Období neaktivity Vidlákovy republiky

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Je to období počínaje 6. říjnem 2019 až do 15. dubna 2020 a je charakteristické neaktivitou Vidlákovy republiky.

Počátky

Toto období bylo předvídáno od 1. září 2019 kdy aktivita Vidlákovy republiky začala pozvolně klesat. Poslední větší aktivita před tímto období byl Sušický summit konaný 28. září 2019 kam přijel zástupce Vidlákovy republiky Jan Šťastný. Toto období počalo 6. říjnem 2019 kdy se měly konat prezidentské volby. Kvůli problémům a nepotvrzení kandidátů se odložily na další týden. Jenomže odkládání přibývalo a začaly se odkládat i parlamentní volby které měly být 15. října 2019.


Průběh

Počátkem listopadu se stav ještě zhoršil.Prezidentské i parlamentní volby se stále odkládaly naposledy zasedala poslanecká sněmovna před rozpuštěním.Vláda neexistovala. Začala éra bezvládí a jediní kdo zůstali ve vládě byli ministři. 21. listopadu 2019 se stala první větší věc byla sepsána ústava avšak dodnes nebyla schválena. Koncem listopadu noviny oznámili konec redakcí a došlo k neoficiálnímu zániku aktivity Vidlákovy republiky.


Začátkem prosince se většina obyvatel nezajímala o VR a její aktivity jen pár lidí zůstalo aktivních. V prosinci zmizeli i otázky a plány voleb. Ke konci prosince se VR stala de facto anarchií bez zákonů.

1. ledna 2020 se konaly po celé republice oslavy Nového roku a desetiletí což aktivitu ještě snížilo. Občané ignorovali dění ve VR. Měna Vidlácký tolar se stále nezačala tisknout i když se to plánovalo hodně dlouho. Vše ve VR ztrácí hodnotu.Během ledna se žádná aktivita nestala.


V únoru byla sepsána operace resolut, která popisovala postup do budoucna o rozdělení VR. Tato operace čekala na schválení orgánů. 14. února 2020 pravděpodobně začala poslední aktivita VR před zánikem. Mikronacionální olympijské hry ve Státu Gymnázium. Jediný účastník a zároveň jediný aktivní člověk byl Jan Šťastný.Tyto hry 1. března 2020 toto datum bude pravděpodobně i poslední v historii VR před reformou.


Důsledky

Kvůli tomuto období které trvalo 164 dnů byla VR bez vlády a s de facto anarchií. Měla aktivního jen jediného člověka a bez známek dalšího vývoje. Toto období bylo začátkem nového období VR, období kdy mělo dojít k reformě VR a k populačním změnám.Známky tohoto období jsou dodnes patrné v FO Vidlákov.

Výsledek

Dne 18. března 2020 bylo vypsáno referendum o rozpuštění VR. Nakonec se však stalo to že se VR znova oživila. Toto období bylo ukončeno parlamentními volbami 15. dubna 2020. A dne 30. dubna byla sestavena nová vláda.