Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Západočeská strana zelená

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Západočeská strana zelená
Zkratka: Zelení
Datum založení: 27. dubna 2018
Předseda: Václav Hána
Ideologie:
 • environmentalismus
 • sociální liberalismus
 • pro-evropanismus
Politická pozice: střed až středolevice
Barvy:
      zelená
Západočeská strana zelená (ZSZ) je západočeská parlamentní politická strana prosazující zelenou politiku. Strana zelených vznikla 27. dubna 2018 v Karlových Varech. Předsedou se stal Václav Hána.

Některé ekonomické názory Strany zelených lze chápat jako liberální (mírné snížení celkové daňové kvóty prostřednictvím snížení přímých daní a vedlejších nákladů práce jako sociální pojištění, zjednodušení a zefektivnění úřadů), další jako levicové (podpora progresivního zdanění, úloha státu v regulaci aktivit poškozujících životní prostředí a prosazování trvale udržitelného rozvoje). 

Ideová orientace

Strana zelených si dle svých stanov zejména klade za cíl svou politikou prosazovat:

 • vybudování ekologicky a sociálně udržitelné společnosti,
 • co nejvyšší kvalitu demokracie s co největší mírou zapojení veřejnosti do rozhodování,
 • důsledné dodržování mezinárodních smluv o lidských právech,
 • ochranu práv sociálních, etnických, kulturních i jiných menšin,
 • rovnoprávnost mužů a žen,
 • globální odpovědnost a solidaritu vůči potřebným zemím,
 • sociální spravedlnost a sociální solidaritu,
 • zvyšování vzdělanosti a kulturnosti.