Rivuletingham

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rivuletinghamské vévodství
Znak
MottoOmne de rebus (latina)
česky: "Na všem záleží"
Národní hymnaLittle Ode to Rivuletingham (angličtina)
česky: "Malá óda na Rivuletingham"
Umístění Rivuletinghamu v rámci České republiky
Beechbury
angličtina
Uznávané jazyky
čeština, valašské a lašské nářečí
bez vyznání, pastafariánství
Vláda
Konstituční monarchie
• Vévoda
Václav Rivuletinghamský
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
28. leden 2020
• Nárokované
0,05 km²
• Držitelů občanství
1
česká koruna (CZK)

Rivuletinghamské vévodství, neboli Rivuletingham, je středoevropský mikronárod nacházející se na Severovýchodní Moravě v České republice. Rivuletingham vznikl 28. ledna 2020, čili den po zrušení Velké Bečvy. 3. ledna vstoupil Rivuletingham do MKA, která se však v dubnu 2020 rozpadla. Rivuletingham se dále dělí na tři markyzáty.

Rivuletingham je konstituční monarchie (ústava ještě není ratifikována). Hlavou státu je vévoda, oslovován Vaše Milosti (Your Grace). Pod ním jsou tři markýzové. Na činy vévody a markýzů dohlíží Rivuletinghamský senát.

Etymologie

Název vychází z anglické toponymie. Skládá se ze slov 'Rivulet' (potůček, říčka), 'ing' (ze staroanglického 'ingas', znamenající 'people of', 'lidé z/od') a 'ham' (ve staré angličtině znamenající 'usedlost'). Název lze tady volně přeložit jako 'Usedlost lidí od potoků'.

Historie

17. ledna 2020 bylo vyhlášeno na území Dolní, Prostřední a Horní Bečvy Knížectví Velká Bečva, které však nemělo dlouhého trvání a za deset dní byla rozpuštěna. Hned následující den však bývalý kníže Velké Bečvy vyhlásil Rivuletinghamské vévodství. Následující den byly přijaty státní symboly. Území se však zdálo Vévodovi malé a tak jej 2. března rozšířil. Nějaká větší změna nastala 13. března, kdy byla přijata nová vlajka a znak. Rivuletingham si zatím v konfliktech zachoval neutralitu, a to jak v konfliktu Defensivní válka Severoafrické říše, tak v Mikro-menderské válce. Nestraní se však diplomatické podpoře jedné ze stran konfliktu. 14. listopadu 2020 Rivuletingham pozastavil činnost na dobu neurčitou.

Historické mapování

Poprvé byla oblast zmapována v roce 1833 v rámci Císařského povinného otisku mapy stabilního katastru Moravy a Slezska. Z této mapy je čitelné, že se na území nacházely 4 dřevěné domky, ve středu louka, na východě a západě les. Druhá mapa pochází z roku 1913 a ukazuje pouze dva domky (dřevěný a zděný).

Politika a vláda

V Rivuletinghamu sdílí moc vévoda, Rivuletinghamský senát a markýzové. Má-li být vydán nějaký zákon či nařízení, musí jej schválit Vévoda a soud, nehledě na pořadí. Markýzové jsou správci jednotlivých markyzátů, kteří můžou se souhlasem senátu schvalovat zákony pro jednotlivé markyzáty.

Státní správa

Vévoda

Moc v Rivuletinghamu není rozdělena tradičně na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Teoreticky, všechny tyto moci má vévoda. V Ústavě je však deklarován, že na všechny jeho politické činy dohlíží Rivuletinghamský senát. Bývá oslovován 'Vaše milosti (Your grace)'. Titul je dědičný, ale vévoda má právo předat následnictví jakémukoliv občanovi Rivuletinghamu. Mezi vévodovy pravomoci patří:

  • Navrhovat a schvalovat zákony
  • Vydat občanství (i bez souhlasu soudního dvora)
  • Odebrat občanství
  • Reprezentovat Rivuletingham na mezinárodní úrovní (případně poslat náhradu)

Z důvodu malého počtu občanů může vévoda být senátorem, markýzem a může zastávat i jiné funkce.

Rivuletinghamský senát

Rivuletinghamský senát, je instituce, která schvaluje a navrhuje zákony na úrovni makryzátu a vévodství. Senát má nyní, z důvodu malého počtu občanů, jednoho člena. Senátoři jsou voleni většinovým volebním systémem. S každými volbami se vymění 1/3 senátorů, kteří jsou senátory nejdéle.

Makrýz

Markýz je šlechtický titul, v Rivuletinghamu nižší než vévoda a správce markyzátu. Tento titul je dědičný, ale markýz má právo předat následnictví jakémukoliv občanovi.

Zákon a pořádek

V Rivuletinghamu není příliš zákonů. De facto zde platí Princip Neagrese s nějakými upřesněnými, které jsou zmíněny v Ústavě.

Zahraniční vztahy

Rivuletingham byl členem nyní zaniklé Monarchisticko-křesťanské aliance. Při jakémkoliv konfliktu, který je Rivuletinghamu přímo netýká, snaží se zachovat neutralitu, i když se nebrání projevu náklonosti k jedné ze stran konfliktu.

Armáda

V momentální době nemá Rivuletingham žádnou armádu či ozbrojené složky. Vévoda však plánuje založení ozbrojeného oddílu.

Geografie a klima

Území vévodství se nachází na svahu vrchu Bukovina, proto je rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem 33 metrů. Nejvyšší bod Rivuletinghamu, Heap view (606 m n. m.), se nachází na severní hranici. Hlavním městem Rivuletinghamu je Beechbury, ve kterém žijí všichni občané mikronároda a sídlí veškeré státní instituce.

Podnebí

Rivuletingham leží, podle Köppenovy klasifikace podnebí, ve vlhkém kontinentálním podnebí (Dfb). Maximální teploty se pohybují okolo 35°C, nejnižší okolo -16°C. Sníh se nejdéle drží podél jižní hranice.

Hydrologie

Na území se nachází tři potoky, největší Kněhyňka (414 m), opisující jižní hranici, Malá Bukovina (120 m), tekoucí podél východní hranice a Velká Bukovina (214 m) na západě. Vodní toky v současnosti doplácí na dlouhodobé sucho.

Fauna a flora

Rivuletingham je relativně biodiverzní mikronárod. Kromě různých druhů zmyzu zde lze běžně narazit na srnce obecného či zajíce polního. Vzácně zde lze zahlédnout jelena evropského, prase divoké nebo skokana hnědého. Na území Rivuletinghamu rostou rostliny a stromy typické pro střední Evropu, jako je Smrk či Bříza a ovocné stromy.

Ekonomika

Vzhledem k velikosti území, má import velkou převahu nad exportem.

Hrachová plantáž

Zemědělství

V Rivuletinghamu je velmi rozvinuté zemědělství, které funguje na 2,7 hektarech půdy, tedy 55% celkového území Rivuletinghamu. Na většině tohoto území rostou pícniny, které jsou sušeny na seno. Významnou plodinou jsou také brambory či Hrách. V menší míře se pěstuje i jiné ovoce a zelenina, jako jsou švestky, jablka nebo cukety.

Kultura

Rivuletingham se objevil v prvním díle anti-mapping série od Ahojtena, kde získal nezávislost na České republice kterou následně dobyl a navázal s mořskými lidmi spojenectví, čímž se jeho území stalo vodní plochou.