografie

Lurk je geograficky různorodý a dá se oddělit na čtyři specifické regiony v oblasti Lurku, na čtyří regiony v Redwoodu, jeden v Ravensburgu a Antarktickou zónu. Lurk se dělí na region Nadlurksko, specifický svým smíšenými lesy a hornatějším profilem. Region Lurkský se naopak vyznačuje listnatým porostem po stranách kopců, vršek je travnatého charakteru a několika stromy menšího vzrůstu. Podlurkský region je rovný, travnatý, povodím řeky Nek. V tomto regionu se nachází veškeré vodní plochy v Lurku. Nejvýchodnější region je Transakrestský, připomínající svou charakteristikou bývalé území Akrestu. Jedná se o převážně zalesněné plochy.

Politický systém

Lurkská ústava definuje politický systém jako demokratickou republiku, kde hlavou je volený president. Výkonná moc se skládá z presidenta a jím jmenované vlády. Zákonodárnou moc vykonává jednokomorové Národní shromáždění nebo lid pomocí lidových referend.

Hlava státu

Hlavou státu je president volený přímou volbou s dvoukolovým systémem. Kandidovat může každý občan s právem kandidovat do Národního shromáždění dle platných zákonů. President jmenuje členy vlády a ustanovuje ministerstva.

Vláda

Referenda

Zahraniční vztahy

Lidská práva

Administrativní dělení

E-government

Ozbrojené síly

Lurk historicky nedisponoval žádnými konvenčními silami. V době Lurkské federace byla zavedena jednotka strategických sil, ale jednalo se o odnož APSILABu pro vývoj výzkumných raketových nosičů. Žádné kusy nebyly nikdy vyrobeny.

Ekonomika

Lurk se nyní ekonomicky orientuje na služby, především v oblasti IT a komunikací. Významnou politickou roli v Lurku též hraje (menší a téměř neaktivní) těžký průmysl, jmenovitě hutní průmysl, chemický průmysl a výroba stavebnin z jílu.Největší rozvoj průmyslu probíhal za dob Lurkské federace, rozvoj služeb později v dobách Vznešené republiky lurkské. Pro studium a analýzu ekonomiky chybí relevantní metriky a jejich sledování, tudíž nelze určit velikost ekonomiky Lurku, ale předpokládá se, že není příliš rozsáhlá.

Kultura

Lorynština

Věda a technika