Priority nového Československa

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Priority nového Československa vznikaly kvůli jasnému definování politiky nově obnoveného Československa. Schvalovány byly prozatímní vládou Československé republiky v březnu 2018. Veškeré priority se staly součástí nové Ústavy ČSR. (Ta je doplněna fakticky pouze o úvodní slovo a pár drobností, jinak se jedná o tyto priority.)

Zahraniční politika

  • Vybudování dobrých vztahů se všemi státy UMSE, především Státem Gymnázium a Radoslávií
  • Kdykoliv se nějaký mikrostát stane členem UMSE, ČSR je povinna ho uznat jako svrchovaný stát a odstoupit požadované území
  • Ve volbách v ČSR smějí hlasovat i všichni občané jakéhokoliv státu UMSE
  • Přísný zákaz urážek členských států UMSE

Domácí politika

Úvodní slovo: Již nikdy nesmíme dopustit, aby se Československá republika rozpadla. Aby se tak nestalo, musíme se poučit z historie a s tím částečně souvisejí následující priority. Zároveň si uvědomujeme, že ČSR musí býti konservativním státem navazujícím na prvorepublikové a husitské tradice.

  • Podpora přátelství všeho obyvatelstva - od Aše až po Mukačevo
  • Zákaz ponižování jakékoliv menšiny, v parlamentu MUSÍ být zastoupeni lidé z Čech, Moravy, Slovenska a Podkarpatské Rusi
  • Podpora myšlenky čechoslovakismu
  • Tvrdý zákaz drog a pornografie
  • Dodržování mravnostních zákonů
  • Ve školách povinné náboženství