Novotroit (město)

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

        Tento článek pojednává o městě, pro stát navštivte Novotroitská federace.

Novotroit

Administrativní dělení 8 panství, 3 hraniční pásma
Jazyky čeština, angličtina
Náboženství křesťanství, ateismus
Celé jméno Novotroit
Stát Novotroitská federace
- Nejvyšší generál Daniel Majer
Část státu Novotroit
Rozloha 3,12 km²
Měna CZK

 Novotroit (někdy také HOOD) je hlavním městem Novotroitské federace. Název je odvozený od místní ulice Novodvorská a města Detroit. Spojením Novo a troit vznikne Novotroit. Novotroit je kulturním, politickým a ekonomickým centrem federace. Sídlí zde hlavní armádní velení a také jediná firma, která v Novotroitské federaci operuje (Novotroit records). Většina členů NOVOTROIT SHOOTAZ zde bydlí.

Novotroit je rozdělen na 8 panství a 3 hraniční pásma.

Historie

Sídliště Novodvorská získalo pojmenování podle Nových Dvorů v nedaleké osadě Lhotka. Jeho výstavba probíhala v letech 1964 – 1969 podle územního plánu architektů Aleše Bořkovce a Vladimíra Ježka. Bylo postaveno s kapacitou 3691 bytů a určeno pro 12 500 obyvatel. V rámci výstavby se postavilo i tehdy slavné pražské kino KOSMOS.

V bezprostřední blízkosti sídliště stojí kostel Panny Marie Královny míru, postavený jako jeden z kostelů v tehdejším okolí Prahy v roce 1935, které měly připomínat, že radikály (Franta Sauer a j.) stržený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, jehož násilné odstranění odsoudil po svém příjezdu do Prahy 22. 12. 1918 i prezident Masaryk, neměl oslavovat Rakousko, ale připomínat záchranu Prahy před švédskými vojsky na konci třicetileté války a následný mír. Slavná křížová cesta Karla Stádníka uvnitř chrámu zahrnuje též symbolické odsouzení zločinů fašismu a komunismu.

Před stavbou sídliště zde již stál Výzkumný ústav pro sdělovací techniku A. S. Popova státního podniku Tesla. Při srpnových událostech v roce 1968, kdy bylo vypnuto oficiální státní vysílání, z něj vysílalo rádio.

Dne 16. prosince 2009 zde dokonce byla přepadena místní Komerční banka. Lupič u sebe držel 2 ženy jako rukojmí a požadoval 3 miliony korun. K jeho dopadení byla použita zásahová jednotka. Po 3 hodinách byl muž dopaden a ženy propuštěny. V době zákroku bylo celé okolí banky uzavřeno.

Administrativní dělení

Město Novotroit je rozděleno na 8 panství a 3 hraniční pásma. Každé panství spravuje jeden z bojovníků NOVOTROIT SHOOTAZ.

Panství

V Novotroitu je osm panství a to tyto: Borisovo, Kryštofovo, Panství svatého Josefa, Žábovo, Žbelbrovo, Codyho, Petrovovo a Pasálkovo.

Borisovo panství

Borisovo panství se nachází na jihovýchodě Novotroitu. Na jihovýchodě sousedí s Českou republikou, na severu s Kryštofovo panstvím, na jihozápadě pak s částí hraničního pásma Modřany a na západě s Panstvím svatého Josefa.

Kromě několika panelových domů se zde nachází také Biotop Koupaliště Lhotka, kde pramení i Zátišský potok. Z vojenských outpostů se zde nachází spot za rybníkem.

Největší dominantou Borisova panství je však Trávovo námko. To je považováno za centrum Novotroitu. Na něm můžeme najít čínskou restauraci Bůh Bohatství, která prodává posvátné Pekingské kuře, nebo Restauraci Novodvorská s čepovaným Braníkem.

Trávovo námko
Pohled na jižní část Trávova námka


Kryštofovo panství

Kryštofovo panství sousedí na jihu s Borisovým panstvím, od kterého ho dělí slavná ulice Novodvorská. Na východě sousedí s Českou republikou, na severu s Hlavním hraničním pásmem a na západě s Panstvím svatého Josefa.

Kromě panelových domů zde můžeme nalézt benzinovou stanici, obchod Penny, nebo hlídané parkoviště.

Z vojenských outpostů se zde nachází basketbalové Hřiště novo.

Panství svatého Josefa

Panství svatého Josefa je občasně bráno jako střed hoodu. Na východě sousedí s Borisovým a Kryštofovým panstvím. Na západě pak sousedí s Žábovým panstvím, Žbelbrovým panstvím a Královským městem. Na severu ho lemuje Hlavní hraniční pásmo, na jihu zase Hraniční pásmo Modřany

Kromě několika panelových domů jsou na jihu i rodinné domy. V tomto panství lze nalézt ZŠ Filosofskou a ZŠ Jílovskou. Na severu je pak Obchodní centrum NOVOPLAZA.

Z vojenských outpostů je zde Ping-Pong Outpost (pingpongáč), který hlídá vjezd do garáží a zároveň Hraniční pásmo.

Ping pong outpost a svatý Josef (a.k.a. yungj0zy)
Pohled na Novo Plaza od ping pong outpostu
Žábovo panství

Na severu je panství obklopeno Hlavním hraničním pásmem. Na východě pak sousedí s Panstvím svatého Josefa, na jihu s Žbelbrovým panstvím a s Codyho panstvím. Na samém západě se panství dotýká i Pasálkova panství.

Je většinově zastavěno jak panelovými, tak rodinnými domy. Nachází se zde však Restaurace pavouk, z vojenských outpostů pak Hřiště Jílovská, nebo spot Za školkou.

Codyho panství

Toto pantví jako jediné nesousedí s žádným hraničním pásmem. Na severu je obklopeno Žábovým panstvím, stejně i na východě. Tam se však střetává i se Žbelbrovým panstvím. Na jihu a západě sousedí s Petrovovým panstvím, dále pak na nejzápadnějším cípu zase s Pasálkovo panstvím.

Můžeme zde najít pouze 3 panelové domy, zbytek panství je zastavěn rodinnými domy.

Vedle Codyho tvrze je také lékařský dům, ve kterém se nachází zubař, ušní lékař, nosní lékař, oční lékař, atd…

Chloubou panství je ulice Údolní, které je hlavní tepnou vedoucí na Braník.

V Codyho panství se nenachází žádný vojenský outpost.Žbelbrovo panství

Na severu sousedí s Žábovo panstvím a Panstvím svatého Josefa. Na východě zase s Královským městem a opět Panstvím svatého Josefa. Severní hranici lemuje Hraniční pásmo Modřany, západní pak Codyho a Petrovovo panství.

Nachází se zde několik panelových domů, ale většina plochy je zastavěna rodinnými domy. Největší chloubou panství je obchod Billa a jeho parkoviště. To je občas využíváno ke srazům, při teplých letních večer i jako místo k hlídce motorizované divize.

Z vojenských outpostů se zde nachází Filosofská spot, naproti ZŠ Filosofské.


Motorizovaná divize na Hood parkovišti
yungj0zy na KopciHraniční pásma

V Novotroitu se nachází 3 hraniční pásma. Zde mají vojáci největší pravomoci. Mohou zatýkat, prohledávat a dokonce střílet a to bez postihu a bez přímého rozkazu (uznají-li za vhodné). Nachází se zde Hlavní hraniční pásmo, Hraniční pásmo Braník a Hraniční pásmo Modřany.

Hlavní hraniční Pásmo

Toto hraniční pásmo se rozkládá podél severní části hranic s ČR a sahá v podstatě až k Thomayerově nemocnici. Na západě lemuje ulici Zálesí. Většina pásma zabírá Velký háj, avšak nachází se v něm i ulice Vrbova a Třešňovka (hned za Vrbovou). Na svém nejzápadnějším cípu přechází v Hraniční pásmo Braník.

Svatý Josef v Hausu č.2

Pásmem vede několik pěších cest, které střeží šest hraničních přechodů. Přesněji pak Haus č.1 – č.3, dále pak tři lavičky: Lavička (vedle ulice Vrbova,) Lavička u křižovatky a Nouzový spot. Nachází se zde i nejvyšší bod Novotroitu a to Za lesním divadlem (275 m. n. m.). Poblíž je k nalezení i staré lesní divadlo.

Hlavní hraniční Pásmo (vyznačeno bílou čárou po obvodu)

Na samém konci pásma je pak hlavní velitelství Novotroitských ozbrojených sil – Studio. To se nachází v Business centrum zálesí, naproti Thomayerově nemocnici. Vedle Studia je i tzv. Boof trafo.

Hraniční pásmo Braník

Hraniční pásmo Braník (vyznačeno bílou čárou po obvodu)

Hraniční pásmo Braník je nejmenší. Jeho celá plocha je zalesněná a protíná jej ulice Údolní.

Nachází se na kopci, takže většina hranice je ohlídána přírodně.

Hranice s ČR je na železniční trati, ta je však již na území ČR. Nachází se zde jediný hraniční přechod a to Vyhlídka. Ta je na těžce nepřístupném kopci a je zde výhled na zbytek Braníka, Modřan a hlavně Vltavu. Hranice je vyznačená plotem.

Boris na Vyhlídce
Vyhlídka (pohled na Branický most)


Hraniční pásmo Modřany

Hraniční pásmo Modřany (vyznačeno bílou čárou po obvodu)

Pásmo se nachází na jihu Novotroitu. Většina jeho území je zalesněna, avšak jsou zde i rodinné Vily. Skrze pásmo vede několik asfaltových silnic a několik pěších cest. Je zde 5 hraničních přechodů monitorujících migraci v pásmě.

Nejzápadnějším přechodem je altánek Korandova. Nachází se zde několik laviček, stolů, altánek, velké hřiště a travnatá plocha, díky které mají vojáci dobrý přehled o situaci.

Nejjižnějším přechodem je Hranice. Jedná se o několik klád, které jsou dobře poskládané tak, aby vojáci byli dobře krytí, ale měli přehled o pěšině vedle. Navíc jsou z jedné strany krytí lesem.

Asi nejfrekventovanějším místem je údolí Zátišského potoka. Nachází se na něm dvě hráze a poblíž první hráze pak Kláda spot. U Druhé hráze je pak Zátiššský rybník.

Zátišský potok a První hráz (v zimě)
Údolí Zátišského potoka