Administrativní dělení Lurku

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Administrativní dělení Lurku označuje správní jednotky Lurku pro vládní organizace. Nejvyšší správní jednotkou je stát, pod který spadají všechny ostatní jednotky. V Lurku je jen jeden stát, a tím je právě Lurk. Po státu následují oblasti, které mají vlastní soudy, úřady, symboly a v případě dostatečné populace i omezený místní parlament. Mohou vysílat členy do Krajské rady, kde reprezentují oblast. Nižší jednotkou jsou Kraje, které také mají své symboly, úřady, soudy a další instituce. Vysílají dva členy do Krajské rady.

Nejnižší správní jednotkou jsou města, obce či vesnice, označovány jako osídlená území. Zde se pravomoce liší dle kategorie, do které jsou zařazena.

Seznam správních jednotek Lurku

  • Kanton
    • Město/Kraj...
    • Vlastní subdivize
  • Oblast
  • Území pod kontrolou Národního shromáždění (Přímo kontrolované území, DCA)

​Přičemž správní jednotky označené kurzívou jsou nestandartní a momentálně nepoužívané, tučně označené jednotky jsou pod přímou kontrolou Národního shromáždění.

Správní jednotky Lurku

Kantony

Kantony jsou de facto nezávislé státy, ale prozatím veškeré kantony předaly většinu pravomocí centrální vládě, s vyjímkou vlastní legislativy.

Znak Vlajka Zkratka Kanton Motto Hymna Od Hl. město Území (m²) Oficiální jazyk
bordered LU

Lurk

Unitas omnes. 2011 Bez osídlení 198 000 Čeština
bordered LK Lurkské Krkonoše
(Mithür)
2013 48 400
VT Vertylia 2011 248 000
bordered PN Podlurksko-Neksko 2011 385 000
ZL Zalurksko 2014 35 900
bordered LR Lorynsko 2014 1 017 000 Čeština, Lorynština, Angličtina
bordered SK Sársko 2012 421 000 Čeština
EL Elysijsko 2014 114 000
ZA Západní Akrest 2012 336 000
JA Jihozápadní Akrest 2012 469 000
VI Vinice 2013 482 000
XK Xaverský kanton 2013 653 000
TA Transakrestský kanton 2013 484 000
bordered RA

Knížectví ravensburkské
(Lithür)

2011 Ravensburg 10
bordered RW

Svobodné město Redwood
(Kithür)

Primus inter pares. 2011 Redwood 1500 Čeština, Angličtina
AX Lurkská antarktická zóna Čeština, jazyky AMU
Vznešená republika Lurkská 2013 Redwood 4 892 810 Čeština
Lorynsko 2014 1 017 000 Čeština, Angličtina, Lorynština
Lurkský department 2013 Redwood 4 892 810 Čeština, Slin-Angličtina

Lurkské a podlurkské kantony

Vzdálené kantony

Jedná se o kantony Knížectví ravensburkské a Svobodné město Redwood. Tyto kantony jsou populačními centry Lurku, zároveň je zde veškerý lurkský průmysl. Jedná se o novější a zároveň dva nejmenší kantony.

Lorynsko

Lorynsko je bráno jako území spravováno společně s Arcivévodstvím Lorynském, které je součástí mikronárodu Mercia. Lorynsko s Lurkem sdílí administrativní zákony, občanství Lurku a Lorynska je bráno jako sobě rovné a jednotné a zároveň jeho svrchovanost patří i pod Lurk, tak i pod Mercii.

Oblasti

Oblasti nyní slouží pouze k asociaci regionů Lurku, ve kterých nejsou velké geografické či sociologické rozdíly. Dříve naplňovaly funkci, kterou naplňují kantony, pouze v menší míře.

Thémy

Thémy jsou nejnižší administrativní jednotkou Lurku. Slouží k nejnižší správě všech státních služeb, komunikací, organizování voleb a referend aj. Thémy jsou značeny dle řeckých pořadových číslovek a písmen abecedy (např. Protos Alpha, Protos Beta, Eikost Omega). Název Thémy je odvozen od Byzantských správních jednotek a vliv Byzantské říše na Velkou Moravu, která je považována za součást historie Lurku.

Další dělení

Lurk se dále dělí na národní parky, chráněné krajinné oblasti, ekonomické rajony, volební okruhy, justiční okruhy a armádní okruhy.

Národní parky

Lurk obsahuje celkem čtyři národní parky, sloužící pro zvýšenou ochranu přírody.

Chráněné krajinné oblasti

Lurk obsahuje celkem dvě chráněné krajinné oblasti.