Státní symboly Rivuletinghamu

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Státní symboly Rivuletinghamu jsou symboly Rivuletinghamského vévodství, které udává Ústava, kde jsou také sepsány. Mezi hlavní státní symboly patří vlajka, znak, standarta vévody, hymna a motto.

Vlajka

Rivuletinghamská vlajka se skládá z rivuletinghamské trikolóry a malého znaku. Vlajka je rozdělena do tří stejných horizontálních pruhů. Vrchní modrá barva představuje potoky, ze kterých vychází název vévodství a díky kterých se zde usadili lidé. Prostřední bílá barva reprezentuje mír a sníh. Spodní pruh je žlutý a reprezentuje svobodu.

Vlajka RIH.png

Státní znak

Erb ve státním znaku má tvar trojúhelníkového štítu. V erbu se nachází černý jelen ve žlutém poli. Součástí znaku je také modrý erbovní plášť s korunou nahoře.

Znak

Hymna

Název rivuletinghamské hymny je Little ode to Rivuletingham, česky Malá óda pro Rivuletingam. Píseň má slova jen jednu sloku. Oficiální text je v angličtině, byl však vytvořena také verze pro obyvatelstvo v rodném nářečí. Hudbu propůjčila píseň Advance Australia Fair.

Anglický text Lidový text

People of our duchy,
who enjoy life and liberty.
Our home is beautiful place
between three rivulets.
Our land abounds in nature's gifts
of beauty rich and rare.
We must take care of our homeland,
wich pride will never end!
Liberty and endless love
is what makes Rivuletingham!
Lide našho vévodství,
užívajíc života, svobody.
Náš dom je nádherné místo
mezi třemi potoky.
Náš dom oplývá dary přírody
krásy a vzácnosti.
Musíme sa o našu zem starat,
by vydržela na věky!
Svoboda a nekonečná láska,
z tého je Rivuletingham!