Formlandské knížectví

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Formlandské knížectví je území rozkládající se v Podkrkonoší. Dělí se na tři správní celky (oblasti) a to oblast Jilemnickou, Brannskou a Mříčenskou.

Formlandské knížectví
Fürstentum Formland (Německy)
Vlajka
Znak
Národní hymnaTulipánová symfonie: Zpěv barev a naděje
území je označeno žlutou čárou
území je označeno žlutou čárou
území je označeno žlutou čárou
Umístění Formlandu na mapě ČR
Jilemnice
čeština
Uznávané jazyky
němčina, polština, maďarština
Češi, Němci, Poláci, Romové, Ukrajinci, Vietnamci
římskokatolické, pravoslavné, Českobratrská církev evangelická, ateismus
Vláda
konstituční monarchie
• kníže
Antal I.
Alexandr Obrovský
knížecí rada
— křesel
6+2
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
27.5.2023
• Držitelů občanství
14


neoficialně 9 100
0
• Celkem
0
• Na osobu
0
česká koruna, formlandská koruna (czk, fok)
Časové pásmo
+1
• Letní čas
+2 (UTC+1)
Předvolba
+420
fp
svatý Antonín
Národní sport
lyžovaní, cyklistika

Historie

Knížectví vzniklo až 27. 5. 2023, když Antal rozhodl vyhlásit nezávislost.

27. 5. je proto označen za státní svátek.

Vláda

Země je konstituční monarchie. Hlavou státu je kníže. Hlavou vlády je kancléř.

Státní politika

Pravomoci knížete

Hlavním představitelem státu a zdrojem výkonné, zákonodárné a soudní moci v Formlandském knížectví je panovník. Ovšem od přijetí zákona o deklaraci práv, která definovala svrchovanost parlamentu, jsou jeho pravomoci omezené . Panovník je ale stále považován za svrchovanou osobu.

Panovník má formálně mnoho pravomocí, včetně práva vybrat za kancléře jakéhokoli Formlandského občana a kdykoliv svolat nebo rozpustit parlament. Přesto v souladu se zvykovým právem panovník pověřuje sestavením kabinetu předsedu strany s největším zastoupením v dolní komoře parlamentu a parlament rozpouští na doporučení kancléře . Panovník má také právo odmítnout udělit knížecí souhlas se zákonem ačkoli tato skutečnost je v moderní historii nepravděpodobná. Další práva jako jmenování ministrů nebo vyhlášení války jsou realizována kancléřem a vládou s následným formálním souhlasem panovníka.

V současnosti jsou práva panovníka spíše ceremoniální. Přesto má panovník tři základní práva – právo být konzultován, doporučit a varovat. Důsledkem této skutečnosti jsou pravidelné schůzky kancléře s panovníkem, konané jednou za týden. Panovník je také stále vrchním velitelem ozbrojených sil, jemuž příslušníci vojska přísahají věrnost. V případě, že se knížecí stolec uvolní, volí nástupce Panská rada

Pravomoci kancléře

Kancléř je hlavou vlády. Zodpovídá za většinu chodů v zemi. Vláda musí dostat souhlas od panovníka k vykonání činosti( podpisu smlouvy a vytváření nových zákonů)

Zahraniční politika

Formlandské knížectví je od 1.10. 2023 členem Ligy Vzájemné Bezpečnosti.

Formlandské knížectví uzavřelo dne 25.8.2023 smlovu s Federací severních okresů o společné spolupráci.

Ekonomika

Zemědělství

nalezneme zde velké množství polí.

Průmysl

na území se nachází 2 státní podniky a to Cutisin a Technolen.

Administrativní dělení

Správní jednotky tohoto území se označují jako oblasti. Území je rozděleno na tři hlavní části: Jilemnickou, Brannskou a Mříčenskou oblast. Z těchto oblastí je pouze Jilemnická oblast přímo pod správou knížete, zatímco ostatní oblasti jsou řízeny guvernéry. Guvernér je jmenován knížetem a zastává svou funkci až do doby, než rezignuje, bude odvolán nebo do doby kdy už není schopen vykonávat fungci.

území Formlandského knížectví rozděleno na oblasti

Jilemnická oblast

Vlajka Jilemnické oblasti
Jilemnický zámek (sídlo knížete)

největší ze všech oblastí. Nachází se zde hlavní město Jilemnice, které je zároveň administrativním sídlem této oblasti. Nachází se zde i oba státní podniky, proto se jedná o hlavní ekonomickou oblast.

Nachází se zde také dvě panství a to Hrabačovské hrabství a Javorek. Tyto dvě panství jsou pod správou svých pánů, území je však považováno za součást oblasti.

Brannská oblast

Vlajka Brannské oblasti
Hrobka v Horní Branné

Brannská oblast představuje největší ze tří částí Formlandského království. Toto rozlehlé území zahrnuje významná místa jako je Valteřice (technicky součást Horní Branné), Horní Branná a Dolní Branná. Hlavním sídlem guvernéra Brannské oblasti je majestátní Hornobrannský zámek. Na území této oblasti se nachází třeba i známá hrobka rodiny Harrachů. Horní Branná je samostatné panství, které je pod správou guvernéra a svobodného pána z Horní Branné.

Mříčenská oblast

vlajka Mříčenské oblasti
skokanský můstek ve Mříčné (1925)

Sídlem této oblasti je Mříčná. Na území této oblasti se nachází skokanský můstek, který složí k národnímu šampionátu. Peřimov je součástí Peřimovského panství, které je součástí oblasti.

Sport

Mezi národní sporty patří cyklistika a lyžování. Dále se zde provozuje i Fotbalová liga

Ozbrojené síly

Formlandské ozbrojené síly v současné době disponují 2 vzduchovkami a 3 airsoftovými zbraněmi. vrchním velitelem je kníže.