Chebská republika

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Neplést s Chodsko nebo Chebzov.
Svobodná republika Cheb
Free Republic of Cheb (angličtina)
Freie Republik Eger (němčina)
Vlajka
Znak
MottoStojíce pospolu proti nepřátelům všem
Národní hymnaChebský to boj
Nárokované území Svobodné republiky Cheb
Cheb (de iure)
čeština, angličtina
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
2. červenec 2020
• Nárokované
1046 km²
• Vodní plochy
0 %
• Držitelů občanství k 2020
10
česká koruna (CZK)
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
Předvolba
+420
RC, SRC
SRC
.che
Předcházející
Nástupnické
Křivoklátsko
Falknov

Chebsko nebo také Svobodná republika Cheb je suverénní stát nacházející se v České republice, ve střední Evropě. Stát je vytvořen na základě tvrzení, že vláda České republiky jedná proti ústavě, a tedy proti mezinárodnímu právu, které definuje všechny povinnosti státu. Chebsko splňuje všechny požadavky mezinárodněprávního uznání státu, a proto je tento nárok oprávněný. Dále pak se stát opírá o tezi, že rozpad ČSR v roce 1993 byl kontroverzní a nelegitimní krok. Národní shromáždění tento krok neschvaluje.

Deklarace samostatnosti strana 1
Deklarace samostatnosti strana 2

Historie

Svobodná republika Cheb navazuje na předešlý útvar autonomního regionu "Chebsko" také známý jako "Egerland", který existoval od roku 1135 až do roku 1721. Území Chebu se s každým novým majitelem měnilo a jelikož byl Cheb kulturní hranicí mezi Čechy a Němci mísily se zde tyto dvě kultury. Zprvu než se mateřskou zemí stalo České království existoval oficiální pojem zemský národ Chebanů, což nám dává za důkaz existenci Chebského národa jako samostatného národa.

Rozsah Chebska po 15. století

Chebsko je pozoruhodné především díky své historii, vedla jím např. významná cesta Via regia a Cheb sám nebyl ve středověku jen velmi bohaté město, ale i jedno z geopolitických a obchodních center Evropy. Šlo o místo, kde se výrazně stýkaly a navzájem obohacovaly německá a česká kultura. K přerušení došlo mezi roky 1948 až 1989, kdy se nacházelo v pohraničním pásmu a v jeho západní části byla vztyčena železná opona. Na druhou stranu ono liduprázdné území zachovalo mnohé unikátní druhy živočichů a rostlin.

Forma vlády

Svobodná republika Cheb je parlamentní republika, kde prezident zastává mandát v Národním shromáždění a vykonává, tak i zákonodárnou moc. Národní shromáždění nepodporuje jinou formu zákonodárného sboru. Věří, že jiné formy jsou zbytečné a vytvořené pouze pro podnikatele. Nejvyšší státní autoritou je prezident. Stát je řízen ústavou schválenou národním shromážděním.

Politické strany

Politické strany jsou povoleny. Každá politická strana kandiduje na úkor prostředků státu a kampaň se tedy vede státní iniciativou, kdy při splnění všech podmínek jsou politickým stranám či jedincům poskytovány prostředky pro kampaň. Kampaň z vlastní iniciativy je výrazně omezena z důvodu spravedlnosti, aby jedna strana nevynikala více než druhá.

Právo a soudní moc

Svobodná republika Cheb nemá soudní systém, pokud občan poruší zákon, shromáždění uloží odpovídající trest. V současné době pracujeme na soudním systému a zřizování soudů.

Administrativní dělení

Legislativní a výkonná pravomoc

Národní shromáždění

Znak Národního shromáždění

Národní shromáždění má legislativní moc. Pro přijetí zákona je nutné získat více než 50 % hlasů, u ústavních zákonů více než 60 % hlasů. Národní shromáždění má pravomoc vyhlásit válečný stav a stanné právo. Za předpokladu, že bude prokázána korupce nebo jiný delikt státnímu činiteli ať už bude na jakékoli pozici bude zbaven všech mandátů. Národní shromáždění nemůže být rozpuštěn. Každý člen sněmu může být odvolán.

Předseda národního shromáždění

Předseda národního shromáždění je představitel shromáždění a předsedá mu. Jeho úkolem je udržovat shromáždění v chodu a jednat jménem shromáždění, jak na území Chebska, tak i v zahraničí pokud si situace žádá. Má právo vyjádřit důvěru či nedůvěru jednotlivým členům shromáždění na opodstatněném základě jako třeba delikt (korupce, kriminalita) a zahájit proces prošetření střetu zájmů.

Prezident

Prezident je představitelem státu a drží výkonnou moc a také se podílí na vytváření nových zákonů, jeho funkcí je zákony schvalovat, ale může je i navrhovat. Prezident má právo veta. Pokud chce zákon navrhnout a uzákonit musí získat více než 50% hlasů, u ústavních zákonů více než 60% hlasů. Prezident svolává zasedání Národní shromáždění. Může vydávat tzv. prezidentské nařízeni, které musí být v souladu s právním systémem země, tedy jedná se o podzákonné předpisy.

Národní symboly

Státní symboly Chebské Republiky jsou státní vlajka - trikolora ( červená, bílá, žlutá), prezidentská standarta, malý státní znak, velký státní znak, lípa a lipové listy, státní hymna Chebský to boj!. Státní symboly poukazují na tradice Chebu, který v minulosti byl samostatný 586 let.

Státní vyznamenání

Státní vyznamenání Svobodné republiky Cheb je vyznamenání udělené státem. Propůjčením nebo udělením státních vyznamenání Svobodné republiky Cheb jednotlivcům oceňuje stát jejich vynikající občanské zásluhy o budování jednotné společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu vlasti, hrdinské a jiné výjimečné činy.

 • Řád chebské orlice

Propůjčení a udělení

Propůjčení řádu znamená, že po smrti vyznamenané osoby se insignie vyznamenání vrací státu. Při udělení zůstává po smrti vyznamenané osoby insignie v držení pozůstalých.

Právo propůjčovat a udělovat vyznamenání přísluší prezidentovi. Návrhy na propůjčení nebo udělení vyznamenání předkládá prezidentovi národní shromáždění; prezident může propůjčit nebo udělit vyznamenání i bez takového návrhu (rozhodnutí o tom ale vždy podléhá kontrasignaci předsedovi nár. shromáždění).

Vyznamenaný převezme insignii vyznamenání a listinu o jeho propůjčení nebo udělení. Insignie vyznamenání je oprávněn nosit pouze vyznamenaný. Jestliže se propůjčuje nebo uděluje vyznamenání občanům Svobodné republiky Cheb in memoriam, převezmou pozůstalí v případě propůjčení řádu listinu o propůjčení vyznamenání a v případě udělení medaile insignii vyznamenání a listinu o udělení vyznamenání. Jestliže se uděluje vyznamenání tomu, kdo není občanem Svobodné republiky Cheb in memoriam, převezmou pozůstalí insignii vyznamenání a listinu o udělení vyznamenání.

Armáda Svobodné republiky Cheb (ASRC)

Armádu Svobodné republiky Cheb její občané (dobrovolníci). V případě potřeby existuje postup mobilizace všech občanů na příkaz sněmu. Hlavou armády je kancléř. Byla zavedena základní vojenská služba od nabytí 16 let na dva roky. Jedná se o polovojenský výcvik, který zahrnuje: pěchotní výcvik a základy logistiky. V čele armády stojí Generální štáb Svobodné republiky Cheb, který přímo podléhá prezidentovi popřípadě Národnímu Shromáždění. Armáda Svobodné republiky Cheb je tvořena svazky a útvary několika druhů sil, a to pozemními silami a vzdušnými silami. Hlavním úkolem armády je obrana proti vnějšímu napadení a plnění úkolů na základě mezinárodních smluvních závazků týkajících se společné obrany nebo operací na udržení míru a bezpečnosti.

Hodnosti

Hodnostní sbor mužstvo:

 • vojín
 • svobodník

Hodnostní sbor poddůstojníci:

 • desátník
 • četař
 • rotný

Hodnostní sbor praporčíci:

 • rotmistr
 • štábní rotmistr
 • praporčík

Hodnostní sbor nižší důstojníci:

 • podporučík
 • poručík
 • nadporučík
 • kapitán

Hodnostní sbor vyšší důstojníci

 • štábní kapitán
 • major
 • podplukovník
 • plukovník

Hodnostní sbor generálové:

 • brigádní generál
 • divizní generál
 • armádní generál

Mužstvo, poddůstojníci a praporčíci

Mužstvo Poddůstojníci Praporčíci

Pozemní síly
Název vojín svobodník desátník četař rotný rotmistr štábní rotmistr praporčík

Důstojníci a generálové

Nižší důstojníci Vyšší důstojníci Generálové

Pozemní síly
Název podporučík poručík nadporučík kapitán štábní kapitán major podplukovník plukovník brigádní generál divizní generál armádní generál

Národní bezpečnost

Národní bezpečnost je zpravodajská rozvědka a kontrarozvědka polovojenského typu. Zajišťuje stabilitu země a bezpečnost všech občanů na území Svobodné republiky Cheb. Více o Národní bezpečnosti můžete nalézt zde: Národní bezpečnost.

Zeměpisné údaje

Chebsko hraničí s Českou republikou a Německou spolkovou republikou.

Klima

Klima Chebska je v mírném a teplém pásmu.

Povrch

Nejvyšší přírodní bod - Slavkovský les – Lesný (983 m)

Kultura

Kultura Svobodné republiky Cheb je podobná kultuře České republiky z hlediska jazyka, tradic, kuchyně, svátků a náboženství.

Jazyky

Primárním jazykem je čeština a je oficiálním jazykem Svobodné republiky Cheb, dalšími oficiálními jazyky jsou slovenština a angličtina. Většinou se používají na území Svobodné republiky Cheb.

Státní svátky

Většina svátků je převzata z české kultury, ale jen málo z nich je vlastní.

Seznam svátků

Datum Svátek Popis
31.prosinec - 1. leden Nový rok Oslava konce roku a počátku nového.
6. leden Tři králové Konec oslav Kristova zrození v evangelické a katolické liturgii.
7. leden Narození páně V pravoslavné liturgii oslava narození Ježíše Krista
pohyblivé Velký pátek Křesťanský svátek. Připomínka ukřižování Ježíše Krista
pohyblivé Velikonoční pondělí Křesťanský svátek. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
1. květen Den práce vzpomínka na dělnickou stávku v Chicagu roku 1886.
2. červenec Den vyhlášení samostatnosti 2. července 2020 byla vyhlášena samostatnost Svobodné republiky Cheb.
5. červenec Den Cyrila a Metoděje Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roku 863.
6. červenec Den upálení mistra Jana Huse Upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa během Kostnického koncilu roku 1415.
28. září Den svatého Václava Zavraždění knížete Václava ve Staré Boleslavi
28. říjen Den vzniku samostatného československého státu Vznik Československa v roce 1918
6. listopad Den dýmek Svátek k uctění zakladatele státu a prvního prezidenta.
17. ůistopad Den boje za svobodu a demokracii Připomínka studentských demonstrací a následného uzavření českých vysokých škol německými okupanty v roce 1939 a studentské demonstrace z roku 1989, která odstartovala Sametovou revoluci.
24. prosinec Štědrý den Večerní oslava Vánoc.
25. prosinec 1. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
26. prosinec 2. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.

Zahraniční vztahy

Stát Datum Dohoda
Kybistánská národní republika 2. červenec 2020 Kybistánská národní republika a Svobodná republika Cheb se navzájem uznávají coby legitimní vládní organizace, uzavřeli pakt o neútočení.