Politické strany a hnutí Novočeska

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Mezi nejvýznmější politické strany a hnutí Novočeské federace patří:

Legální strany

Komunistická strana Novočeska

Komunistická strana Novočeska je politická strana působící na území Novočeské federace, obzvláště pak v Ústecké lidové republice, Mostecké lidové republice a Karlovarské lidové republice. Ideologií KSN je komunismus. Cílem strany však není úplné zrušení soukromého majetku a podnikání, ani zavedení vlády jedné strany.

Demokratická strana Lajny

Demokratická strana Lajny je politická strana působící v Děčínské lidové republice. Její ideologií je nacionalismus a mezi její nejdůležitější programové body patří získání větší autonomie DLR a její přejmenování na Lajnská lidová republika, odvolávajíc se především na to, že název Děčínská lidová republika je z historicko-geografického hlediska nesprávný a nesmyslný výmysl ústecké vlády a na historický název tohoto území, Lajna.

Někteří radikální přínivci, ale i členové, této strany usilují o přímou nezávislost a odtržení od federace a vytvoření nezávislé lajnské republiky.

Svoboda a rozdílnost

Svoboda a rozdílnost je politická strana v Novočeské federaci, jejíž hlavní myšlenkou je absolutní svoboda, stát, ve kterém bude povoleno vše vyjma násilných a hospodářských zločinů.

Koruna litoměřická

Koruna litoměřická je monarchistická strana v Litoměřické lidové republice, jejímž hlavním cílem je vytvoření Litoměřického království.

Lajna a svoboda

Lajna a svoboda je ozbrojená nacionalistická organizace, snažící se násilím vytvořit nezávislý stát Lajna. 25. Dubna 2015 byla vládou uznána jako legální politická strana. Strana má však nadále ozbrojené křídlo a oznamuje, že v boji za nezávislý stát bude pokračovat.

Lidová strana Novočeska

Lidová strana Novočeska je strana prosazující zachování Novočeské federace, avšak bez prezidenta Alekzandera Radiče a jeho režimu. Strana je spíše pro-ruská.

Dělnická strana

Dělnická strana je strana v Novočeské federaci.

Nelegální strany a politické organizace

Více informací v článku Ilegální organizace v Novočesku.

Některé strany a organizace jsou v Novočeské federaci zakázané. Patří mezi ně například:

Chomutovská strana (Xchomutov parrtia)

Chomutovská strana je zakázaná politická strana v Novočeské federaci, působící zejména v Mostecké lidové republice. Jejím cílem je vytvoření nezávislého Chomutovského státu. Strana je napojená na chomutovskou nacionalistickou teroristickou organizaci.

Lajna a nezávislost (Lajnáá a svbdáá)

Lajna a nezávislost (Lajnáá a svbdáá) je nelegální politická partyzánská organizace působící na území Děčínské lidové republiky a Ústecké lidové republiky. Vládou Novočeska byla prohlašována za teroristickou. Dne 25. 4. 2015 byla vládou uznána jako legální politická strana, nadále však je mnohá její činnost nezákoná (vydírání atd.).

Zaniklé strany

 Ruská národní strana

Ruská národní strana byla stranou působící zejména v tehdejší Karlovarské lidové republice, jejíž hlavní činností bylo hájit zájmy příslušníků novočeské ruské menšiny. Mezi její největší úspěchy patřilo například uznání ruštiny jako úředního jazyka někdejší Karlovarské lidové republiky.