Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Rivuletingham

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Vévodství Rivuletinghamské
Rivuletingham
vlajka Rivuletinghamský
vlajka
znak Rivuletinghamský
znak
Hymna:
Little ode to Rivuletingham
Motto: Omne de rebus (Na všem záleží)
Geografie

RIH v čr.png Umístění Rivuletinghamu v rámci České republiky

Hlavní město: Rivuletingham town
Rozloha: 0,008633 km²
Nejvyšší bod: Heap view (600,6 m n. m.)
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 7 rezidentů / 1 občan
Jazyk: Úřední: Angličtina

Ostatní: Čeština, Valašské nářečí, Lašské nářečí

Náboženství: Bez vyznání
Státní útvar
Vládní forma: Konstituční absolutistická monarchie
Státní zřízení: Monarchie
Vznik: 28. ledna 2020 ()
Mezinárodní identifikace

Rivuletinghamské vévodství, neboli Rivuletinghem, je středoevropský mikronárod nacházející se na Severovýchodní Moravě.

Etymologie

Název lze volně do češtiny přeložit jako "Osada lidí od potoka" a vychází z polohy vévodství, které se nachází mezi dvěma potoky. Název se často zkracuje na "RIH".

Historie

Poprvé byla oblast zmapována v roce 1833 v rámci Císařského povinného otisku mapy stabilního katastru Moravy a Slezska. V této době se zde nacházel již nepůvodní les, v jižnější části pak mýtina plně obklopena tímto lesem. První lidské obydlí zde bylo postaveno na počátku 20. století. Stavení bylo nespálné (zděné) konstrukce a stálo na místě středního Rivuletingham town. O existenci stavení přesvědčuje mapa stabulního katastru z roku 1913. Další budovy zde byly vystavěny v 70. letech 20. století.

Politika a vláda

Rivuletingham je vévodství, kde vládne vévoda, jehož titul je dědičný. Moc tohoto vévody je omezena v Ústavě.

Zákon a pořádek

Základní listinou zákonů je Ústava, která mimo jiné omeuje moc panovníka. FUnkci vrchního soudce vykonává panovník.

Zahraniční vztahy

Rivuletingham prozatím není v žádné alianci či jiné mezinárodní organizaci. Čeká se také na uznání od jiných mikronárodů.

Armáda

V momentální době nemá Rivuletingham žádnou armádu či ozbrojené složky. Vévoda však plánuje založení ozbrojeného oddílu.

Geografie a klima

Území vévodství se nachází na svahu vrchu Bukovina, proto je rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem kolem 30 metrů. Nejvyšší bod Rivuletinghamu, Heap view, se nachází na severní hranici. Rivuletingham leží na pomezí oceánského a kontinentálního klimatu. Díky oceánským vzdušným masám jsou zde mírné zimy a chladnější léta. Sníh se zde drží nejdéle podél jižní hranice, protože zde vrhá stín les z levého břehu Kněhyňky. Na území se nachází dva potoky, nejvodnatější Kněhyňka, opisující jižní hranici a nejdelší Malá Bukovina, tekoucí podél východní hranice. Vodní toky v současnosti doplácí na dlouhodobé sucho.

Ekonomika

Vzhledem k velikosti území, má import velkou převahu nad exportem. Zemědělství probíhá na 4 arech. Na většině této plochy se pěstují brambory, v menší míře pak cukety, hrášek, rajčata, papriky, jahody, švestky a jablka. Švestky a jablka se na území kvasí, v Moravskosleszku pak pálí na líh.