Lihejština

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Lihejština (lihejsky: LIHE, anglicky: Lihese) je umělý jazyk a priori, který oficiálně nepoužívá žádný národ. Je psán v latince a neobsahuje malé písmena. První stát který uznal Lihejštinu je Ostravská konfederace.

Lihejština
LIHE

Symbol jazyka
Tvůrce projektu Michal Viatr (minemaster552)
Rok zveřejnění 2023
Počet mluvčích 2+
Písmo Latinka
Postavení
Regulátor není stanoven
Úřední jazyk není úředním
Kódy
CSO 3343-1 není
CSO 3343-2 není

Fonologie a Ortografie

Lihejština má devatenáct znaků, plus interpunkci.

Seznam Znaků a jejich fonémy
Znak A B C D E F H I J K L M O P R S T U V
Foném /a/ /b/ /ts/ /d/ /ɘ/ /f/ /h/ /i/ /j/ /k/ /l/ /ɱ/ /o/ /p/ /r/ /s/ /t/ /u/ /v/

Překlad jmen

Ačkoliv se jména v Lihejštině mohou překládat není to nutnost, v případě že vaše jméno chcete přeložit, následujte postupně:

  1. Jindřich - původní jméno
  2. JIMDRIH - písmena neexistující v Lihejštině se nahradí nejbližším lihejským ekvivalentem (ch > k/h, n > m/h, háčky a čárky se odstraní.)
  3. JIMEDIRIHE - přidají se samohlásky/souhlásky tak aby byla struktura všech slabik CV (souhláska + samohláska)

Gramatika

Jazyk používá větnou strukturu: Určení Času, Podmět, Přísudek, Předmět.[1]

Kořenová Slova

Lihejština má několik tzv. "Kořenových slov".[1] Tyto slova se používají mimo jiné i na tvorbu dalších slov (např. MO (Negace/Ne) + TE (Mluvit/Pusa) = MOTE (nemluvit) + HO (člověk) = MOTEHO (němý člověk)). Těchto dvou písmenných slov je ~33 a můžete je najít ve slovníku. Jako Kořenová slova se nepovažují dvoj písmenné spojky. (jako TA, VE, BO,...)

Příklady

Slovník

Slovník Lihejského jazyka s anglickým překladem je dostupný na GitHub.

Všeobecná deklarace lidských práv

RE IHOVIKI DE SO, HI A IHO-IHOVIKIDELI. ME HOSO A HOSOSOHO, VIHO ME HOSO HI SO.

Meziřádkový Překlad + Čeština
Lihejština re ihoviki de so, hi a iho-ihovikideli. me hoso a hososoho, viho me hoso hi so.
Překlad PAST všichni udělat dobro, stejné a já-práva. mít mysl a rozum 2PL být mysl stejné dobro.
Čeština Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.