Vesmálské Vojvodství

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

SK - Vesmálsko, celým menom Vesmálske Vojvodstvo je národ ležiaci v strede Slovenska konkrétne na celom území Banskej Bystrice, jeho vojvodom je Jan Sloboda.

CS - Vesmálsko, celým jménem Vesmálske Vojvodství je národ ležící uprostřed Slovenska konkrétně na celém území Banské Bystrice, jeho vévodou je Jan Svoboda.

Vesmálské vévodství
Vesmálske vojvodstvo
vlajka Vesmálska
vlajka
znak Vesmálska
znak
Hymna: Jasmohradská Hymna
Motto: Víťazstvo niekedy není na dosah
Geografie

290px Mesto

Hlavní město: Banská Bystrica
Rozloha: 103,4 km²
Nejvyšší bod: Urpín (510 m n. m.)
Časové pásmo: UTC
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 7
Jazyk: Slovenčina, Čeština
Náboženství: Kresťanstvo
Státní útvar
Státní zřízení: Absolutistická Monarchia
Mezinárodní status: ----
Vznik: 26. ledna 2020 (Vesmálska revolúcia)
Vojvoda: Janoslav
Měna: Vesmálsky Groš (VG)
Mezinárodní identifikace

Vznik a história/Vznik a historie

SK - Jeho vznik sa datuje do dňa 26. 1. 2020. Dôvodom vzniku tohto národa boli protesty a neustále boje o nezávislosť. Dňa 25.1.2020 vypukli strašné vzbury v Banskej Bystrici. Hneď na druhý deň bola podpísaná mierová zmluva, kde stálo o nezávislosti Banskej Bystrice.

CS - Jeho vznik se datuje do dne 26.1.2020. Důvodem vzniku tohoto národa byly protesty a neustále boje o nezávislost. Dne 25.1.2020 vypukly strašné vzpoury v Banské Bystrici. Hned na druhý den byla podepsána mírová smlouva, kde stálo o nezávislosti Banské Bystrice.

Zriadenie/Zřízení

SK - Vesmálsko má zriadenie absolutistickú monarchiu. Síce tam vládne vojvoda, ale je tu i menší náznak demokracie. Keď vojvoda chce uskutočniť nejakú akciu ktorá sa týka celého národa, tak to musí schváliť aspoň 51% šľachticov. Ak sa monarcha rozhodne neplniť rozhodnutia tak ľud môže si zvoliť vlastného vojvodu. Šlachta je volená vojvodom, takže si môže vybrať človeka, ktorému najviac verí. Vojvoda si vyberá z najbohatších občanov a následne im dá právomoce - Vláda oligarchov.

CS - Vesmálsko má zřízení absolutní monarchií. Sice tam vládne vévoda, ale je tu i menší náznak demokracie. Když chce vévoda uskutečnit nějakou akciu která sa týká celého národa, tak to musí schválit aspoň 51% šlechticů. Když se monarcha rozhodne neplnit rozhodnutí tak lid si může zvoliť vlastního vévodu. Šlechta je volená vévodou takže si může vybrať člověka kterému nejvíce věří. Vévoda si vybírá z nejbohatších občanů a následně jim dá pravomoce - Vláda oligarchů.