Peroutovské císařství

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Peroutovské Císařství
Peroutish Empire (angličtina)
Vlajka
neurčeno
angličtina, čeština
Vláda
parlamentní císařství
Legislatura
Trojkomorový parlament
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
říjen 2016 oficiálně, neoficiálně v únoru 2016
• Nárokované
8,3×107 km2
česká koruna (CZK)
Časové pásmo
+0 (Titan), +1 (Evropa)
Předvolba
+0

Peroutovské císařství (hovorově též Peroutovsko, zkratkové slovo Pko) je zatím nevyhlášený mikronárod, který by měl být vyhlášen v říjnu roku 2016.

Vznik a vývoj Peroutovska

V únoru 2016 bylo vyhlášeno Peroutovské hrabství. Začalo regulérně nabírat občany, proběhly první volby, kde se premiérem stal Aidan Macready. Při prvním zasedání Parlamentu byly odhlasovány jen nepatrné změny ústavy a základy legislativy. Vše se pak změnilo 20.3., v den druhého zasedání Parlamentu a dosazování nových lidí do Parlamentu. Zde se Dolní Parlament vedený hrabětem Danielem I. pokusil odhlasovat nový parlamentní zákoník, tento návrh ale vzbudil nevoli, hrabě byl zajmut a zahájil pasivní rezistenci. Po druhém pokusu o vyhlášení zákoníku však vládní koalice vedena premiérem převzala moc, vyhnala hraběte a za svého hraběte zvolili premiéra Macreadyho. Po následujících neshodách a změně na republiku však tato vzbouřenecká země padla a jediným Peroutovským hrabstvím se stalo to okolo Daniela I. I tak ale převrat uvrhl stát do krize, která se dnes nazývá hibernace. V květnu bylo hrabství obnoveno a v červnu vstoupilo do Fáze 1 - navazování diplomacie a tvorba nové ústavy. Právě se zveřejněním nové ústavy bylo oficiálně vyhlášeno obnovené Peroutovské císařství. Následovala Fáze 2 - rozkvět. Během této fáze byl hrabě Daniel I. jmenován císařem Artaxerxem I., spícím lvem národa. Fáze 3 - domácí konflikty, byla poněkud bouřlivější. Císař Artaxerxes I. byl svrhnut svou mladší sestrou Zlotrandou, která si nárokovala trůn. Svrhnutý císař byl vyhnán do země vedené kapitánem Jarošem. V této zemi nelenil a převzal vedení místního cechu orků, kteří pořádali řez(č)nická klání. Aby obnovil svoji vládu, vydával se po nocích na řeznická klání pořádaná jinými cechy, kde prokazoval své řeznické umění. To mu zvedlo sebevědomí natolik, že se rozhodl sjednotit všechny cechy pod svojí nadvládu a využít jejich sílu pro zpětné získání Peroutovska. Tato snaha byla ale marná. Zaprvé byly cechy částečně rozpuštěny během moru, který zasáhl většinu světa. Zadruhé se císařovna Zlotranda mezitím rozhodla vzdát se své moci ve prospěch lidu a 17.11.2021 vyhlásila z Peroutovska svobodnou a demokratickou republiku. Nové pojmenování tohoto mikrostátu je tedy Svobodná a demokratická republika Peroutovsko (hovorově též Peroutovsko, zkratkové slovo SADReP). Tímto byla hibernace ukončena, další vývoj tohoto státu je zaznamenán v jiném článku.

Území

V září 2016 byla oficiálně potvrzena zpráva, že si Peroutovsko dělá choutky na Titan, měsíc Saturnu. Pokud by ho Peroutovské císařství ovládalo, stalo by se největším státem, ale i mikronárodem v dějinách lidstva (mimo Celestii, jejíž územní nároky Peroutovsko neuznává). Rozloha Titanu je totiž více než 5x vetší než Rusko. V rámci konferencí se bude právě projednávat právní rámec pro obsazení Titanu. Nevypadá to ale, že by Peroutovsko plánovalo slevit ze svých nároků.

Externí odkazy