Meknijské senátní volby 2018

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Meknijské senátní volby 2018
1.-2. únor 2018
2020


Strana
Zelení
GD
NSSV
Republikáni
Volební lídr

Naemal Namul-den

Sakxva Eum-den

Dastan Shibil-den
Siwil Ara-den
Počet hlasů
19
10
9
8
%
41.30%
21.74%
19.57%
17.39%
Počet mandátů
12 / 29
6 / 29
6 / 29
5 / 29
do většiny
3
9
9
10

Volby do Senátu Meehkkxu se uskutečnily 1. a 2. února 2018. Jednalo se o historicky první volby po sepsání ústavy a první volby do nově vzniklého senátu. Voleb se účastnily všechny tehdy 4 existující politické strany, centrističtí Zelení, levicoví sociální demokraté, pravicoví Republikáni a radikální NSSV.

Výsledky
strana %
Zelení
41,30 %
GD
21,74 %
NSSV
19,57 %
Republikáni
17,39 %
Mandáty
strana %
Zelení
41,38 %
GD
20,69 %
NSSV
20,69 %
Republikáni
17,24 %

Podle očekávání ve volbách zvítězili Zelení, kteří obdrželi 41,30 procenta hlasů a získali 12 mandátů. Na druhém místě se umístila Sociální demokracie s 21,74 procenta hlasů a ziskem 6 mandátů. Stejně mandátů získala též NSSV, která obdržela 19,57 procenta hlasů. Na čtvrtém místě se umístili Republikáni, kteří získali 17,39 procenta hlasů a 5 mandátů.

Okolní události

Začátkem roku 2018 začala dlouho očekávaná demokratizace Meknijského mékství. Ta přinesla novou ústavu, ve které byl ustanoven nový zákonodárný orgán, Senátu Meehkkxu. V lednu tak byly v Meknijsku zaregistrovány celkem 4 politické strany, ke kterým se začaly přiklánět myšlenkové proudy meknijského obyvatelstva - pro středopravicové konzervativní voliče vznikla Republikánská strana, nacionalisté se přiklonili k Národní straně starovlastenecké, umírnění, liberálové a centristé vytvořili elektorát Zelené strany a levicově smýšlející Meknijčané podpořili Sociální demokracii. Volby se uskutečnily 1. a 2. února, čímž byla oficiálně zahájena éra zastupitelské demokracie v Meknijsku.

Volební systém

29 mandátů v senátu bylo mezi politické subjekty rozděleno proporčním volebním systémem, konkrétně D'Hondtovou metodou. Kandidáti kandidovali na uzavřených volebních listinách ve volebních obvodech, které kopírují státy, prefektury a distrikty v Meknijsku. Volební klauzule, která je hranicí pro získání mandátů v parlamentu, byla stanovena na 5 procent. Volební klauzuli překročily všechny kandidující subjekty.

Výsledky voleb

Strana Výsledek Mandáty
# % ± # ±
Zelená strana Meknijska 19 41,30 6,10 12 1
Sociální demokracie 10 21,74 21,74 6 6
Národní strana starovlastenecká 9 19,57 19,57 6 6
Republikánská strana 8 17,39 17,39 5 5
Celkem 46 100
29