Sněžné Pláně

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z SNPN)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Svrchované knížectví Sněžných plání
Velký státní znak.jpg
Znak
MottoZrozeni ze svobody, kterou ctí
SnowyPlainsMap.jpg
Východní provincie
čeština, slovenština
Češi, Slováci
křesťanství, ateismus
Vláda
osvícenecká absolutní monarchie
• Kníže
Jan Aurelius I.
• Tajemník
Aleš Franz Des Fours
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
7. listopad 2018
• Nárokované
~4,7 km²
• Vodní plochy
0 %
• Držitelů občanství
61
česká koruna (ISO 4217)
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
SNPN

Sněžné pláně, oficiálně Svrchované knížectví Sněžné pláně byly mikronárod rozkládající se na ploše 4,7 kilometrů čtverečních. Kníže Jan Aurelius I. vyhlásil dne 7. listopadu 2018 nezávislost a stal se jediným panovníkem. Sousedním státem byla knížectvím neuznávaná Slovenská republika. Měnou byla zvolena česká koruna. Území nebylo trvale obydleno a nacházela se zde pouze jedna budova ve velmi zchátralém stavu. Nezávislost se opírala především o kontroverzní rozpad Československa v roce 1993, vláda knížectvá tento krok zpochybňovala jako nelegitimní a nepřijatelný. Stát se rozděloval na provincie - Západní provincii a Východní provincii. Ty se dále dělily od 31. října 2019 na regiony. Od roku 2020 nebyly o Sněžných pláních známy žádné nové informace.

Provincie

Země byla rozdělená do dvou provincií, Západní a Východní. Krátkou dobu od vyhlášení nezávislosti náležela územnímu celku i provincie Sněžné pláně s rozlohou 36 metrů čtverečních, která se nacházela v obci Horní Štěpánov na území České republiky. Vláda byla plně centralizovaná a všechny tyto části administračního dělení podléhaly přímé vládě panovníka Jana Aurelia I.

Vlajky

Každá provincie má znak a svou vlastní vlajku, až na bývalou provincii Sněžné pláně, která kopírovala vlajku Svrchovaného knížectví. Vlajky ostatních provincií jsou od této standarty odvozené. Svrchované knížectví reprezentuje trikolora - bíla, červená a černá stuha.

Vyjímku tvořila vlajka bývalé provincie Sněžné pláně, která byla totožná s vlajkou Svrchovaného knížectví Sněžné pláně.

Knížecí standarta

Kníže Svěžných plání má pro svou vlasní reprezentaci také k dispozici Knížecí standartu. Jeji současná podoba je odvozená od státní vlajky a je někdy řazena i mezi státní symboly Svrchovaného knížectví Sněžné pláně. V současné době neexistuje její fyzická podoba.

Další plánované dělení

V současné době se zvažuje další administrační dělení státu. Rozhoduje se nad kantony, nebo okresy. Aktuálně je v přípravě rozvržení jednotlivých okresů a jejich umístění, v platnost však vstoupí až po schválení další plánované územní změny.

Zahraniční vztahy

Úřad jeho nejjasnější výsosti je otevřený k navazování zahraniční vztahů. Jeho nejjasnější výsost navázala oficiální formální vztahy například se Státem Gymnázium , nebo Republikou Mirador. Neformální vztahy udržuje se všemi členskými státy OSM, nebo například se státem Mollosia.

Formální vztahy:

 • Stát Gymnázium (10.11.2018)
 • Republika Mirador (12.11.2018)
 • Karamiliánská republika (23.3.2019)
 • Vznešená republika Lurkská (23.3.2019)
 • Svobodný spolek Venédsko (23.3.2019)
 • Československá republika (zanikla)
 • Plushunia (28.7.2019)

Uznávání suverenity makronárodů

Svrchované knížectví se rozhodlo oficiálně zpochybnit suverenitu některých makronárodů. Z různých důvodů nepovažuje jejich vládu jako legitimní, stejně tak nepovažuje za legitimní současnou podobu státních hranic.

Jedná se o tyto subjekty:

 • Česká republika - zpochybnění způsobu vzniku
 • Slovenská republika - zpochybnění způsobu vzniku
 • Italská republika - neadekvátní postoj k nezávislosti národu Seborga
 • království Tonga - pobuřující zabrání státu Minerva
 • městský stát Vatikán
 • řád Maltézských rytířů

Uznávání suverenity mikronárodů

Svrchované knížectví uznává za suverénní tyto státní subjekty:

 • Stát Gymnázium - součástí mezinárodní dohody
 • Republika Mirador - součástí mezinárodní dohody
 • Karamiliánská republika - součástí mezinárodní dohody
 • Vznešená republika Lurkská - součástí mezinárodní dohody
 • Svobodný spolek Venédsko - součástí mezinárodní dohody
 • Plushunia - součástí přátelských mezinárodních vztahů
 • knížectví Hutt River
 • Republika Molossia
 • knížectví Sealand

Měna

Měnou byla dočasně zvolena Koruna Česká (Kč). Panovník má v plánu uvést do oběhu vlastní mince a vlastní bankovky, prozatím ale stát nestojí pevně na svých nohou. Na bankovkách budou motivy národních symbolů, především Hraničních svatých mostů. Mince budou řazeny pravděpodobně z mědi. V současné době se hledá investor, který by tvorbu nové měny financoval. Finanční podporu přislíbil také Úřad jeho nejjasnější výsosti.

Vytvořením nové měny bude pověřen ministr financí, kterým je v současné době Vikomt Tomáš Zadražil. Podoba bankovek bude schválena panovníkem, který se chce rovněž účastnit vytváření konečného designu.

Krytí nové měny

Ze strany panovníka došlo k návrhu, aby byla budoucí měna Svrchovaného knížectví kryta blíže neurčenou kryptoměnou, která by se nacházela ve vládních finančních rezervách. Bližší informace zatím chybí, do konce roku 2019 by však měla vláda představit výsledné řešení.

Kultura

Kultura Sněžných plání je ve velké míře závislá na kulturních zvyklostech v České republice a Slovenské republice. Nemá žádné specifické tradice, zvyky, nebo obyčeje, které nejsou přejaty ze zahraničí. Pevně se váže k okolním městům a regionům.

Státní svátky

V současné době jsou za státní svátky přihlášeny dny:

Státní svátky jsou zmíněny v Listině práv, svobod a obecných ustanovení. Tento seznam není definitivní - uvažuje se o dalším přepracování do nové podoby a přidání dalších státních svátků.

Státní symboly

Plody Kdouloně

Mezi státní symboly se řadí Vlajka Svrchovaného knížectví Sněžné pláně, hymna Svrchovaného knížectví Sněžné pláně (Oliver Heldens - Melody), Hraniční svaté mosty (most vedle Východní provincie a most vedle Západní provincie), Motto, národní zvíře Irbis a národní strom - Kdouloň. Irbis se národním zvířetem stal na odkaz ke sněhu (též levhart sněžný).

Státní symboly Svrchovaného knížectví jsou zmíněny v Listině práv, svobod a obecných ustanovení, která nedávno prošla novelizací (§001e1-5 LPSOU). Současná podoba zákona se může změnit.

Krajinný charakter

Podzim ve Východní provincii

Charakter krajiny je typický pro mírný klimatický pás. Plocha je zatravněná, nachází se zde několik stromů. Budova je zde pouze jedna a to v minulosti náležící Slovenským drahám. V současné době podle katastrální mapy k budově neexistuje žádná dokumentace, tím pádem není znám ani aktuální vlastník. Budova je ve velice špatném stavu a to komplikuje její další využití, bez přijetí řádných opatření dokonce hrozí její zřícení.

Plánovaná rekultivace

V současné době se uvažuje nad rekultivací oblasti. Nacházelo se zde několik skládek, které reprezentují Svrchované knížectví ve špatném světle, v současné době se panovník Svrchovaného knížectví rozhodl pomalu odklízet znečištění tohoto druhu vlastními silami. Kníže se zavázal k rekultivaci Sněžných plání, práce jsou započaty ve Východní provincii. Započalo se s vyznačením státních hranic (pásem vápencového kamení). Na území se také nacházejí torza různých staveb, materiálem je beton, kamení a cihly z nedalekého okolí. Jedním z bodů rekultivace má být vytvoření infrastruktury, která na území Svrchovaného knížectví prakticky chybí. K dispozici jsou jenom vyšlapané stezky, které čekají na zakreslení. Dalším bodem bude částečná, nebo úplná přestavba budovy na území Západní provincie, aktuálně však chybí finance.

Přístup k provinciím

Západní provincie je přístupná pomocí trasy podél kolejí. Východní provincie je však obestoupena nepřístupným houštím a v současné době se plánuje zřízení pohodlné přístupové cesty.Přístupem má být pověřen ministr dopravy, finance budou ovšem vyčleněny z rozpočtu Jeho nejjasnější výsosti.

Flóra

Území Svrchovaného kmížectví Sněžných plání se může těšit veliké druhové rozmanitosti, která vděčí své existenci neprostupnému okolí železniční trati. Flóru SNPN chrání §003n LSPOU. Stromové patro se může pyšnit velkým množstvím kdouloní, což vedlo Jeho nejjasnější výsost k ustanovení národního stromu - kdouloně, kdouloň se také dostala do znaku Východní provincie. Dále se zde objevují plané třešně, jabloně, nebo pár jehličnatých stromů. Ty tvoří oproti listnatým bezvýznamnou menšinu (v počtu do deseti kusů).

V současné době se neplánuje (až na vyjímky) výsadba nepůvodních druhů. Panuje obecný konsenzus, že by mohl podobný neuvážený krok zničit druhovou rozmanitost. Netýká se to například některých ovocných keřů, které mohou být jednoho dne prvním zemědělským produktem, který bude určen k exportu do zahraničí.

Fauna

Na Svrchovaném území je často pozorována drobnější lesní zvěř. Něják nevybočuje od standartní fauny Východního slovenska, nicméně je třeba brát v potaz u obou provincií přítomné kolejiště, jehož provoz může zvěř do značné míry rušit.

Státní zřízení

Jeho nejjasnější výsost s rukopisem vyhlášení nezávislosti

Stát je osvíceneckou absolutistickou monarchií, veškerá vláda je v rukou Úřadu jeho nejjasnější výsosti, který se skládá z panovníka - v současné době je to kníže Jan Aurelius I. a tajemníka úřadu - aktuálně se na této pozici nachází hrabě Aleš Franz Des Fours. Panovník se zavazuje k čestnému vedení státu, což je pilířem deklarovaného osvícenství. Původně se nemělo přistoupit k tomuto státnímu zřízení, určité okolnosti (jako například nedostatek potencionálních představitelů vlády, či nedostatek finančních prostředků) zapříčinily, že došlo ze strany Jana Aurélie I. ke koncentrování veškeré moci do svých rukou, aby se zaručila stabilita vlády. Toto rozhodnutí je konečné a nemůže dojít ke změně státního zřízení (ani z panovníkovi iniciativy).

Úřad jeho nejjasnější výsosti

Znak Úřadu jeho nejjasnější výsosti
hrabě Aleš Franz Des Fours

Úřad jeho nejjasnější výsosti je instituce Svrchovaného knížectví Sněžné pláně, shromažďující v sobě moc soudní a moc zákonodárnou. Tvoří jí panovník a jeho tajemník. Úřad spadá pod panovníka a panovník má stále nejvyšší moc. Tajemník může také jménem Úřadu Jeho nejjasnější výsosti komunikovat s ostatními státy, přijímat občanství, nebo navrhovat dekrety, které vstupují v platnost podpisem Jeho nejjasnější výsosti. Zastává také funkci rádce a zastupujícího diplomata. Může doprovázet panovníka na mezinárodních jednáních, i schůzkách.

Aktuální Tajemník

V časných fázích státu zastával post Tajemníka Úřadu jeho nejjasnější výsosti panovník Jan Aurelius I.. Na Prvním summitu nejvyšších vládních představitelů byl do funkce slavnostně jmenován Aleš Franz Des Fours. Tajemník je po Jeho nejjasnější výsosti druhá nejvlivnější pozice Svrchovaného knížectví, na fungování a chod státu má nejvýraznější vliv. Mandát Tajemníka vyprší vždy přesně za rok od zvolení, v současné době je možné Tajemníka na libovolnou dobu suspendovat za neplnění povinností vůči státu.

Ministerstva

Přímo pod Úřad jeho nejjasnější výsosti spadají i úřady jednotlivých ministerstev. Jejich představitelé, ministři, mají na starosti záležitosti státu, které spadají do jejich kompetence. Panovník však disponuje absolutní vládou a jakékoliv rozhodnutí že strany ministerstva může být vetováno, nebo zamítnuto. Jeho nejjasnější výsost také rozhoduje o suspendaci těchto představitelů, po dobu suspendace zastává jejich místo a osoby podléhající suspendaci nemohou využít práv, které jim poskytoval úřad.

Mandát je ve funkci ministra určen na jeden rok. Do funkce může být ministr zvolen vícekrát po sobě. Pokud není po vypršení mandátu zvolen někdo jiný, ministerstvo dočasně zaniká a povinnosti přecházejí na panovníka.

Seznam ministerstev

Šlechta

Sněžné pláně poskytují možnost být zvolen do šlechtického stavu. Tím občan nabude schopnost být zván svým titulem. V současné době plní šlechtické tituly spíše dekorativní a symbolickou roli, předpokládá se však, že bude k těmto titulu v budoucnu přidružena řada výhod.

O titul lze požádat, o přijetí rozhoduje výhradně panovník. Také může být titul obnoven v případě, že by na něj měl v minulosti občan nárok na území jiné země, nebo může dojít přímo ke jmenování do šlechtického stavu, pokud se jedná o osobu s dlouhodobým přínosem, nebo o osobu, která se významně zasloužila o reprezentaci státu.

V současné době byl udělen titul hraběte a vikomta.

Zpravodajská služba

Tento vládní institut je pověřen získáváním a zpracováváním informací, také má povinnost informovat veřejnost o zásadních změnách. Nepodléhá žádnému ministerstvu, jediný jeho nadřízený institut je Úřad jeho nejjasnější výsosti. Šéfem zpravodajské služby je aktuálně Jakub Macíček, který dohlíží na bezproblémové fungování. Mandát Šéfa zpravodajských služeb vyprší za jeden rok od zvolení. Do této pozice může být kandidát zvolen vícekrát.

Vedoucí propagace

Jedná se o samostatný institut, který podléhá jenom Úřadu jeho nejjasnější výsosti. Na starost má propagovaní státní myšlenky v zahraničí, informuje o Svrchovaném knížectví zahraniční tisk a stará se o média. Mandát je stanoven na jeden rok.

V současné době je na pozici Vedoucího propagace Martin Vais, který se ve velké míře zasloužil o propagaci a zviditelnění Svrchovaného knížectví.

Prosazené změny

Před zvolením vládního funkcionáře se zvažoval název Ministerstvo propagandy. Z důvodu kontroverze, která se k tomuto názvu váže se panovník rozhodl ke změně názvu na současnou podobu - Vedoucí propagace. Dalším důvodem byl samotný význam slova "propaganda", který je nepřesný a zavádějící.

Ministerstvo financí

Jedná se o vládní institut, kterému náleží zodpovědnost za hospodaření státu. Ministr financí je volený Úřadem Jeho nejjasnější výsosti, mandát je stanovený na jeden rok a hlavní činností tohoto institutu je hospodaření se státním rozpočtem a přerozdělování peněz vrámci vlády Svrchovaného knížectví.

Současným ministrem financí je Vikomt Tomáš Zadražil, který byl do své funkce zvolen na Prvním summitu představitelů vlády v prosinci roku 2018. Ministra financí lze do pozice jmenovat vícekrát.

Institut Sněžných plání pro standardizaci a měření

Zkráceně ISPSM, je institut Sněžných plání, pod který spadá správa státních norem. ISPSM má ve své funkci:

 • Oprávnění vydávat normy pod označením NS-ISPSM (národní standard institutu sněžných plání pro standardizaci a měření). Za tímto značením může následovat libovolný číselný kód, který má mezi 3 a 12ti znaky. Za tímto číselným kódem následují dva znaky (A-Z), které označují sektor seznamu norem.
 • Oprávnění rušit státní normy
 • Oprávnění měnit znění státních norem
 • Povinnost spravovat Registr dokumentů Sněžných plání, který slouží ke správě vládních dokumentů a přiděluje každému stanovenému dokumentu unikátní číselný kód.

Dále je to jediná vladní instituce, která je dostupná na vlastních webových stránkách. Zároveň obsahují seznam schválených norem Svrchovaného knížectví Sněžných plání odkaz.

Státní rozpočet

Jedná se o soubor dostupných finančních prostředků, kterými disponuje vláda. Je rozdělen na dvě frakce:

 • Vládní rozpočet: Finanční prostředky spadající pod ministerstvo financí, jsou přerozdělovány mezi jednotlivými vládními instituty.
 • Rozpočet Úřadu jeho nejjasnější výsosti: Finanční prostředky, které spadají pod kompetenci panovníka a jsou určeny pro krytí specifických výdajů, jako například diplomatických cest, vládních insignií, krytí administrativních výdajů, například tisku dokumentů ap.

Kritika Jeho nejjasnější výsosti

Panovník byl mnohokrát kritizován za absolutní vládu, kterou disponuje vládní institut. Jan Aurelius I. se odvolává na osvícenství své vlády. Zároveň však neskrývá ambice a dodává, že je připraven hájit zájmy sebe a svých občanů za každou cenu, pokud to bude v jeho silách.

Jan Aurelius I. mnohokrát prohlásil, že odmítá vliv Slovenské vlády a Evropské unie v SNPN. Otevřeně nesouhlasí s vládou, kterou Slovenská republika uplatňuje a dodává, že na ní nemá právní nárok (kvůli nelegálnímu rozdělení ČSR). Rovněž odmítá ,,násilný diktát" Evropské unie, který přikazuje členským státům ,,trpět za vlastní ekonomickou nestabilitu a neschopnost udržet krok". Své postoje mnohokrát bránil veřejně a celý projekt Svrchovaného knížectví Sněžných plání byl projednáván vedením střední školy, kterou aktuálně studuje. Byl otevřeně obviněn z ,,hanobení dobré pověsti školy", což však bezpodmínečně odmítá.

Armáda

Svrchované knížectví Sněžné pláně je co se armády týče limitovanou takzvaným Prohlášením o zachování mírumilovné povahy státu. Polním maršálem obrany S.P je tím pádem omezen při rozhodování o armádě a výzbroji jejích příslušníků. V případě naléhavé potřeby však lze toto prohlášení upravit, nebo zcela pozastavit jeho platnost - k tomuto kroku má oprávnění pouze Jeho nejjasnější výsost.

Armáda spadá pod ministerstvo obrany a v současné době má nejistý počet členů. Současný polní maršál obrany S.P, Ondřej Coubal, je aktuálně pověřen sestavením stálé milice, která bude financována ze státního rozpočtu. Lze tedy říci, že je neaktivní a nelze s ní disponovat, určitá složka je ale bojeschopná. V naléhavém případě mobilizace tedy za jistých okolností mohou být hájeny zájmy SNPN.

Vojenská vyznamenání

Panovník, popřípadě ministr obrany mají právo udělit příslušníkům Ozbrojené milice Sněžných plání některé z vojenských vyznamenání. Více v článku Vojenská vyznamenání (Sněžné pláně).

Hodnostní označení příslušníků

Dne 31.10 2019 ustanovil polní máršál obrany Ondřej Coubal zcela nový systém hodnostních označení:

 • Vojenský sbor
  • Vojín
  • Svobodník
 • Poddůstojnický sbor
  • Praporčík
  • Starší praporčík
  • Rotmistr
  • Starší rotmistr
 • Důstojnický sbor
  • Poručík
  • Nadporučík
  • Kapitán
  • Major
 • Starší důstojnický sbor
  • Plukovník
  • Plukovník S.P.
 • Generálský sbor
  • Generál S.P
  • Generál Poručík S.P.
  • Generál Kapitán S.P.
  • Maršál S.P.
  • Polní Maršál S.P.
  • Polní Maršál Obrany S.P (v minulosti Ministr Obrany)

Územní změny

Do 22.11 2018 byla rozloha Svrchovaného knížectví Sněžné pláně vyměřena jenom na zhruba 2 kilometry čtvereční. Díky sporům s majitelem pozemku, na kterém se rozkládala bývala provincie Sněžné pláně se jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I. rozhodl vzdát se 36 metrů čtverečních, na kterých se provincie rozkládala ve prospěch České republiky a připojit si k Východní provincii další část okolních pozemků ve vlastnictví Slovenské republiky.Tyto územní změny však postihlo několik komplikací. Jeho nejjasnější výsost byla nařčena Československou národní demokracií (ČND) z provedení ,,drzého kroku". Panovník se jako odpověď rozhodl vydat První územní dekret, aby dal najevo nesouhlas s ČND a fakt, že území je již nenávratně připojeno k územnímu celku. Nakonec byla mezi hlavami obou států podepsána vzájemná dohoda, kterou byl zachráněn mír. Od té doby se k situaci ČND nevyjádřila.

V současné době se zvažuje rozšíření území Svrchovaného knížectví Sněžné pláně až do rozsahu osmi kilometrů čtverečních. Nasledně bude budována vodní plocha o minimálním rozsahu pěti metrů čtverečních. K tomuto kroku se aktuálně analyzuje katastrální mapa Slovenské republiky, Československá republika bude o území požádána do konce roku 2019.

Pohled na zasněžené knížectví

Externí linky

Oficiální stránky: