Dějiny Československé federace

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Československo vzniklo dne 28. října 1918 a existovalo až do 31. prosince 1992. Bylo obnoveno jakožto Československá socialistická konfederativní republika 11. listopadu 2014 podepsáním Smlouvy o vzniku ČSSKR prozatímním presidentem SSSR. Prozatímním presidentem ČSSKR byl vybrán Tomats Kracík-den. Prozatímním presidentem ČSR byl vybrán Karl Friedrich. ČSSKR byla součástí PSM. Dne 10. ledna 2015 vstoupila MSSR do ČSSKR a 11. ledna 2015 byla vyhlášena Československá federace.

Obnova Československého státu

Sovětský svaz chtěl uspokojit své mocenské choutky a proto vyhlásil 11. listopadu 2014 Československou konfederativní socialistickou republiku. Byli vybráni loutkoví představitelé státu - presidentem konfederace se stal Tomáš Kracík. Do rozpadu SSSR však konfederace existovala jen na papíře.

Zánik konfederace a pád socialismu

Dne 9. ledna 2015 byl zahájen proces rozpadu SSSR. Instituce SSSR se přepracovávaly pro Československo, stejně tak sovětské rubly začaly platit na území konfederace. 10. ledna 2015 Moravská socialistická republika vstoupila do konfederace. O několik hodin později abdikoval president Kracík ve prospěch dnešního presidenta Vavrušky. O půlnoci konfederace zanikla a vznikla Československá federace. Byla přijata nová ústava, která již neobsahovala zmínky o socialistickém zřízení. Komunistická strana však de facto zemi vládla až do doby, než abdikoval bývalý sovětský president a po jeho rozpadu moravský president Šťasten.

Československá federace

Po abdikaci moravského presidenta Šťastena v zemi začal fungovat bezpartijní systém. Ten fungoval až do té doby, než se před volbami zformovali první politické strany a hnutí. Byla to především Komunistická strana Československé federace, Liberální strana a Bobanistické hnutí. Poté se 31. ledna a 1. února konaly volby, nicméně bez výsledku, protože jejich výsledek napadl president Vavruška. Začala se sestavovat úřednická vláda. V březnu se konaly slíbené volby. Presidentem federace se po nich stal Bratslav Šťasten a premiérem se za Komunistickou stranu Československé federace stal Tomáš Kracík. Jeho vláda vládla zemi až do konce dubna 2015, kdy byla vláda za propojení s Coronskem rozpuštěna. Nová vláda sestavena až do konce existence ČSF nebyla. Dne 9. května se země změnila v ČSSF.