Všebořické království

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Všebořické království
Kürülcjak Vsjeborjicani (všebořičtina)
Vsheborican Kingdom (angličtina)
Vlajka
Znak
MottoNení boha kromě Boha
Všebořice
všebořičtina, čeština
islám
Vláda
absolutní monarchie
Legislatura
Státní rada
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
2013
všebořický tolar
Nástupnické
Všebořický emirát

Všebořice (oficiálně: Všebořické království) byla dědičná absolutní monarchie, zahrnující obec Všebořice a několik přilehlých vesnic. Jednalo se o jeden z nejmenších statů na světě. Ačkoliv byly Všebořice úředně královstvím, po smrti bývalého krále Jiřího I., se stal hlavou státu regent. Jednalo se tedy o království bez krále.

Měnou Všebořic byl Všebořický tolar. Dvacet tolarů se rovná přibližně jedné koruně české. Státními symboly Všebořického království byla státní vlajka (obrácená německá), státní znak (za který byl považován monogram krále Jiřího I., dnes se však místo něj používá turecký půlměsíc) a státní hymna, která nikdy nebyla vybrána.


Politické uspořádání

Království bylo je konci ponecháno pouze ze symboliky a z tradice, neboť zesnulý král Jiří I. svého nástupce nestanovil. Král Jiří I. byl vlastně zakladatelem království, když se chopil moci v roce 2013. Jednalo se o historicky prvního králíka, který se stal hlavou státu. Na jeho počest byl 13. srpen vyhlášen jako národní Den králíka. Mezi lidmi se ale proslýchá, že ve skutečnosti nevládl, ale vládl za něj současný regent.

Regent má stejné pravomoci jako král, tedy vytvářet a schvalovat zákony, královské výnosy, má také moc soudní a je nejvyšším duchovním představitelem Všebořic.

Vláda VK je mírně, ale opravdu jen mírně zkorumpovaná. Podle protistátní propagandy mají někteří členové vlády vazby na místní nechvalně proslulou Všebořickou mafii. To jsou ale pouhé lži a pomluvy.

Všebořické království nemá armádu.

Večer 6. října 2016 povolil úřadující královský regent zakládání politických stran. Politické strany se tak mohly registrovat od 7. října. Strana musí mít minimálně jednoho člena. Očekávaly se brzké volby, jejich konání ale nebylo vládou potvrzeno. Celkem se registrovalo osm politických stran.

  • Islámská fronta (Foronde Islamci), nábožensky založená sunnitská islamistická strana, prosazující řízení státu podle Božích pravidel a islámského práva.
  • ÖZIK, klerofašistická křesťanská katolická organizace, prosazující vytvoření křesťansky konzervativního státu.
  • Komunistická strana Všebořic (Borde Komünisti Vşeboŗicani), v minulosti hlavní síla odporu proti minulým diktátorům na území Všebořicka, kdy bylo rozděleno mezi menší státy, z nichž některé byly řízeny nedemokraticky.
  • Demokratická strana Všebořické monarchie (Borde Lötviztelci Kürülçakij Vşeboŗicani), strana prosazující přímou demokracii a zachování monarchistického zřízení. Byla založena jako protiváha k extremistickým stranám.
  • Rodina (Tä çarange), strana zastupující zájmy všebořické mafie a kofolných kartelů. Prezentovala se jako strana pro lidi, kterým jde především o peníze a o zisk, proto se jí také neoficiálně říkalo Kapitalistická strana.
  • Česká národní strana (Borde Natziunij Çesti) stana hájící zájmy české menšiny. Byla založena v rámci demokratizace země a uznání práva na sebeurčení pro menšinové národy.
  • Místní (Delöt), politické hnutí prosazující ochranu a šíření všebořického jazyka a všebořické národní kultury po celém království. Odmítalo poslovanštění místního obyvatelstva a požadovalo návrat ke všebořickému kulturnímu dědictví.
  • Smajlík (Tä Foņõk), strana prosazující liberalismus.

Jazyk

Úředními jazyky jsou všebořičtina a čeština. Ačkoliv všebořičtina je vládou upřednostňována (i poštovní známky jsou nadepsané pouze ve všebořičtině), téměř nikdo jí nerozumí. Dokonce i zákony a vyhlášky vlády jsou psané v češtině, aby byly srozumitelné všem. Všebořičtina je neindoevropský jazyk, na oko podobný maďarštině nebo turečtině. Ve skutečnosti však, kromě několika málo přejatých slov, nemá s těmito jazyky, stejně jako se všemi ostatními známými jazyky, nic společného. Patří do rodiny tzv. caglarských jazyků.

Náboženství

Zákon zakazující alkohol

Oficiálním náboženstvím je sunnitský islám, který je též základem zákonodárství. Na území království je tedy zakázán alkohol, stavění soch, lichva a hazard. Pokud jde o jiná náboženství, oblékání nebo svobodu slova, je všebořický zákon velmi tolerantní. Pod zvláštní ochranou je, kromě islámu, také křesťanství a křesťanské kulturní dědictví.

V minulosti se ale jednalo o křesťanskou zemi. Bývalý král Jiří I. byl pokřtěn a byl nejvyšším představitelem Všebořické církve. Současný regent však v zemi prosadil sunnitský islám, který do Všebořic přinesli Arabové.

Ve Všebořicích se nachází několik málo kostelů a žádná mešita. Na její vybudování však nejsou peníze, protože království je jednou z nejchudších zemí. Přesto však poskytuje dobrou životní úroveň. Křesťanská menšina je pod zvláštní ochranou státu a dostává se jí značných privilegií. V zemi jsou například Vánoce státním svátkem.

Každý má právo věřit v kterékoliv náboženství. Po náboženských menšinách se vyžaduje pouze věrnost islámské vládě a respektování islámského zákonodárství.


Státní úřady

Pošta - Všebořické království provozuje vlastní poštovní službu a vydává poštovní známky s nadpisem "Vşeboŗican". Cena dopisu na území království je 50 tolarů a na blízká zahraniční území pak 100 tolarů. Všebořická pošta ale funguje pouze do vzdálenosti 20 minut cesty od hranic.

Hraničáři - Tradiční královská garda, dnes spíše připomínka středověké Všebořické říše, která se táhla "od Krušných Hor až na Sibiř". Dříve bývali hraničáři jednou z nejlepších armád světa. Dnes se jedná spíše o královskou ochranku a čestný titul.

Ministerstva jsou orgány vlády. V současné době existují tato ministerstva:

- Ministerstvo obrany - Ministerstvo financí - Ministerstvo Islámu - Ministerstvo pro všebořičtinu - Ministerstvo propagandy - Ministerstvo chuti - Ministerstvo kultury

Dějiny

Všebořice byly jako království založeny fakticky v roce 2013, kdy se moci chopil král Jiří I. Jeho vláda trvala až do srpna roku 2016.

Všebořice se dříve pokoušely prohlásit jako islámský emirát, z kulturních a tradicionalistických důvodů však bylo nakonec ustaveno raději království (vš. 'kürülçak'). Od počátků všebořické státnosti mělo toto malé království pouze jednoho krále.

Na krátkou dobu se Všebořice spojily s rovněž islámským, socialistickým Caglarstánem, se kterým ale přímo nesousedí (Všebořice a Caglarstán dělí cca 1-2 km českého území). Nakonec se ale oba státy formálně rozdělily, i když vládu mají dodnes společnou, pro každou zemi platí jiné zákony.


Kultura

Kultura Všebořic je ovlivněna dlouhými dějinami všebořického území, kdy toto území bylo součástí Rakouska-Uherska, Československé republiky, Německé říše, ČSSR a České republiky. Každé toto období ovlivnilo všebořickou kulturu. Velice ji také poznamenalo všebořické národní náboženství, a sice sunnitský islám.

Alkohol se ve VK oficiálně nepije, jeho prodej je vládou zakázán. Nejčastěji se ale z alkoholických nápojů pije pivo a vodka. Černý trh se zakázaným zbožím se bohužel vládě VK nedaří potírat.

Vyhlášená je tradiční všebořická káva, která se připravuje úplně jiným způsobem než obyčejná česká káva. Recept na ní je ale státním tajemstvím. Z legálních nápojů je kromě kávy oblíbená kofola, nebo ochucená minerálka.

Měna

Všebořické království zavedlo vlastní měnu, všebořický tolar. Tolar byl vydáván pouze jako bankovky v hodnotách 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500 a 5000 tolarů, mince vydávány nebyly. Tolar byl stanoven kurzem 20 TL = 1 Kč.