Referendum v Lurku

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Referenda byly prvkem přímé demokracie v Lurku. Každý občan s volebním právem směl zahájit referendum, a volit v něm. V referendu musela hlasovat alespoň třetina lurkských občanů, aby mohl být zváženo, a pro jeho přijetí musela s jeho obsahem souhlasit nadpoloviční většina hlasujících občanů. Referenda musela být schválená vládou, aby se zajistila jejich ústavnost a férovost vůči každému občanu nebo skupině. Pokud referendum prošlo, Národní sněm musel přijmout daný zákon do sedmi dní, nebylo-li řečeno jinak. Je-li zákon zamítnut, po dobu jednoho měsíce nesmí být navržen zákon či referendum s podobným či stejným obsahem. Ústava nebyla záležitostí referenda.

Kantony měly stejné podmínky a procedury pro regionální referenda. Nebylo-li určeno kantonální ústavou jinak, secese kantonu z Lurku byla záležitostí referenda.

Od sloučení Lurku s Meknijskem platí dočasné meknijská legislativa ohledně referend.