Stát Alaric

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Cechovní stát Alaric
Vlajka
Znak
MottoS kovošrotem na věčné časy a nikdy jinak
Miškovická Marka
čeština, angličtina
Uznávané jazyky
němčina, ruština
římský katolicismus
Alarici
Vláda
cechovní stát
• Předseda kartelů
David Petronius Vavruška
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
19. září 2014
Corona
Časové pásmo
SEČ
Svatý Petronius
Předcházející
Nástupnické
Česká republika
Coronsko
Alarická propaganda

Alaric, oficiálně Cechovní stát Alaric byl mikronárod vyhlášený na území pražské čtvrti Miškovice. V na sklonku svého bytí si Alaric nárokoval obec, kde byla nezávislost vyhlášena a byt na pražském Újezdě, který byl anektován 23. září 2014.

Cechovní stát Alaric byl jedním ze čtyř států, které tvoří Coronskou konfederaci.

Alaric byl založen na základě demokratického referenda, jehož průběh byl zdokumentován a poskytnut veřejnosti prostřednictvím služby YouTube.

Státní zřízení Cechovního státu

Alaric byl, co se státního zřízení týče, cechovní stát (nové státní zřízení, které bylo definováno a uplatněno zakladatelem Alaricu, Davidem Petroniem Vavruškou). To jej činí jediným státem svého druhu na světě.

Organizace

Cechovní stát byl založen na tvorbě cechů. Každý cech měl svého cechmistra, který byl zároveň vůdcem členů cechu, reprezentantem cechu v Kartelní radě a administrátorem své cechovní marky (územní jednotka). Cechy byly takto sdruženy do jednoho státního celku pod vládou Kartelní rady.

Cechy

V každém cechu byla sdružována skupina obyvatel, žijících ve stejné oblasti. Každý cech měl za úkol specializovat práci svých členů na jeden obor, kterému se budou jeho členové věnovat. Každý cech má vlastní zákony i ekonomiku. Občané tak neplatí daně, protože neexistuje celostátní orgán, který by je potřeboval vybírat. Občané pouze platí příspěvky do pokladny svého cechu, což je v jejich zájmu, protože slouží k placení potřeb cechu, kterého jsou členy (pořídí se za ně věci pro usnadnění práce a větší komfort členů).

Kartelní rada

Každý cech je svým cechmistrem zastoupen v Kartelní radě, kde cechmistři rozhodují o otázkách celostátní důležitosti. Rozhoduje se o nich konsensuálně. Pokud není některý návrh přijat, jednotlivé cechy mohou, na základě společné domluvy,vytvořit koalici, při které budou svůj společný zájem provozovat na cechovní úrovni. Kartelní radě předsedá předseda kartelů - Jeden z cechmistrů, který je zvolen většinou Kartelní rady - a ten rovněž plní funkci hlavy státu. V Kartelní radě působí jako cechmistr zastupující svou cechovní marku. Nicméně není figurkou, jako prezident parlamentní republiky. Má právo po dostačujícím zdůvodnění vyměnit cechmistra určitého cechu za jiného člena toho cechu. Rovněž má právo zakládat cechy nové, rozhodovat o chodu státu v mezinárodní politice, podepisovat oficiální dokumenty, či udělovat občanství.

Cechovní marky

Každý cech existuje na určitém území, které patří cechovnímu státu. Každá cechovní marka má vlastní zákony, které platí pouze v ní. Tyto zákony jsou navrhovány a schvalovány členy cechů.

Geografie

Mapa Alaricu

V současnosti se Cechovní stát Alaric skládá z:

  • Miškovická marka – Historická část státu. Sídlí zde Kartelní rada, Kartelní garda, Alarický poštovní cech (státní zpravodajská organizace) a Cech konstruktérů (hlavní představitel alarické vzdělanosti, zabývá se uplatňování znalostí techniky, fyziky a chemie v projektech státních zájmů), jehož cechmistrem je David Petronius Vavruška, předseda kartelů.
  • Újezdská marka – Marka, která se nachází v centru Prahy. Sídlí zde Cech kultury a umění, který vede cechmistryně Matylda Štancelová.

Ekonomika

Měna a ekonomická situace

Momentálně jsou cechy v rámci mezí prosperující. Většina ekonimické síly je soustředěna v Miškovcké marce. Platidlem Cechovního státu Alaric byla cechovní marka (platidlo, nikoliv území). Po přistoupení ke Coronské konfederaci zavedl Kartelní palác opatření pro přijetí Corony jakožto hlavního platidla na celém území Alaricu.

Zahraniční obchod

Zahraniční obchod probíhá v Coronách (obchod se zeměmi Coronou platící), v korunách českých (obchod se sousedící Českou republikou) a v amerických dollarech (dálkový obchod s ostatními státy).

Hlavním vývozním artiklem Alaricu je kovošrot. Z jeho exportu pochází velké množství kapitálu v alarické státní kase. Alaric je rovněž velkým producentem dřeva, fujar/píšťal a nábytku vší kvality.

Pokud jde o dovoz, do Alaricu se dováží především plasty na výrobu fujar a potraviny.

Vojenství

Pozemní ozbrojené síly

Alarické pozemní vojsko je tvořeno lehkými, mobilními oddíly.

Pěší prapor "Bastion" Prapor lehkých pěšáků mající na starosti mobilní velitelství.
Cyklostřelecký prapor "Antracit" Prapor střelců na bicyklech.
Kartelní garda Elitní skupina ochránců Kartelního paláce. Vlastní to nejmodernější vybavení.
Experimentální prapor "Vladař" Prapor testující zbraně vyvinuté Machiavelliho institutem vojenství

(pozn. Výše uvedené informace zahrnují ideální stavy alarických ozbrojených sil. Skutečné stavy nelze uvést z důvodu vojenského utajení.)

Trénink pozemního vojska

Cechovní stát Alaric pořádá občasná vojenská cvičení pěšáků a cyklostřelců, kde se většinou testuje technika a výzbroj. Pro střelecká cvičení má Alaric svůj vlastní model střelecké figuríny "Typ Wolfgang".

Letectvo a námořnictvo

Ačkoliv Cechovní stát Alaric nevlastní letiště ani přístav, horlivě se připravuje na chvíli, kdy jich dosáhne.

V letecké oblasti Alaric experimentuje hydroaerickou raketovou technologií. Spekuluje se rovněž o tom, že Machiavelliho institut vojenství vyvíjí špionážní drony.

Pokud jde o námořní ambice Alaricu, jsou zprávy o tom, že Alaric trénuje posádku své první lodi z tajné základny na Slovensku.

Machievelliho institut vojenství

Machiavelliho institut vojenství byla vládní organizace Alaricu, která se zabývala výrobou zbraní a zajišťováním obranyschopnosti státu. Institut byl také zodpovědný za organizaci vojenských cvičení a přehlídek. K jeho založení došlo 14. dubna 2015 a fungoval až do zániku Alaricu[neověřeno]. Pojmenován byl po italském filozofovi a vojenském teoretikovi Niccolò Machiavellim. Institut sídlil v Miškovické marce a jeho ředitelem byl předseda kartelů David Vavruška. Mezi zbraně vyvíjené Machiavelliho institutem byly zbraně kinetického charakteru fungující na bázi čistého vzduchu, výsledky činnosti institutu v této oblasti však nejsou známé.

Kultura

V Cechovním státu Alaric najdete rušný kulturní život. Jen v Miškovické marce se nachází mnoho uměleckých děl, jak grafických, tak literárních. Zároveň se s kulturou pojí jedno světové prvenství Alaricu. Nachází se zde jediná alternativní fujaristická akademie s filosofickým výkladem fujary na světě (aspoň podle toho, co víme), Alarická kartelní fujaristická akademie, která je klenotem mikronacionálního vzdělání v této oblasti.

Externí odkazy