Právní formy podnikání v Lurku

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Některé firmy v Lurku

Právní formy podnikání v Lurku určují práva a povinnosti jednotlivých právnických osob na území Lurku a mimo něj. Prozatím existují jen dvě skupiny právních forem podnikání v Lurku, tj. akciová společnost a obchodní společnost. Zákon o firmách je v procesu novelizace a přijímání. Předpokládá se, že tato novela bude později převedena na celé Coronsko. Stát de iure nereguluje neziskové organisace.

Právní

Akciová společnost

Akciové firmy jsou vlastněny akcionáři. Jejich vlastnický podíl určuje počet držených akcií. Nové akcie nesmí býti vydány bez svolení Ministerstva průmyslu, ačkoliv toto opatření není restriktivní (MP vyhoví bezpodmínečně). Toto opatření pochází z dob Lurkské federace, kdy veškerá ekonomická aktivita byla soustředěna do státního konlomerátu LN. Zkratkou bývá obvykle a. s., v případě státního podníku s. a. s. či jiné názvy. Příklady: Lurkská národní, Aerosoft, Admiral.

Obchodní společnost

Obchodní společnosti jsou společnosti, ve kterých jsou určití spolumajitelé s fixním podílem. Novelizace zákona o firmách předpokládá s přejmenováním tohoto typu firmy. Zkratkou je o. s., v praxi se ale nepoužívá. V Lurku je vedena pouze jedna o. s., APSILAB.

Státní podniky a organisace upravené jinými zákony

Veškeré státní podniky vytvořené dekretem či zákonem spadají do této kategorie. Ministerstva se do této kategorie počítají také. Zkratkou je sp. o. - speciální organisace. Například: Ministerstvo vnitra, Kancelář turistiky.

Neformální

Neformální formy podnikání jsou formy podnikání operující pod jednou z předešlých forem podnikání, vykazující mezi sebou podobné a specifické znaky.

Státní podnik

Státní podniky jsou akciové firmy vlastněné plně státem. Zkratkou je s. p. Příkladem budiž Lurkský výbor pro televizní vysílání.

Podnik spoluvlastněný státem

Podnik, ve kterém stát vlastní více jak 50% podíl. Zkratkou je p. s. s. Například Lurkské aerolinie, Lurkská pošta.

Podnik se státní účastí

Podnik, ve kterém má stát podíl 50 % nebo méně. Zkratkou je p. s. u. Nejvýznamnějším příkladem je Lurkská národní.

Spolek

Obchodní společnost nevykazující výdělek ani ztrátu. Zkratkou je spol.

Zastoupení mezinárodní organisace

Akciová společnost vlastněna cizím státem či státy. Zkratky se veřejně nepoužívají, interně bývá veden pod zkratkou m. o.

Novelizované dělení

Obchodní firmy

V novele zákona existuje pouze jedna kategorie obchodních firem, ačkoliv o dalších typech se uvažuje.

Akciová společnost

Základem budoucího podnikání má být (početní) převaha akciových společností. Založení a operace akciových společností jsou tedy lépe popsány a je jim věnována nejdelší část novely zákona. Prozatím se jedná o jedinou formu uvedenou v novele. O speciálním dělení se uvažuje, například pro úpravu státního vlastnictví nebo pro speciální obory. Konglomeráty a koncerny budou regulovány a vedeny pod speciálním označením.

Neziskové firmy

Dělí se na družstva, cechy, zájmové skupiny a zastoupení mezinárodní organisace či státu.