Yubabin zákon (Meknijsko)

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zákon o národních jménech
Předpis státu
Druh předpisu zákon
Číslo předpisu KMV_0108(BABA)91
Obvyklá zkratka BABA
Údaje
Autor Meehkkxu
Schváleno 1. srpen 2017
Platnost 1. srpen 2017
Účinnost 1. srpen 2017
Oblast úpravy
Matrika

Zákon o národních jménech, lidově známý také jako Yubabin zákon (podle filmu Cesta do fantazie, záporná postava Yubaba brala lidem jména) upravuje Meknijská občanská jména.

MeknijskoKMV3.svg Meknijsko-Lurk
Elstamp.png
Schváleno federálním
Meehkem Meknijska

Znění

/Zákon je psán meknijskou češtinou/

Nechť mají łidý Meknijštěj wakeistický a čistý méno, který je w harmonii s mocnau maeułau a łahodí uchu každýho Meknijčana. Łidý dostanau swý nowý méno od włády národa Meknijskýho, muožau si zwołiti jakau małwau budau chtějti méno swaue pronášeti, ať je to małwa nijská, esagitijowá, konýšeowá, tjormałská, nebo bobanská. Gał si méno swaue muože přełožiti i do podoby po jeho matičce. Pokud si čłojek swý méno chce wybérati sám, nechť mu je tomu dowołeno, pokud ne, promłuwí automatický počítačowý ałgoritmus Sołema od społečnosti Ječawský, Wespotoku.

Popis

Meknijská jména se dělí podle dvou kategorií, jazyka a typu. Jazykem může být nissiiština (niyiMal), esagitština (esagitiyeo/esagitiMar), thornština (thorMhal), bobanština (nijimal) a koniiština (koniishi/koneMaru). Mezi typy patří dynastické jméno, matrinymické jméno a klasické jméno. Jazyky jsou přidělovány podle bydliště, původu, či vyžádání.

Příklad jména (Jana Milá)
Nissiiština Thornština Esagitština Koniiština Bobanština
Občanské jméno Siwilkoy Aahlip-na  Siwurillin Apirunin  Sivrilla Apirusa  Siwuriruda Aripaa  Sivilkoj Álipna
Občanské jméno, ababeba sivvilkoyNim ālipNa sivuriliNimyu apirunIn sivriyaUs apirusaNisx siwuriruda aripā sivilkoyNim ālipNa
Matrinimické jméno Siwilkoy Maahndeaserin Siwurillin Maandharsin Sivrilla Brilladoter Siwuriruda Buriludadotsu Sivilkoj Mándserin
Matrinimické jméno, ababeba sivvilkoyNim māndʋserin sivuriliNimyu māndyarsin sivriyaUs briyadōtr sivuriruda buriludadocu sivilkoyNim māndserinMan
Dynastické jméno Chir Siwilkoy Chir Siwurillin Chir Sivrilla Chir Siwuriruda Čir Sivilkoj
Dynastické jméno, ababeba chirNi sivvilkoyNim chirNī sivurulinNimyu chir sivriyaUs chir sivuriruda chirNī sivilkoyNim
Příklad jména (Jan Milý)
Nissiiština Thornština Esagitština Koniiština Bobanština
Občanské jméno Siwil Aahlip-den  Siwurilu Apirunnu  Sivril Apirusur Siwuriru Aripae  Sivil Álipden
Občanské jméno, ababeba sivvilNim ālipDen sivuriluNimyu apirunNu sivrilUs apirusurNisx siwuriru aripe sivilNim ālipDen
Matrinimické jméno Siwil Maahnseonen Siwurilu Maansoon Sivril Brillasonen Siwuriru Buriludatsune Sivil Mánsonen
Matrinimické jméno, ababeba sivvilkoyNim mānseonen sivuriluNimyu mānsōn sivrilUs briyasonen sivuriru buriludacune sivilNim mānsonenMan
Dynastické jméno Chir Siwil Chir Siwurilu Chir Sivril Chir Siwuriru Čir Sivil
Dynastické jméno, ababeba chirNi sivvilNim chirNī sivuriluNimyu chir sivrilUs chir sivuriru chirNī sivilNim