Novotroit Army

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
NVT ARMY
Federativní armáda NVT
Složky armády 1. motorizovaná divize NOVOTROIT SHOTAZ
2. novotroitská pěší divize
3. HOOD PATROL
4. královská armáda Majerovská
Velitelství Novotroit - Studio
Velení
Vrchní velitel Nejvyšší generál Daniel Majer
Stav
Aktivních vojáků 12

NVT ARMY je armáda Novotroitské federace. Skládá se z takzvané federativní armády a z národních armádních brigád. V tuto chvíli pouze Majerovsko provozuje národní brigádu.

Federativní armáda

Motorizovaná divize NOVOTROIT SHOOTAZ

NOVOTROIT SHOOTAZ

Motorizovaná pěší divize a zároveň nejvyšší velení NVT ARMY. Je složena z novotroitských bojovníků (původní novotroitský gang). V tuto chvíli disponuje cca pěti vozidly (proměnlivé dle situace) a jedenácti členy. Členem je možné se stát pouze po dohodě NOVOTROIT SHOOTAZ. Celá divize musí s přijmutím nových členů souhlasit.

Novotroitská pěší divize

Divize složená z občanů novotroitu a celé federace. Členem může být každý občan, který se přihlásí do federativní armády a jeho přihláška je potvrzena Generálním sněmem (minimálně 2 hlasy).

Novotroitští vojáci!

HOOD PATROL

Nahrazuje funkci policie.

Královská armáda Majerovská

Blatenská pěší brigáda

Profesionální část Královské armády. Součástí mohou být pouze občané Majerovska, kterým pozici schválil sám Král. Zastupují taktéž funkci policie. V tuto chvíli disponuje dvěma členy.

Královská domobrana

Část Královské armády, která je svolávána na přímý rozkaz Krále v době ohrožení království. Součástí je každý občan Majerovska, můžou do ní však vstoupit i neobčané, nebo občané federace, a to tehdy, pokud Král souhlasí.