Novočeština

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Novočeský jazyk nebo také Novočeština byl jedním ze tří úředních jazyků Novočeska a později Československa.

Písmo a abeceda

Novočeština se dříve zapisovala latinkou i azbukou, po připojení Novočeska k Československu se prosadila verze psaná latinkou a verze psaná azbukou zanikla.

Změny oproti češtině

  • Písmeno x je české ch. České x [iks] v novočeštině neexisuje. Je-li ho třeba napsat, například v cizích slovech, zapíše se jako ks.
  • é nahrazeno ý/í: malý město, plamínek, lítat;
  • ý (někdy i í) nahrazeno ej: malej dům, mlejn, plejtvat, bejt spěk;
  • náslovné (protetické) v- u základů slov začínajících o-votevřít vokno;
  • vynechávání slabičného -l v zakončení příčestí minulého v mužském rodě: řek, moh, pích místo řekl, mohl, píchl;
  • zjednodušení souhláskových skupin a složitých souhlásek: když → dyžjablko → japkočtyři → štyry.

Příklad textu

Juj, repu'blika svobodna'

Juj, repu'blika svobodna' je píseň, která sloužila jako hymna Děčínské lidové republiky a později celého Novočeska. Text písně byl v novočeštině, melodie hymny se nedochovala.

novočeský text český text
Juj, repu'blika naša svobodna'!
Nezavisna' na v'eki v'ekiv!
Ty svobody zemja naša, narodev bratskix.
Nav'eki bud'em za t'ebja, naš stat!
Sla'va statu našomu sla'va!
Ty jed'ina vlast moja!
Hej, republiko naše svobodná!
Nezávislá na věky věků!
Ty země svobody, země bratrských národů.
Navěky jsme s tebou, naše země!
Sláva státu našemu, sláva!
Ty, moje jediná vlast!