Vláda ČSFR

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky je vrcholný orgán výkonné moci v České a Slovenské Federativní Republice. Její postavení vymezuje ústavní zákon o československé federaci. 

Zakotvení v ústavním zákoně o čs. federaci

O federální vládě pojednává pátá hlava ústavního zákona o československé federaci v článcích 66 až 84. Vláda ČSFR se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Je odpovědna Federálnímu shromáždění, každá ze sněmoven může federální vládě vyslovit nedůvěru.

Jmenování vlády

Vláda je jmenována vždy po demisi nebo odvolání vlády předchozí. Nově jmenovaná vláda musí na nejbližší schůzi požádat Federální shromáždění o vyslovení důvěry a předložit jí svůj program.  Pokud Federální shromáždění důvěru vládě nevysloví, jmenuje prezident novou vládu. 

Kompetence vlády

Vláda disponuje zákonodárnou iniciativou, může tedy Federálnímu shromáždění předkládat návrhy zákonů. K pro jejich provádění vydává vláda nařízení. Jednotliví ministři pak řídí federální ministerstva.

Vláda rozhoduje ve sboru, k přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny jejích členů.

Vláda Jakuba Duse

President František Otta-Šindelář jmenoval vládu Jakuba Duse, která má koaliční charakter. Podílejí se na ní tři politické subjekty, a to Sjednocená komunistická strana Československa, Zelená alternativa a Jednotná strana Československa. Všechny vládní strany jsou členem Národní fronty.

Funkce Člen vlády Politický subjekt Datum jmenování
Předseda vlády, ministr vnitra, ochrany práce a sociální péče, techniky, financí a vnitřního obchodu Jakub Dus SKSČ 18. leden 2016
Místopředseda vlády, ministr pošt, výživy, informací a dopravy Albert Flinkmann JSČ 18. leden 2016
Místopředseda vlády, ministr zahraničního obchodu, školství a osvěty, spravedlnosti, průmyslu a zdravotnictví Tomáš Kracík ZA 18. leden 2016

ZnakCSSR.png

Československo

ČSFR