Šlechtické tituly Sněžných plání

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jeho nejjasnější výsost, kníže Sněžných plání, má právo udělit šlechtický titul jakémukoliv občanu státu Sněžné pláně a tím ho povýšit do šlechtického stavu. V praxi se tak stane po přijetí žádosti o povýšení do šlechtického stavu, nebo po jmenování panovníkem (v současné době knížetem Janem Aureliem I.) , které musí být podmíněno významnou činností ve prospěch státu. Ve výjimečných případech může dojít k obnovení šlechtického titulu, na který by měl dotyčný nárok pokud by stát, ze kterého pochází, umožňoval vstup do šlechtického stavu (jedním z příkladů je současný Tajemník Úřadu jeho nejjasnější výsosti, hrabě Aleš Franz Des Fours)

Tituly udělované v současné době

Momentálně může panovník udělit tyto šlechtické tituly:

  • Vikomt
  • Svobodný pán
  • Hrabě