Velká říše polabská

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Velká Říše Polabská)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Velká Říše Polabská
Great Polabí Empire (ang.)
vlajka
vlajka
Geografie

Polabská říše.png

Poloha Polabska
Hlavní město:
Rozloha: 225.69 km²
Časové pásmo: (UTC+1)
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 3
Jazyk: Oficiální:
čeština
angličtina
Národnostní složení: Češi 100% (de facto)

Polabané 100% (de jure)

Státní útvar
Státní zřízení: konstituční volená monarchie
Vznik: 1. listopadu 2020 (vyhlášení nezávislosti)
Císař: mezivládí
Kancléř: nestanoven
Měna: česká koruna (CZK)
Mezinárodní identifikace
MPZ: VPR
Telefonní předvolba: +420
Národní TLD: .prv

Velká říše polabská (anglicky: Great Polabí Empire), běžně Polabsko (anglicky: Polabia), leží ve střední Evropě, v Polabské nížině. Po celých svých hranicích sousedí s Českou republikou. Jedná se o vnitrozemský federativní mikronárod o rozloze 225 kilometrů čtverečních nacházející se v mírném podnebném pásmu. Díky příznivým klimatickým podmínkám je zdejší půda intenzivně zemědělsky využívaná.

Geografie

Velká říše polabská se nachází ve střední Evropě a sousedí s jediným státem. Po celé své 60,1 km dlouhé hranici je obklopen uzemím České republiky. Nejbližšími mikronárody jsou Meknijsko-Lurk a Fiburk. Povrch je málo členitý s charakterem výrazně rovinného typu do 300 metrů nad mořem.

Z hornin v Polabsku se tu nachází např. pískovec.

Polabským uzemím proteká několik řek a některé na něm i pramení. Mezi největší řeky protekající Polabskem patří Vltava a Jizera.

Půdní pokryv se vyznačuje značnou variabilitou. Nachází se zde úrodné černozemě. Pro příhodnou polohu a úrodnost půdy bylo po dlouhou dobu Poděbradsko ryze zemědělskou oblastí.

Podnebí je v Česku mírné pohybující se na úrovni oceannickém typu oceánickým typem.

Administrativní dělení

Korunní země

V Polabské říši se nachází celkem 16 korunních zemí. Jedná se o správního celky říšských států a v jejich čele stojí správce, kterého jmenuje panovník onoho státu. Jednotlivé země mají rozlohu určenou dle katastrálních uzemí měst z doby, kdy Polabsko neexistovalo.

Korunní země: království Černava, vévodství Svatého Jiljí, vévodství Vlkavsko, knížectví Horní Elba, knížectví Dolní Elba, knížectví Sandbodenburg atd.

Říšské státy

V Polabsku se nachází 3 říšské státy. Každý říšský stát má svého panovníka, který je odpovědný císaři.

Forma moci

Říše Polabská je volená konstituční monarchie.

Císař

Císař je hlavou státu a reprezentuje ho v zahraničí. Císař je volen panovníky říšských států, a to přímo z jejich řad. Zvolený panovník se pak musí nechat korunovat ve hlavním městě, aby ztvrdil svojí moc a mohl vládnout.

Jmenuje kancléře z řad členů Říšského sněmu a za určitých podmínek může rozpustit Říšský sněm. Má právo podávat návrhovat a vetovat zákony (kromě zákonů, které sám navrhl), vyhlašvat termíny voleb a udělovat amnestii a státní vyznamenání. Císař je také vrchním velitelem ozbrojených sil.

Říšští panovníci

Mají právo v případě nutnosti volit císaře a podílet se s ním na panování.

Diplomatické vztahy

Velká říše polabská zatím neudržuje žádné oficiální zahraniční vztahy.