Nová Velká Morava

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nová Říše Velké Moravy

Státní vlajka Nové Říše Velké Moravy


Malý státní znak Nové Říše Velké MoravyNová Říše Velké Moravy, byla vyhlášena 22.května 2014. Bylo tak učiněno z důvodů, kdy již bylo neúnosné ovládání a utlačování Moravského národa národem Českým. Navázala na tradici zaniklé Velkomoravské říše a Moravského Markrabství. Jako taková zaujímá historické území Markrabství Moravského (bez enkláv ve Slezsku), Slezského Vévodství a nově vzniklého samosprávného regionu hlavního říšského města Nový Velehrad. Nová Velká Morava je absolutní, avšak volenou monarchií, tzn. že panovník je do svého úřadu volen (kromě prvního panovníka, který tento stát vyhlásil) zvláštní komisí. Panovník nemůže získat titul dědičně, ale musí projevit iniciativu a musí dokázat že je schopen plné a zodpovědné vlády. Panovník plní funkci nejvyššího velitele ozbrojených sil, ministerského předsedy a předsedy říšského sněmu. Vláda se skládá s ministrů:zdravotnictví, školství,sportu a kultury, financí, ozbrojených sil, zahraničí, průmyslu,dopravy a zemědělství. Nová Říše Velké Moravy nemá žádnou ústavu, řídí se pouze občanským zákoníkem, který je však stále v projednávání. Říše není členem žádné mezinárodní organizace, odmítá politiku Evropské Unie. Vyznává politiku neutrality.

Administrativní členění:

Markrabství Moravské:Zemské město:Olomouc

Zemská vlajka Markrabství Moravského

Moravia coat of arms.jpg Velký zemský znak Markrabství Moravského

Malý zemský znak Markrabství Moravského

Vévodství Slezské:Zemské město:Opava

Zemská vlajka Vévodství Slezského

Zemský znak Vévodství Slezského

Hlavní město Nový Velehrad


Resorty

Resort zdravotnictví:jednotná státní zdravotní pojišťovna, žádné poplatky za léky,recepty,vyšetření u lékaře, zvýšení platu lékařů, zaměstnanci výjezdových skupin zdravotnických záchranných služeb jsou státními činiteli.

Resort školství,sportu a kultury:veškeré školství v Říši je státní, tudíž placené státem, školy jsou povinny zajistit svým žákům a studentům potřebný studijní materiál, který je stejný na celostátní úrovni.

Resort financí:zrušena dědická daň, zrušena loterijní daň tzv. daň z výhry, zrušena daň z nálezu, zrušeny daňové prázdniny pro zahraniční podniky a korporace, zavedení jednotných bankovních poplatků.

Resort ozbrojených sil:znovuzavedena povinná dvouoletá vojenská služba, zrušena policie,zavedeno četnictvo na venkově a policie jen v městech nad 100 000 obyvatel, vystoupení z Schanghannského prostoru a znovuzavedena celní kontrola, restrukturalizace ozbrojených sil a zavedení nových hodností, rozšíření věznic, zvýšení počtu pořádkových hlídek na ulicích.

Resort zahraničí:zavedení vízové povinnosti, vystoupení z EU,OSN aj. mezinárodních organizací a podpora UNPO.

Resort zemědělství,dopravy a průmyslu:postupné snížení závislosti na dovozu potravin ze zahraničí,dotace zemědělcům ke zvýšení domácího produktu potravin.

Říšský sněm:99 členů=60 zástupců Moravského Markrabství, 35 zástupců Slezského Vévodství, 4 zástupci hlavního města. Podvýbory:1)Státní Bytový Fond:zestátnění veškerých bytových domů, jejichž vlastníkem je společnost mající více než deset bytových domů ve svém majetku, jednotný tarif za metry čtvereční plus přirážka pokud se dům nachází v historickém jádru města/obce. 2)Státní Institut Zaměstnání:zrušení agentur práce, sledování jednání zaměstnavatelů se zaměstnanci.

Panovník

Standarda Panovníka Nové Říše Velké Moravy

Současný panovník: Tomáš Zirnig-Gluszny I.

osobní prapor Knížete Tomáše Zirnig-Gluszneho I.

Dynastie: Zirnig-Gluszny

Titul: Kníže Velkomoravský, Markrabě Moravský, Vévoda Slezský

Sídlo: hrad Thomasgrad, Nový Velehrad