Česko-Moravská unie

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Česko-Moravská unie
Zkratka ČMU
Vznik 23. březen 2014
Členové Gesensko
Lepsko
Kancléř Úřad není obsazen
Hlavní orgán Rada států ČMU

Česko-Moravská unie, zkráceně ČMU je unie která spojuje mikronárody na území České a Slovenské republiky. Unie byla založena 10. prosince 2022 jako mezinárodní organizace. Posláním organizace je podpora prosperita, rozvoj a hlavně zaštiťování malých mikronárodů do velké unie která je schopna se rovnat velkým hráčům.

ČLÁNEK- Bezpečnost

1/a

Všechny státy které jsou v této unii se navzájem uznávají za svrchované státy.

1/b

Všechny státy unie uznávají hranice jednotlivých států v této unie

1/ c

Státy unie se vzájemně nesmí napadnout

1/d

Když bude napadat který koliv stát unie berese to jako útok na celou unii. Všechny státy mají povinost obnovit řád pořádek na území Česko-moravské unie vší silou

1/c

Článek- bezpečnost 1/d se dá využit i při občanské válce či nepokojích v jednotlivých zemích unie

ČLÁNEK-Rada, představenstvo ,moc soudní a zákony

-KANCLÉŘ-

1/a

Nejvyšší představitel je Kancléř který je vždy prezident ze zakládajícího státu unie (Federální republika Gesensko), Kancléř nemůže být zvolen ani odvolán, může být pouze nahrazen jiným prezidentem který byl zvolen v FrG.

1/b

Pravomoce kancléře

  1. Kancléř nemůže rozpustit radu ČMU ani samotnou unii
  2. Kancléř může vyhlásit válečný stav či stav ohrožení ale pouze v situaci kdy stát je napaden nebo když se nadpoloviční větčina rady shodla že unie je v ohrožení
  3. Kancléř má také pravomoce soudce a kontrolního úřadu

1/c

Kancléř má být především diplomat který má usměrňovat chod unie a který vystupuje na venek jako představitel unie. Kancléř je také pověřen být nejvyším soudcem a kontrolním orgánem.

-RADA, PŘEDSTAVENATVO-

2/a

Rada států ČMU je tvořena nejvyššími představiteli jednotlivých států kteří mají pravomoce poslance.

2/b

Rada usedává vždy když členové unie ji svolají (s potřebným důvodem)

2/c

Úkol rady je:

  1. udržení bezpečnosti a pořádku v uniI
  2. Tvoření společné zahraniční diplomacie
  3. Ekonomická a vojenská pomoc

2/d

Pravomoci rady a zákony

  1. Pravomoci rady jsou příjmání nových členů, aby byl nový člen přijat musí být schválen všemi státy unie. Vylučování členů, aby člen byl vyloučen musí všechny státy kromě daného hlasovat pro vyhození. Stát který byl vyloučen z unie má právo se odvolat na soud tedy kancléře který podle Gesenské ústavy musí podle svého svédomí a vědomí rozsoudit spravedlivě. (F.r.G a Lepske císařství nemůžou být vyloučeny)
  2. Rada může dávat pouze vyhlášky, tedy stát sám může uznat za vhodné jestli příjmout vyhlášku či nikoliv. Nařízení může být použito pouze když je unii ve stavu válečném. Pokuď je použito za jiné situace je to věc nelegální a všichni kteří nařízení schválí či potvrdí jsou automaticky trestáni a souzeni u soudu Gesenského a unijního. Nařízení se nemůže vztahovat na odevzdání či nabytí území, nemůže se vztahovat na volbu či odvolání představitelů země.
  3. Zákony dané země jsou podřadné, nařízení má vždy vyšší hodnotu kromě vypsaných ve ČLÁNEK-Rada, představenstvo ,moc soudní a zákony, rada 2/d , 2.
  4. Členové unie mají pravomoc z uniie odejít, ale před tím než to udělají musí svolat radu ČMU kde jim to to zdělí.

Členové unie

Federální republika Gesensko

Lepské císařství.

Vlajka Česko-Moravské unie. Modrá znamená svobodu, červená vítezství, bilá demokracie,žlutá neutralita a znak Přemyslovců jako pocta našich králů.

PopuIace unie

V unii dohromady žije 31 obyvateI-17 Lepčanů a 14Gesenci.

Vojáci unie

Spojené síIy čIenů unie se aktuáIně skIádají z 8 aktivních vojáků a z 5 vojáků v rezervě - z toho jsou 4 aktivní vojáci a 5 rezervních vojáků Lepčané a zbyIé síIy čítající 1 aktivního vojáka a 3 rezervní vojáky jsou Gesenci.