Symboly Zelenozemska

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V Zelenozemském málgartství národní symboly je vlajka, znak a hymna. Také používány další, méně oficiální symboly. Některé z nich reprezentují nějaké elementy smyšleného Zelenozemska.

Vlajky

Statní vlajka

↑
Poměr stran: 7:5

Statní vlajkou je takzvaný "Kříž" (Hrisumt), který je hlavním symbolem Zelenozemců.

Navzdory tomu že skandinávský kříž obvykle znamená křesťanskou víru, v Zelenozemsku tato forma nemá nic společného s náboženstvím, a více ukazuje možnost umístit barvy v libovolném pořadí nebo ukazuje typickou zelenozemskou krajinu (lesy a dvě řeky). V roce 2016 (když vlajka nebyla státním symbolem) byl učiněn pokus změnit kříž na trikolóru, který nebyl uspešný.

Barvy

Standard Zelený Žlutý Modrý
VẽrdɩTONE 2018 Vẽrdɩlandiɩa Arum Rummala
RGB 0-102-87 217-206-108 92-84-153
Hex #006657 #d9ce6c #5c5499
  • Modrý: Řeky a nebe; Klid a pravidelnost.
  • Žlutý: Pšeničné pole a písečné břehy řek; Radost, štěstí a spravedlnost.
  • Zelený: Lesy a louky; Život, harmonie, spojení s přírodou.

Poměr stran a standardy rozměrů

Poměr stran vlajky — 7:5 — byl vybrán, aby délka vlajky nebyla příliš dlouhou nebo příliš krátkou. Takový poměr je v celem neobyčejný. Kromě Zelenozemska ho použiva pouze Albánsko.

Neformální rozměry pro výrobu: vlaječka (21x15 sm), velmi malý (35x25 sm), maly (70x50 sm), střední (105x75 sm), standardní (140x100 sm) a velký (210x150 sm).

Galerie

Válečná vlajka

↑
Poměr stran: 2:1

Na rozdíl od statní, válečná vlajka má více historie. Je to najprvý a kdysi najhlavnější symbol Zelenozemska, vytvořený dávno předtím, než se objevilo tato jméno. V smyšleným Zelenozemske, červeno-černo-modrá trikolóra patříla k "Národní republice spojených zemí" (Inminỹɩ Respublika Unitẽrỹɩ Landilor, IRUL), ze které začala se historie fiktivního národa v roce 2012.

Po vytvoření Hrisumta (který, mimochodem, byl zamýšlen pouze pro Vladislávii ale rozšířil se přesně v fiktivním světě) autorita trikolóry klesla. Poněvadž význam vlajky je stále důležitý, ona se používá pro armády. Po vytvoření Zelenozemska jak mikronároda, trikolóra Spojených Zemí i stala válečnou vlajkou.

Barvy

Standard Červený Černý Modrý
RGB 237-28-46 34-31-31 0-137-206
  • Červený: "Jsme připraveni bojovat, zemřít..."
  • Černý: "...a obětavě pracovat..."
  • Modrý: "...za mírné modré nebe a svobodu našich zemí..."

Znaky

Statní znak

Znak Zelenozemska.svg

Znak Zelenozemska je zelený štít z modrým a žlutým orámováním, obrazem lišáka v středu kompozicí a pěticípou hvězdou nad ním.

Etnické znaky

Etnické znaky mohou být použity jak symboly seliturů a jejich národních většin.

Galerie

Hymny

"Arumiɩ Rem"

Arumiɩ Rem
Zlatá Hvězda
Hymna ZelenozemskoVlajka Zelenozemska.svg Zelenozemsko
Slova G. Hãkiut, 2016-2018
Hudba Alfons X. Kastilský, 1221-1284
Přijata 2016 (ve Vladislávii)

Arumiɩ Rem

první instrumentální verze

Problémy s přehráváním? Nápověda.

Zlatá Hvězda (zel. Arumiɩ Rem) je hlavní hymna Zelenozemska. Napsaná v zelenozemštine bez možnosti a záměru stvořeni lyrického překladu.

Tato píseň je, bohužel, autobiografická.

V tomto okamžiku existuje refrén a pouze jeden verš, ale plánováno stvořit jěště dva.

Text

Originál Překlad
Zati neviɩ suntẽlarɩ oranẽnɩ an slorỹɩ slaft und kvorgiɩ kliftɩat,
Fanak und vulpirɩ sẽ intẽlenɩ: irgỹn taɩn vetẽštɩ in fie landɩat,
Varu naorenɩ friehatuar, varu dorisẽnɩ alle korigat,
Zatarẽnɩ irgỹn zargiɩ hevaht, karẽ korlanɩ veufuhtiɩ suflurɩat.
-----
Zu bɩortanɩ an Vẽrdɩlandiɩ Carã und arumiɩ rem rãunɩ in melinɩ,
Krefmaliɩ ortit aleotɩat foritẽnɩ in marỹɩ korful Bogemiɩ,
Le norẽ und forɩ allegezaht vẽrdiɩ bukur gimafla zarfoīnɩ?..

Nɩoritalỹɩ, nɩotẽrgitỹɩ marỹɩ arumiɩ rem livecɩ in hartɩat,
Tu ogara irgỹn feniɩ reul nɩo vetẽštɩ kreastɩat orɩ čergenɩat,
Liveštɩ sẽ arit, troruar, glemaur, vetẽlimt kengit in vẽrdiɩ gɩedat,
Und Verdul isfire salɩvarẽštɩ giranɩat dẽ Čehat und dẽ Vẽrdɩlandɩat!
Když nové svítání zaoranžovilo starý most a pevnostní břehy,
Fenek a lišak zrozuměli: v těchto krajinách bude jejich domov,
Kde svoboda se narodila, a kde všechny cesty setkali se,
Skončilo jejich peklo, které nechalo zraněné duše.
-----
Tak narodil se Zelenozemský Stát, a zlatá hvězda vzlétla v modrost,
Ztuhlý složené křídla roztáhnouli se v slavném Bohemském městě,
Zda od nyní a navždy smaragdové štěstí se převzalo?

Jedinečná, nepřemožitelná a slavná zlatá hvězda žije v srdcích,
Aby zastavit její jasný paprsek nejsou žádný mraky a bouřky,
Budou žít slovo, myšlenka, hrdost, zpívaný v smaragdových písních,
A Věrdul jistě zachrání narody Čechů a Zelenozemců!

"Vokul Vẽrdɩlandielor"

Vokul Vẽrdɩlandielor
Hlas Zelenozemska
Hymna ZelenozemskoVlajka Zelenozemska.svg Zelenozemsko
Hudba neznámý
(možná švedská lidová hudba)

Vokul Vẽrdɩlandielor

Problémy s přehráváním? Nápověda.

Hlas Zelenozemska (zel. Vokul Vẽrdɩlandielor) je etnická hymna Zelenozemců, která ale se použiva poměrně zřídka.

"Hlas" je prostoduchá středověká melodie, která nemá žadnýho textu.

Jiné symboly

Znaky vojenského letectva