Vláda Moravskoslezské republiky

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vláda Moravskoslezské republiky je nejvyšším orgánem výkonné moci v Moravskoslezsku. Její postavení vymezuje Ústava Moravskoslezské republiky.

Vymezení v Ústavě

O vládě pojednává hlava pátá Ústavy v článcích 84 až 98. Vláda se skládá z předsedy, místopředsedů a ministrů. Je odpovědna Sněmu Moravskoslezské republiky.

Jmenování vlády

Nejprve prezident Moravskoslezské republiky jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh pak další členy vlády a pověří je řízením ministerstev. Předseda vlády je pak do 15 dní povinen požádat Sněm o vyslovení důvěry vládě. Pokud Sněm důvěru vládě nevysloví, prezident vládu odvolá. Pokud Sněm odmítne třikrát po sobě vyslovit vládě důvěru, prezident Sněm rozpustí.

Vyslovení důvěry a nedůvěry vládě

Vláda může kdykoli požádat Sněm o vyslovení důvěry. Vláda musí o vyslovení důvěry požádat vždy po svém jmenování. Sněm vysloví důvěru vládě, jestliže hlasuje pro nadpoloviční většina přítomných poslanců.

Návrh na hlasování o vyslovení nedůvěry vládě může podat předsedovi Sněmu nejméně 10 poslanců. Pro vyslovení nedůvěry platí stejná pravidla jako pro hlasování o vyslovení důvěry, pro vyslovení nedůvěry je tedy třeba nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Pokud Sněm vysloví vládě nedůvěru, prezident vládu odvolá.