Caglarština

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Caglarština
Počet mluvčích není znám
Postavení
Regulátor není stanoven
Úřední jazyk není úředním
Kódy
CSO 3343-1 není
CSO 3343-2 není

Caglaština (caglarsky Caglarsel) je jazyk, kterým hovoří národ Caglarů v dnešním Všebořickém emirátu. Řadí se, spolu se všebořičtinou, do rodiny caglarských jazyků. Dnešní všebořičtina vznikla z caglarštiny, která je tedy starším a čistším jazykem. Caglarština má minimum cizích přejatých slov, a to platí i pro obecně přijímané mezinárodní termíny.

Caglarský jazyk má jen dva pády, nominativ a akuzativ, veškeré jiné gramatické ohýbání sloves se děje pomocí přípon a předpon s určeným významem, které lze používat i samostatně.

Gramatika

Osobní zájmena

1. pád

Osoba Singulár Duál Plurál
1. Eli Lim Len
2. Ti Ha Ten
3. Je Jiv Jon

4. pád

Osoba Singulár Duál Plurál
1. Mek Lij Lej
2. Tij Haj Tek
3. Jek Jik Jok

+ neurčité zájmeno az

Slovesa

Vennen - vědět

Osoba Sg. Du. + Pl.
1. Vennem Vennenem
2. Vennek/Vennec Vennetes
3. Vennedt Vennedez

Zápor

Chceme-li vytvořit záporné sloveso, přidáme před něj zápor -nä. Např. nä vennem, nä evlenem

Ukázkový text

Báseň caglarského národního básníka H. Rubüfoce

Valjan ckepet mej cod
Nä vennem, nä vennem,
gun tig kucen menelem,
na valjan ckepet mej cod,
fu tin delen menelod.