Devátá C

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Socialistická republika 9.C je stát na území školy ZŠ Sušice Lerchova. Vznik státu se datuje k 1.11.2021. Její ústavu tvoří 111 zákonů a 8 souborů zákonů (ústava socialistické republiky 9.C)

Socialistická Republika 9.C
SR.9C
Vlajka
Znak
MottoKupředu levá zpátky ani krok
Národní hymnahymna socialistické republiky 9.C
území vlastněno na školním patře
Třída 9.C ZŠ Sušice Lerchova
Čeština
Češi
Vláda
rovnocená vláda demokratickosocialistický stát
Vojtěch Pojar
Martin Havelka
Jiří Potužák
Vznik
• podpis petice
Říjen.2021
• Vyhlášení nezávislosti po podepsání petice
1.11.2021
• Nárokované
Cvičné Kuchyně přízemí na Pavilonu B 2 patro školy
• Kontrolované
Třída 9.C a Záchody na Pavilonů B 2 patře Školy ZŠ Lerchova Sušice, Šatna 9.C v druhém pavilonu přízemí
• Držitelů občanství
Počet občanů 29
Česká Koruna ()
Národní sport
Florbal
Národní zvíře
Krokodýl

Historie

Před vytvořením státu

1.září 2020 vznikla třída 6.C (dnes 9.C). Na začátku října byl vznesen požadavek na vytvoření svobodných voleb od Martina Totha. Tak se Společně s Martinem Havelkou rozhodly podat ve třídě petici.

Petice dopadla úspěchem a bylo rozhodnuto že vznikne 1.11.2021 stát 7.C (dnes 9.C) a svobodné volby.

První volby Vlády

V datum vzniku státu (1.11.2021) měl mít rovnou svoji ústavu,Zástupce Presidenta a volby. Ve volbách vyhrál Tomáš Kadera pozdější zakladatel DS7. Po prvních volbách měla tak Republika 7.C (dnes 9.C)

Prvního Presidenta a převládalo Demokratické zřízení. Vláda zatím čekala na 3 člena který měl vzejít z voleb zastupitele třídy. Ve volbách vyhrála strana VSS7 a zastupitelem třídy se stal předseda strana Martin Toth.

A tak Vznikla vláda s převažujícím socialistickým zřízením. Od 3.12.2021 se stát Nazývá Socialistická republika 7.C ( postupen ročníků zvětšované číslo na 8 a dnes 9).

Nová éra presidentů

Ze začátkem osmého ročníku se i při prvních volbách změnila hlava státu na Vojtěcha Pojara také ze socialistické strany. Vláda jedné strany však nezačala a stále se držely demokratické volby.

Změna přišla až po vyhrocených presidentských volbách 13.2.2023. Kdy se ujala na presidentský post první presidentka Eliška Maroušková. A tak po velikém vítězství ve volbách zástupce třídy

Se na pátém sjezdu vlády SR.8.C (dnes 9.C) byly rozpuštěny všechny strany a vznikl stát s jednou stranou a to socialistickou. Volby o zástupce třídy však zůstali ale volí se pouze kandidáti.

Vznik Ministerstev a nový věk

Další program vlády byl vznik tří ministerstev Ministerstva obrany, Ministerstva tuzemských věcí a Ministerstva zahraničí. Na začátku devátého ročníku bylo jako zaměření vlády na nadcházející školní rok.

Rozšířit vlastenectví a hrdost na jejich stát na jeho územích.

Vláda

Vládní systém

Vládní systém SR.9.C se skládá ze tří členů vlády a tří ministrů:

President:

President je člen vlády před zrušením stran byl rozhodovací politik v ideologii státu měl totiž automatickou většinu (př: President = demokracie Zástupce Presidenta = komunismus

Zastupitel třídy = monarchista stát = demokracie), ale v momentální chvíli má stejnou pravomoc jako zbytek vlády a to je hlasování zákonů navrhování zákonů a nebo celé nové ústavy.

Zástupce presidenta

Zástupce presidenta je jakožto člen vlády na stejné příčce. Současný zástupce presidenta Martin Havelka je ve své funkci jako zakladatel státu a první ústavy doživotně. Mám jednu s vyšších pravomocí v representaci státu (majitel všech věcí a složky národa, hlavní sklad, nachází se u něho státní majetek a finance) řídí defakto stát skoro sám.

Zástupce třídy

Zástupce třídy má jako poslední člen vlády podobné pravomoce jako president má pouze jednu výhodu a to že může navrhovat ministry se zástupcem presidenta.

Ministr obrany

Ministr obrany má na starosti armádu a určuje její hodnosti a velitele. Jako ostatní ministři nemá možnost hlasovat o všech nových zákonech ale jen o některých který vymezuje ústava na každého ministra jinak. Odvolán může být kdykoliv a stát se ním může kdokoliv koho si vybere vláda a to také platí u všech ministrů.

Ministr tuzemských věcí:

Ministr tuzemských věcí má na starosti všechny události na poli domácího dění (akce, soutěže a atd.)

Ministr zahraničí:

Ministr zahraniční má na starosti mezinárodní smlouvy a vztah s ostatními národy.

Volební systém

Všeobecné pravidla voleb:

Tyto pravidla platí pro všechny volby v našem státě:

  • 1.volby jsou stanoveny zákoníkem
  • 2.kandidáti jsou voleni přímou volbou

Volby presidenta:

Volby presidenta probíhají vždy před volbami zástupce třídy a jsou věch všichni kdo jsou kandidáti

Volby zástupce třídy:

Na zástupce třídy kandidují pouze ti, co v minulých volbách dosáhly přes 5%

Získávání ministerských postů:

Ministrem se jakéhokoli ministerstva může stát jakýkoli občan, kterého si vybere zástupce třídy a zástupce presidenta. Ty poté přednesou návrhy presidentovi a ten rozhodne kdo se stane premiérem.

Premiér končí ve funkci pouze tehdy kdy ho odvolají zástupce třídy a zástupce presidenta. Ministr nemůže být zvolen násilím jen pokud chce kandidovat na post ministra. takže ministři jsou voleni nepřímou volbou