Pakt socialistických mikronárodů

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Pakt socialistických mikronárodů
Zkratka PSM
Předchůdce Unie mikronárodů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska
Vznik 15. srpen 2014
Zánik 10. červen 2015
Účel ochrana socialismu, vzájemná hospodářská pomoc, obchod
Sídlo Olomouc
Členové 6 států (maximum)
Úřední jazyk nissiiština, ruština, moravština, němčina, angličtina, amgulština
Generální tajemník Bratslav Šťasten
Hlavní orgán Vojenský poradní výbor, Hospodářský poradní výbor

Pakt socialistických mikronárodů (zkráceně PSM, rusky: Социалистическая Пакт Микронаций, zkráceně ПСМ) byla mezinárodní organizace. Pakt vznikl 15. srpna 2014 na odkaze Unie mikronárodů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku, zakládajícími členy byli Svaz sovětských socialistických republik a Meknijsko. Zanedlouho se připojily i Republika Wensleydale[en] a Templářské království[en], a krátce po svém vzniku Československo. Po rozpadu SSSR si jeho členské pravomoce zachovala Moravská země i přes to, že byla formálně součástí Československa. Členství Wensleydale a Templářského království bylo pro jejich neaktivitu 9. března 2015 pozastaveno. Pak byl 10. června 2015 nahrazen Jednotou eurasijských mikronárodů.

Cílem paktu bylo zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Členství v paktu bylo založeno na principu suverénní rovnosti, státy měly svá zastoupení, tzv. vyslanectví při PSM. Každý členský stát měl své zástupce v Hospodářském i Vojenském poradním výboru a disponoval jedním stejně platným hlasem.

Orgány paktu

Výkonným orgánem byl Vojenský poradní výbor (zkracován VPV), jemuž příslušela základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a jejíž rezoluce byly právně závazné. Výbor byl pětičlenný, charta paktu ustanovala tři z členů výboru (Československo, Meknijsko a Moravská zěmě) stálými, v praxi však nebyl přílišný rozdíl mezi stálými a nestálými členy. Organizaci spravoval Sekretariát v čele s generálním tajemníkem paktu, tím byl po celou dobu existence Bratslav Šťasten. Hospodářský poradní výbor (HOPOV), skládající se z jednoho delegáta z každého členského státu pak spravoval ekonomické otázky. Mezi další instituce patřil ještě Výbor poručeneckých území (VPÚ), jehož prostřednictvím mohli stálí členové VPV spravovat určená území. Mezinárodní soudní dvůr, skládající se z pěti členů volených VPV, měl fungovat jako možnost projednat spory mezi členskými státy, a jeho rozhodnutí měla být závazná a definitivní. Soudci měli být voleni na dvouletá období, začínající a končící vždy 5. února. Pod PSM spadalo i několik odborných organizací, které zahrnovaly Pakt práce (PR), Pakt pro vzdělávání, vědu a kulturu (PVONIK), Pakt pro výživu a zemědělství (PROVESECHO) a Měnový fond Paktu (VFP).

Členské státy

Pakt socialistických mikronárodů uváděl celkový počet 13 členských mikronárodů, tento počet však zahrnoval množství fiktivních států odpovídajících státům bývalého východního bloku.

Stát Vznik členství Zánik členství Poznámky
Svaz sovětských socialistických republik 15. srpen 2014 10. leden 2015
Meknijská federace 15. srpen 2014 10. červen 2015
Spojené svaté království Beaulosagñe a Řádu templářů svatého grálu[en] 1. říjen 2014 9. březen 2015
Republika Wensleydale[en] 1. říjen 2014 9. březen 2015
Československá socialistická federace 11. listopad 2014 10. červen 2015
Cechovní stát Alaric 17. listopad 2014 10. červen 2015 Pozorovatelské členství
Země moravská 10. leden 2015 10. červen 2015 Separátní členství vůči ČSSF