Uživatel:AtomCZ/Lajna/Sjednocená nacionalistická strana Lajny

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Sjednocená nacionalistická strana Lajny
Datum založení: 2015
Sídlo: Lajnský stát
Ideologie: nacionalismus, konzervatismus, národní socialismus
Politická pozice: pravice
Stranické noviny: Hlas Lajny
Slogan: Vše pro Lajnu!

Sjednocená nacionalistická strana Lajny je krajně pravicová politická strana v Lajnském státě a současně bývalou vedoucí a nejsilnější stranou. Strana byla založena v roce 2015 a byla státem formálně rozpuštěna 21. prosince téhož roku. Navzdory tomu se někteří členové strany pokouší o její obnovu a fungují některé její organisace, například OLM.

SNSL představuje sjednocenou stranu z nejrůznějších lajnských národně zaměřených hnutí a skládá se od demokratických a umírněných vlastenců až po krajně pravicové extremisty.

Politika strany je tedy spíše pravicová. Jejími hlavními rysy jsou křesťanský a nacionalistický konzervatismus, silné vlastenectví, národně zaměřený socialismus, netolerance k nepřizpůsobivosti.

Mezi cíle strany patří například zvýšení míry lajnisace země a jejich obyvatel, nahrazení českých jmen jejími lajnskými ekvivalenty, zvýšení významnosti křesťanské a lajnské kultury a kulturního dědictví, zavedení pracovní povinnosti, povinné vojenské služby, zvýšení důchodů, platů státních zaměstnanců, znárodnění důležitých podniků, atd.

Členem SNSL se může stát kterýkoliv Lajnec, který dosáhl věku 16 let.

Mládežnickou organisací je Organisace lajnské mládeže, jejímž členem může být kterýkoliv člověk hlásící se k lajnské národnosti, který dosáhl věku 13 let. Členství je považováno za výsadu a zároveň je bráno jako předstupeň ke členství v SNSL.

Politika SNSL je také příznivě nakloněna německé menšině, cílem strany je spojenectví lajnské menšiny s německou, proti české. To by možná znamenalo změnu názvu státu a uznání němčiny coby dalšího oficiálního jazyka. Uvažuje se o názvu Lajnský stát - Sudety (lajnsky Lajnskej stat - Sudetenland).

Zrušení

Strana byla koncem roku 2015 státem formálně rozpuštěna. S tím však nesouhlasí velká část jejich členů, především pak těch radikálních. Ti se proto snaží o její obnovu. Nelze tedy vyloučit, že se SNSL zúčastní příštích voleb.