Mikronárody Wiki:Vzhled a styl

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato stránka popisuje doporučený vzhled a styl článků na české MicroWiki. MicroWiki standardizuje některé stylové prvky, protože:

 • MicroWiki je největší česká mikronacionální encyklopedie, a měla by tudíž vypadat formálně a profesionálně.
 • MicroWiki by měla být dostupná a jednoduchá ke čtení.

Styly používané na MicroWiki jsou určovány správci po diskuzi mezi sebou nebo širší komunitou na základě současných trendů ve vzhledu článků nebo vzhledu podobných článků na externích platformách.

Používání češtiny a slovenštiny

Tato verze MicroWiki používá českou doménu a je používána především českými uživateli o českých mikronárodech a měla by tak být psaná spisovnou češtinu. Přesto se MicroWiki profiluje jako shromažďiště informací i o slovenských mikronárodech, a umožňuje tak používání spisovné slovenštiny, především ve článcích o slovenských mikronárodech. Vyvarujte se ovšem vkládání slovenského textu do česky psaného článku a naopak.

Vzhled článku

Články by měly být přiměřeně členěny do sekcí, podsekcí a odstavců a měly by dodržovat následující základní uspořádání jednotlivých částí. Bližší popis částí naleznete v sekcích níže.

 • Infobox nebo obrázek – pokud k danému článku existuje vhodný infobox (standardizovaná informační tabulka) nebo obrázek, měl by být vložen vpravo na začátku článku ještě před jakýmkoli textem.
 • Úvod článku – dále by měl být uveden krátký úvod, v němž je tučně zvýrazněn název článku.
 • Vlastní text – následuje vlastní text o tématu článku.
 • Závěrečné sekce – zpravidla navazují standardně pojmenované závěrečné sekce v tomto pořadí:
  • Poznámky
  • Reference
  • Literatura
  • Související články
  • Externí odkazy
 • Seznam kategorií pak tvoří úplný závěr článku.

Pro příklad vzhledu článku navštivte Vzorový článek.

Infoboxy a obrázky

Infoboxy jsou informační tabulky na úplném začátku článků shrující základní informace o tématu. Slouží jako výtah podstatných informací z článku, standardizovaný pro dané téma. Do infoboxů nepatří podrobné informace, ty mají být obsažené v textu stránky. Samotný infobox s žádným nebo příliš krátkým vlastním textem není plnohodnotý článek a může být kdykoliv smazán.

Existuje množství různých infoboxů podle tématu. Je důležité vybrat vhodný infobox vzhledem k tématu článku. Seznam infoboxů na MicroWiki najdete na Mikronárody Wiki:Vzhled a styl/Infoboxy. Pokud neexistuje vhodný infobox pro dané téma, je možné jej vytvořit (což ovšem vyžaduje znalosti tvorby šablon), vyvarujte se ale vytváření nových infoboxů, pokud lze využít již nějaký existující. Místo infoboxu lze v případech, kdy se žádný infobox nehodí, použít i vhodný obrázek, nebo, pokud žádný takový neexistuje, lze infobox vynechat.

Názvy článků