Návrh SKSČ na Ústavu Coronské konfederace

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sjednocená komunistická strana Československa, rozhodnuta pokračovat v politice Komunistické strany Coronska, podala předsedovi Rady konfederace Tomáši Kracíkovi svůj návrh Coronské konfederace. Tato ústava má být formálnější než ústava, kterou navrhoval T. Kracík.

Tento návrh ústavy by učinil z Coronska demokratickou, parlamentní republiky se státním zřízením mezi federací a konfederací. Rozdělila by více moc soudní, výkonnou a zákonodárnou, Soudy by byly nezávislými institucemi, na rozdíl od současného stavu, kdy jsou státními podniky.

Státní občanství by bylo dvojí - coronské a svazového státu. Státní území by bylo možno měnit jen ústavním zákonem. Hlavní město by bylo stálé a byl by ním Redwood City v Lurku. Státní symboly by upravil zvláštní zákon Shromáždění konfederace.

Návrh prohlašuje Listinu základních práv a svobod č. 23/1991 Sb., kterou přijalo FS ČSFR, za součást coronské ústavy.

Obsah

 • Úvodní prohlášení
 • Základní ustanovení
 • Listina základních práv a svobod
 • Působnost Coronské konfederace
 • Moc zákonodárná
  • Shromáždění konfederace
  • Rada konfederace
  • Všelidové hlasování
 • Hlava státu
 • Moc výkonná
 • Moc soudní
  • Ústavní soud Coronské konfederace
  • Soudy
 • Ustanovení všeobecná, přechodná a závěrečná
  • Státní symboly
  • Hlavní město
  • Stav ohrožení
  • Zákaz zpětné působnosti
  • Společná ustanovení
  • Přechodná ustanovení
  • Závěrečná ustanovení