Novočeština

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Novočeský jazyk (nebo také Novočeština), byl jedním ze tří úředních jazyků Novočeské federace a je jedním z jazyků ČSFR.

Písmo a abeceda

Novočeština se dříve zapisovala latinkou i azbukou, po připojení Novočeska k Československu se prosadila verze psaná latinkou a verze psaná azbukou zanikla.

Změny oproti češtině

  • Písmeno x je české ch. České x [iks] v novočeštině neexisuje. Je-li ho třeba napsat, například v cizích slovech, zapíše se jako ks;
  • é nahrazeno ý/í: malý město, plamínek, lítat;
  • ý (někdy i í) nahrazeno ej: malej dům, mlejn, plejtvat, bejt spěk;
  • náslovné (protetické) v- u základů slov začínajících o-votevřít vokno;
  • vynechávání slabičného -l v zakončení příčestí minulého v mužském rodě: řek, moh, pích místo řekl, mohl, píchl;
  • zjednodušení souhláskových skupin a složitých souhlásek: když → dyžjablko → japkočtyři → štyry.