Valašská republika

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Valašská republika
VlajkaVSDR.jpg
Vlajka
MottoMůže to být i horší
Národní hymnaMy zme valaši
Mapa Valašské republiky
Šedá - Valašská republika , Červená - Socialistická republika Jižní Svahy
Mapa je pouze ilustrativní, nemusí odpovídat skutečně nárokovanému území Valašské republiky.
Zlín
čeština, slovenština
Vláda
parlamentní republika
• Předseda Sněmu občanů
Flopflak
Státní rada
— křesel
4
Sněm občanů
Vznik
• Vyhlášení samostatnosti
2 listopad 2022
• Ústava schválena
3 listopad 2022
• Nárokované
299,5 km²
• Držitelů občanství k 2022
7
česká koruna (CZK)
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
VAR
Národní zvíře
Morče

Valašská republika je mikronárod ležící ve střední Evropě, sousedící s Moravskoslezskou republikou a Socialistickou republikou Jižní Svahy. Je to poměrně mladý národ, který svou nezávislost získal až v posledních měsících. Navzdory své malé rozloze je Valašská republika domovem rozmanité a živé populace s bohatou historií a kulturou.

Hlavním městem Valašské republiky je Zlín, město ležící v srdci země. Je známé svou živoucí uměleckou a kulturní scénou a také bohatou historií. Zlín je domovem mnoha významných kulturních a historických památek země, včetně zlínského zámku, jehož historie sahá až do 13. století. Je také domovem řady univerzit a výzkumných ústavů, což z něj činí centrum vzdělávání a inovací..

Historie

Valašská republika vznikla 2. listopadu 2022, kdy vyhlásila nezávislost na Moravskoslezsku a České republice. Tato nová republika je řízena Sněmem občanů a Státní radou, které jsou odpovědné za vytváření a provádění politik.

Avšak jen o pár dní později, 7. listopadu 2022, vyhlásila Socialistická republika Jižní Svahy nezávislost na Valašské republice. To způsobilo napětí mezi oběma stranami, protože nyní soupeřily o území. Navzdory tomu dokázali ve stejný den dospět ke kompromisu na společné hranici, což pomohlo poněkud zmírnit napětí. Vztahy mezi Valašskou republikou a SRJS však zůstávaly napjaté, protože mezi oběma stranami bylo stále mnoho rozdílů.

14. listopadu 2022 vyhlásila Valašská republika válku SRJS, což dále prohloubilo napětí mezi oběma stranami. Tento konflikt trval několik dní a skončil 18. listopadu 2022, kdy se obě strany de iure vrátily ke svému předválečnému statusu quo. SRJS však dokázala po válce vyjednat výhodné podmínky, které vedly k jejich de facto vítězství.

Konečně 9. prosince 2022 se republika přejmenovala na jednoduše „Valašská republika“.

Vláda

Parlament Valašské republiky se skládá ze dvou hlavních orgánů: Sněmu občanů a Státní rady. Sněm občanů je fórem pro všechny občany Valašské republiky, kde se mohou scházet a diskutovat o otázkách důležitých pro národ. Sněmu se může zúčastnit každý občan Valašské republiky a zúčastnit se jeho projednávání.

Státní rada se na druhé straně skládá z volených úředníků, kteří jsou odpovědní za řízení země. Skládá se z předsedy Shromáždění občanů, ministrů a dvou zástupců lidu, kteří jsou voleni Sněmem. Ministři jsou jmenováni předsedou sněmu, který je může kdykoli odvolat.

V systému vlády Valašské republiky slouží Státní rada jako horní komora parlamentu i jako výkonná složka vlády. To znamená, že je odpovědná jak za tvorbu zákonů, tak za jejich prosazování.

Volby

Volby předsedy sněmu se ve Valašské republice konají pravidelně, přičemž každých 6 měsíců se volí nový předseda Sněmu. To umožňuje pravidelnou obměnu vedení a zajišťuje, že občané Valašské republiky mají slovo v tom, kdo vede jejich zemi. Předseda Sněmu je odpovědný za dohled nad prací Sněmu a za to, že politika a rozhodnutí Sněmu jsou v nejlepším zájmu lidu Valašské republiky.

Kromě voleb předsedy sněmu se ve Valašské republice pravidelně konají i volby zastupitele lidu. Tyto volby se konají každé 2 měsíce, vždy jsou voleni dva zástupci. Zástupci lidu slouží jako hlas lidu ve Státní radě a pracují na tom, aby při rozhodování, která se týkají země, byly brány v úvahu potřeby a zájmy občanů.

Celkově je volební proces ve Valašské republice navržen tak, aby zajistil, že lidé budou mít slovo v tom, kdo vede jejich zemi, a že jejich hlasy budou v procesu rozhodování slyšet. To pomáhá zajistit, aby politika a zákony Valašské republiky odpovídaly vůli lidu.

Politické Strany

Politické strany byly ve Valašské republice oficiálně povoleny 13. listopadu 2022, což znamenalo významný posun v politické scéně země. Předtím byla Valašská republika státem jedné strany a všechna politická rozhodnutí prováděla vládnoucí strana. Se zavedením politických stran však nově mají občané možnost vybrat si, kterou stranu chtějí podpořit a nechat se zastupovat.

Ve Valašské republice zatím vznikla pouze jedna politická strana. Tato strana vznikla jen pár minut po schválení návrhu na povolení politických stran. I když je pro politické strany Valašské republiky ještě brzy, je pravděpodobné, že v následujících letech budou založeny další strany, jak se země bude dále rozvíjet a dospívat.

Strana Předseda Počet Křesel
Silné Valašsko
SV-Logo.png
Flopflak
4 / 4


Mezinárodní Vztahy

Název Vztah Důvod
Socialistická republika Jižní Svahy Spíše negativní Vyhlášení nezávislosti, válka, odlišné ideologie
Fresland Pozitivní Vzájemné uznání suverenity a dohoda o neútočení
Království Salanda Pozitivní Vzájemné uznání suverenity a dohoda o neútočení
Sendersko Pozitivní Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci
Schwarzwald Pozitivní Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci

Občanství

Získání občanství ve Valašské republice je poměrně jednoduchý proces, všechny potřebné informace a žádosti jsou k dispozici na vládním webu. Aby jednotlivci mohli požádat o občanství, musí nejprve splnit určité požadavky na způsobilost, například být starší 12 let a nebýt občany země, která je vládou Valašské republiky považována za nepřátelskou.

Jakmile jsou tyto požadavky splněny, mohou jednotlivci zahájit proces žádosti o občanství vyplněním příslušného formuláře žádosti na webových stránkách vlády.

Po podání bude žádost posouzena příslušným orgánem státní správy, který určí, zda žadatel splňuje všechna nezbytná kritéria pro udělení státního občanství. Získání občanství ve Valašské republice je tedy poměrně jednoduchý proces se všemi potřebnými informacemi a žádostmi dostupnými online.

Území

Území Správce Území Rozloha
Zlín + Březnice Předseda Sněmu 111.95 km2
Lukov Není dosazen 10.85 km²
Zbylé území Není dosazen 176,72 km²


Ozbrojené síly

Ozbrojené síly Valašské Republiky
Ozbrojené Síly VAR vlajka.png
Založeno 14. listopadu 2022
Barvy
      černá/tmavě zelená
Velení
Vrchní velitel VlajkaVSDR.jpg Flopflak
Stav
Aktivních vojáků 0
Rezervistů 3
Výdaje
Rozpočet 200
Podíl na HDP 40 %

Ozbrojené síly Valašské republiky jsou určeny k zajištění bezpečnosti a důraznému prosazení zájmu republiky pokud by to bylo nutné. Jedinou složkou ozbrojených sil je prozatím armáda.

Vojenská Služba

Ve Valašské republice není zákonem ustanovená povinná vojenská služba v době klidu či míru, ale každý občan je povinen sloužit v armádě, bez ohledu na věk, pokud by to bylo nutné.

Jednotky Armády

Jednotky Armády
Číslo jednotky Typ jednotky Velitel
1. Speciální útočná jednotka Flopflak

Dodatečné informace

Webová stránka: https://wallachiarepublic.ml

Discord (EN): https://discord.gg/Wp6nUCfh2d

Související články