Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Vojska národního sjednocení

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Vojska národního sjednocení (zkratkou VNS) byla ozbrojená vojenská skupina působící na území Čech (i když zde se to po volbách v roce 2018 nelze nazvat plnohodnotným působením), Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Cíle

Cílem VNS byla obnova Československé republiky podle prvorepublikových hranic, tj. území včetně Podkarpatské Rusi. Většina občanů (vojáků) ve VNS sympatizovala s politickou stranou SOČ (Strana za obnovení Československa). Skutečně velké bitvy, sabotáže a útoky však VNS sváděla především na území SSSR, kde chtějí osvobodit Podkarpatskou Rus od sovětské nadvlády. Řada Rusínů se skutečně k VNS přidala a dokonce se staly členy SOČ. Vláda SSSR však VNS označovala za teroristy a tak v Sovětském svazu dochází kolikrát k velkým bitvám, tudíž něco na přirovnání VNS k čs. legiím za 1. sv. války vskutku něco bude.

Vznik

Vojska národního sjednocení vznikla 30. ledna 2018 jako vojenská organisace spolupracující se Stranou za obnovení Československa. Tvrdila o sobě, že navazují na činnost čs. legií za 1. světové války, které byly de facto čs. armádou v dobách, kdy ještě ČSR neexistovala a tudíž nemohla existovat ani oficiální Armáda československé republiky.

Kritika

VNS se stala terčem kritiky v ČR především po sněmovních volbách roku 2018 a vítězství politické strany SOČ. Vytýkána jim byla propojenost se SOČ a tudíž i premiérem Františkem Koblanským. Na základě těchto kritických ohlasů VNS na území Čech začala plnit pouze funkci "ochranky" SOČ. VNS tedy poté plnohodnotnou vojenskou činnost vyvíjílela pouze na Moravě, Slovensku a SSSR.

Rozpad

Po dohodě ČR, Moravy a UMSE byla VNS rozpuštěna na příkaz většiny z vedení VNS a SOČ.