Svobodná fronta pracujících

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Svobodná Fronta Pracujících)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Svobodná Fronta Pracujících
Zkratka: SFP
Datum založení: 11.prosince 2021
Předseda: Lev Čechov
Sídlo: Svobodná Toužimská Komuna
Ideologie:
Politická pozice:

Libertariánská Levice,

Radikální Levice
Počet členů: 1
Slogan: Moc plodí parazity! Nechť žije anarchie a socialismus!
Barvy:
     černá
Volební výsledek: Mandáty:
1 / 13
Znak Svobodné Fronty Pracujících. Černé pozadí znázorňuje bezvládí a anarchii. Černo-rudá hvězda znázorňuje anarcho-komunistickou společnost která drží vždy při sobě. Lebka představuje smrt která nemine každého nepřátele Svobodného Území Toužimské Komuny. Svazky dubu a olivovníku mají za úkol ukázat jednotu dělnictva a rolnictva které žije na SÚTK.A vztyčené pušky s černými prapory mají znázorňovat boj za svobodu a připravenost pracujících k obraně své domoviny před vnějšími vlivy kapitalismu, nesvobody a hierarchie.

Svobodná Fronta Pracujících

Je jedna ze stran v Krležsku a zároveň má vedoucí úlohu a kontroluje takzvané Svobodné Území Toužimské Komuny.

Spadají pod ni také takzvané Gardy Smrti které zastávají úlohu lidové, partyzánské, dělnicko-rolnické armády Svobodné Toužimské Komuny.

De facto ji vede jakožto předseda Lev Čechov avšak oficiálně ji vede takzvaný svobodný sovět nebo jinak také svobodná rada tvořená převážně z Anarchistů, Marxistů a Socialistů.

Politická pozice

Strana zastává levicové až radikálně levicové libertariánské postoje. Prosazuje myšlenky anarchismu, anarcho-komunismu, libertariánského komunismu, kolektivismu, samosprávného a revolučního socialismu, anti-kapitalismu, anti-korporativismu, anti-fašismu, anti-hierarchismu, anti-stalinismu, anti-systemismu, anti-nacionalismu, anti-monarchismu a dalších myšlenek rozdělujících proletariát.

Strana také prosazuje anti autoritářskou a proti totalitářskou politiku a podporuje různá anarchistická, komunistická a socialistická hnutí či jiná separatistická hnutí na území Krležska, České Republiky a bývalého Československa. Diplomaticky vyjadřuje podporu i ostatním pro-socialisticky aktivistickým a separatistický hnutím v ostatních krajinách.

Historie

Strana byla založena 12. prosince 2021 jako jedna ze stran Krležska.

Dříve než byla založena oficiální strana Svobodné Fronty Pracujících fungovala jako tajná a ilegální organizace na území Krležska v Toužimském Federálním Okruhu

a nesla jméno Organizace Pracujících Toužimska.

Program

Program strany SFP je zachování bezvládí na území Toužimska a zachování samosprávy a nezávislosti Svobodné Toužimské Komuny.

Usiluje o překonání státní existence kterou strana vnímá jakožto nástroj útlaku buržoazních vládnoucích elit a tříd, nebo byrokratických struktur nad proletariátem. Strana dále usiluje o dosažení samosprávné a soběstačné socialistické a v konečném závěru komunistické beztřídní společnosti bez jakékoliv ekonomické a společenské hierarchie.

Strana zavedla samosprávnou formu komunismu, anarchismu a kolektivismu na území Toužimska. Pracující zde kolektivně vlastní a spravují ornou půdu a veškeré výrobní prostředky.

Strana nepopírá osobní vlastnictví ať už movitého či nemovitého majetku který každý z pracujících potřebuje k osobnímu užitku. Straně jde o všeobecné zrovnoprávnění a osvobození všech pracujících.